En dag på Rehab

Hur ser en typisk dag på behandlingshemmet ut? 

På våra behandlingshem följer dagarna ett speciellt schema med föreläsningar, enskild terapi och gruppterapi. Programmet är intensivt och innehåller också fysisk träning, yoga och alternativa terapiformer. Eftersom att programmen skräddarsys utifrån klientens unika behov, ser inget behandlingsupplägg ut som det andra. På våra behandlingshem tror vi nämligen på att sätta individen i fokus.

Stockholms beroendeklinik är en del av Castle Health, som bland annat driver det världsberömda behandlingshemmet Castle Craig i Skottland och Smarmore Castle Private Clinic på Irland. Det som kännetecknar våra behandlingshem är att det är slutenvårdsbehandlingar i form av internat, som alltid har klienten i fokus. Patienterna bor i den vackra miljön, helt avskilt från deras vardag med alla måsten och borden. Det är ett perfekt ställe för att både hitta sig själv och sitt tillfrisknande.

När man påbörjar sin behandling, utformas den alltid tillsammans med psykiater, terapeut och resten av det multidisciplinära teamet. Förutom att behandla själva beroendet, kartläggs även samexisterande problem som kan förvärra beroendet och bidra till användningen av alkohol, droger eller spel.

Eftersom att behandlingen skräddarsys utifrån klientens unika behov, är inget behandlingsupplägg det andra likt. Vissa behöver avgiftning innan de sedan introduceras till den enskilda terapin, gruppterapin och fundamenten i vårt tolvstegsprogram.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Behandlingsmetoderna på våra behandlingshem

 • Behandlingen börjar alltid med en grundbehandling som ger dig en stark grund att stå på, med, diverse olika behandlingsverktyg och där den holistiska synen på människan är i fokus. Vi börjar med att stabilisera ditt hälsotillstånd, bland annat genom avgiftning och nödvändig medicinsk vård. Här påbörjar du både enskild och gruppterapi, lär känna dina medpatienter och du introduceras till de första stegen i tolvstegsprogrammet.
 • Påbyggnadsbehandlingen fokuserar på att fortsätta skapa nya verktyg i tillfrisknandet, öva på färdigheter och fördjupa kunskaper du redan har fått. Du får möjligheten att arbeta med mera djupgående problem med mer avancerade terapimetoder. Du får även ökad kunskap inom återfallsprevention.
 • Eftervården får du antingen på Stockholms beroendeklinik eller som onlinebehandling, beroende på vart du bor. I denna fas har du avslutat behandlingen på Castle Craig eller Smarmore Castle Private Clinic och har alla kunskaper du behöver, för att fortsätta ditt tillfrisknande efter utskrivning. Eftervården syftar till att hjälpa dig med frågeställningar som kommer upp när du är tillbaka i din vardag.

Är du intresserad av vårt privata behandlingshem i Skottland eller på Irland kan vi erbjuda dig en kostnadsfri första bedömning av ditt beroende och de behandlingsalternativ, som vi ser skulle kunna hjälpa dig i ditt tillfrisknande

Om du tror att Castle Craig skulle kunna vara något för dig, kan vi erbjuda en första kostnadsfri konsultation, för att se hur vi skulle kunna hjälpa dig att hitta tillfrisknandet.

Castle Craig Hospital

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Hur ser en typisk vecka ut på behandlingshemmet?

Eftersom att alla tillfrisknar i olika takt och att våra program är skräddarsydda för dig som patient, är det svårt att ge ett färdigt program. Olika patienter tar till sig tolvstegsprogrammet på olika sätt, i olika takt och det är personalens uppgift att hjälpa dig i din process.

Avgiftning är ofta det första steget

Beroende på hur ditt beroende har sett ut och vilka substanser som du har använt, kan avgiftning ibland vara det första steget i din behandling. Du får professionell medicinsk hjälp för att underlätta avgiftningen och få hjälp med abstinensbesvären som uppkommer. Under avgiftningen kan du ibland få ta del i andra programaktiviteter, beroende på hur du mår. Efter avgiftningen deltar du precis som alla andra, utifrån den unika behandlingsplan som du har fått.

“Vårt program överraskar de flesta patienter när de kommer hit, eftersom det är så fullt med aktiviteter. Dessa aktiviteter öppnar klienternas ögon för allt som blir möjligt i tillfrisknandet, det hjälper dem hantera suget efter alkohol, droger eller spel och lär dem att det finns ett nytt sätt att leva på.

En snabb översikt över hur dagen kan vara planerad:

 • Förmiddag: På förmiddagarna ligger fokuset ofta på mindfulness, psykoedukation genom olika föreläsningar eller gruppterapi. Mindfulness är en viktig komponent i Castle Craigs behandling då det balanserar sinnet och är med och ger en positiv start på dagen. Föreläsningarna innehåller olika ämnen som exempelvis känslohantering, meditationens fördelar, återfallsprevention eller applicering av dina färdigheter. Syftet är att ge dig som klient bästa möjliga förutsättningar att leva livet på livets villkor. Gruppterapin leds av erfarna terapeuter där du får hjälp att lära känna dig själv, upptäcka nya sidor hos dig själv och bearbeta det som är aktuellt för dig i stunden. I en trygg, terapeutisk miljö kommer du att lyssna på andra, känna samhörighet och stötta dem. Och de kommer att göra samma sak för dig.
 • Eftermiddag: Efter lunchen fortsätter behandlingen med samma inslag som på förmiddagen i form av föreläsningar, enskild terapi, gruppterapi eller alternativa behandlingar. På våra behandlingshem kompletterar vi traditionell terapi med konst- eller musikterapi, trumterapi, hästterapi, hyperbarisk syrebehandling, massage eller vissa andra avslappnande övningar.
 • Kväll: Efter middagen finns det utrymme för självreflektion, arbeta med dina hemuppgifter och gå på tolvstegsmöten.

Dagen slutar vanligtvis runt åtta eller nio på kvällen vilket ger dig lite fritid och en chans att reflektera i lugn och ro. Om du har svårt att sova kan du få akupunktur av en utbildad sjuksköterska.


Exempel på scheman för två av våra program

Basprogrammet

TidsschemaTerapeutisk aktivitet
07:30Morgonreflektion
09:00Föreläsning: Utmaningarna med stress i tillfrisknandet
09:45Gruppterapi
11:00Gym
12.00Lunch
14:15Individuell Terapi
15:00Gruppterapi eller yoga
16:00Workshop: Mindfulness
18:00Akupunktur/Alternativa behandlingar
19:00Tolvstegsmöte, antingen NA eller AA
20.30Kvällsreflektion

Avancerat program

TidsschemaTerapeutisk aktivitet
07:30Morgonreflektion
09:00Föreläsning: Medberoende
09:45Gruppterapi
11:00Alpackavandring
12.00Träningsaktivitet
12.30Lunch
13.30Fördjupning: Processberoende
14:00Träningsaktivitet
14:15Fördjupning: Mindfulness
15:00Yoga & andningsövningar
15.30Kamratspeglingar/ hemuppgifter
16:00Workshop: Mindfulness
19:00Delningsrunda
21:00Kvällsreflektion

Vad kan du förvänta dig av vårt rehabiliteringsprogram?

 • Terapi- och samtalssessioner: Du deltar i både enskilda och gruppsessioner varje dag
 • Psykoedukation: Dessa är utformade för att lära dig mer om beroendesjukdomen och tillfrisknandet, där du även får olika verktyg och färdigheter att öva på.
 • Öva på livsfärdigheter: Du kommer få verktyg för att lära dig att leva i tillfrisknandet och även öva på dem för att integrera dem i ditt dagliga liv, för att kunna leva livet på livets villkor.
 • Kostplanering: Din fysiska hälsa är viktig under din vistelse och den kommer att hjälpa dig i tillfrisknandet. Regelbundna måltider och en balanserad kost är en stor del av vår holistiska behandling. Hälsosamma matvanor gör att du mår bättre och kan minska sug.
 • Träningsprogram: Planerade träningsprogram är utformade för att patienterna ska vara aktiva, friska och glada. Träning kan vara ett bra sätt att dämpa suget och förbättra humöret.
 • Alternativa behandlingar och holistiska verktyg: På Castle Craig och Smarmore Castle finns det behandlingsalternativ som massage, akupunktur, hyperbarisk syrebehandling och mycket mer. Vi kan också erbjuda alternativa terapier som konstterapi och hästterapi för att balansera både sinne och kropp.
 • Stödgruppsmöten: Dessa är gruppmöten med dina medpatienter enligt 12-stegsmetoden som först användes av Anonyma Alkoholister. Genom att använda grundvärderingar som ärlighet, öppet sinnelag och villighet, bygger grupperna upp förtroende, gemenskap och självkänsla. Detta genom att helt enkelt dela med sig av sina erfarenheter, styrkor och hopp. Tolvstegsmöten är ett av de mest framgångsrika och kraftfulla metoderna för tillfrisknandet.
 • Familjeprogram: Beroendet är en sjukdom som drabbar även din familj och deras engagemang kan vara avgörande. Utbildning om beroendets egenskaper och dess behandling är vanligtvis till hjälp. Genom att familjemedlemmar på ett öppet och ärligt sätt får möjligheten att prata om sina problem och tidigare mönster, kan de även få hjälp i hur de framöver ska arbeta ihop, för att underlätta allas tillfrisknande.

Få hjälp idag

Vårt behandlingshem Castle Craig i Skottland har flera decenniers erfarenhet av att hjälpa människor som lider av beroendesjukdomar och många andra psykiska problem.

“Vi har alltid tagit oss an utmaningen att hjälpa människor när de inte kan hjälpa sig själva, för vi anser att alla liv är viktiga och värda att rädda.”

Vi kan vägleda dig till en bättre framtid. Kontakta oss idag.

Hur vi uppmuntrar tillfrisknandeprocessen

Kamratstöd är en stor del av tillfrisknandeprocessen och alla är här av samma anledningar som du. Personer som har varit här i 5-8 veckor förmedlar sin kunskap om processen till de som är i vecka 1 eller 2.

När du är på avgiftningsenheten hos Castle Craig har du en grupp människor omkring dig som själva går igenom avgiftning eller har gjort det under de senaste veckorna.

Alla hjälper varandra, stöttar varandra och bygger ibland motståndskraft mot varandra. Detta hjälper människor att utvecklas och att gå igenom de 12 stegen tills man slutligen är redo att återvända hem.

Vissa människor är inte redo att återvända vid vecka 5 och förlänger sin vistelse. Då går man vidare i våra avancerade program. Där lär man sig en bättre hanteringsförmåga och livsfärdigheter.

Kontakta Oss

När våra klienter hör av sig till oss för första gången väljer de oftast den kortaste behandlingstiden på 4 veckor, men upptäcker efterhand vilka fördelar det finns med att stanna längre. På Castle Craig har vi därför både grundläggande och fördjupad behandling, för att tillgodose alla behov. Efter att ha vistats på Castle Craig kan du fortsätta din behandling på Stockholms beroendekliniks öppenvårdsprogram i ytterligare 6 månader.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.