Blogg om beroende, behandling och tillfrisknande

Missbruk på arbetsplatsen

Att förebygga missbruk på arbetsplatsen Cirka 900 000 personer i Sveriges har en riskkonsumtion av alkohol och de allra flesta av dessa finns inom arbetslivet. Att förebygga alkoholproblem och erbjuda rehabilitering till anställda med missbruksproblem är enligt lag ett ansvar som arbetsgivaren måste ta. Varje medarbetare som dricker för mycket kan snabbt bli ett stort […]

Hjälp att sluta dricka

I Sverige dricker cirka 85 procent av alla vuxna och de allra flesta gör det på ett sådant sätt att de aldrig upplever några problem. Men enligt forskningen så finns det cirka 300 000 personer som har utvecklat alkoholberoende. De här personerna riskerar att allvarligt skada sin hälsa och de personer som finns runtomkring dem. […]

Att söka hjälp för beroende

På Stockholms beroendeklinik strävar vi efter att ge dig den information du behöver för att förstå vad beroende är och hur det kan behandlas. Vi vill ge dig möjligheten att kunna ta ett välavvägt beslut om vilken typ av behandling som passar dig eller din närstående bäst. I det här avsnittet får du information om […]

Är du svårt beroende?

Har du granskat påverkan av ditt beroende? Du borde veta om ditt missbruk är allvarligt nog för behandling. Faktum är att om du har hittat oss, eller ställer frågor till Google om ditt alkohol- eller drogmissbruk, kan detta vara tillräckligt bevis på att du behöver hjälp. Vi behöver inte slösa tid på att beskriva fysiska […]

HBTQI och missbruk: orsaker och behandling

HBTQI och beroende Människor som identifierar sig som HBTQI möter ofta många fler utmaningar än de som identifierar sig som heterosexuella. Studier har visat HBTQI-gruppen har en högre andel alkohol- och narkotikaproblem jämfört med resten av befolkningen. En förklaring kan vara det utanförskap och de skamkänslor som många kämpar med. Det kan också handla om […]

Ungdomar och alkohol

Bakgrund till ungdomsdrickande I Sverige har ungdomsdrickandet gått ner under de senast tjugo åren och ligger på historiskt låga nivåer. Men trots detta ses det ofta som något helt normalt att dricka sig full under tonårstiden. Men eftersom ungdomars hjärnor är mer känsliga för alkoholens påverkan kan det lättare leda leda till allvarliga problem och […]

Att förstå smärtan av alkoholinducerade panikattacker

Alkohol och ångest: panikattacker efter eller under drickandet Får du alkoholutlösta panikattacker? Att dricka alkohol kan trigga igång panikattacker för många människor, medan andra upplever extremt nervositet efter drickandet. Men regelbundna panikattacker inducerade av alkohol är allvarligt och kan leda till ett beroende. Om du börjar dricka och inte alltid kan sluta eller förutspå hur […]

Magsmärtor efter att ha druckit alkohol

Varför har jag ont i magen när jag dricker alkohol? Magont efter att ha druckit alkohol kan ses som ofarligt eller ett litet besvär, men det kan vara ett tecken på något mer allvarligt. Du kan ha ett problem som kallas för alkoholinducerad gastrit. Vad är alkoholinducerad gastrit? Gastrit är inflammation av magen. Ordet gastrit […]

Tillfrisknandets tidiga faser

De flesta behandlingsprogram pågår under en tidbegränsad tid. Det kan vara 28 dagar på ett behandlingshem, tre månader inom öppenvård eller ett visst antal träffar med en psykolog. Den här strukturen får många att tro att tillfrisknandet sker på kort tid. Så är det inte. I ny forskning från Harvard har professor John Kelly visat […]

Allt du behöver veta om huvudvärk orsakad av alkohol

Ett av de största problemen för personer som dricker alkohol är huvudvärken man kan få efter att man har druckit för mycket. Det är mycket vanligt och kan drabba en av de 10,8 miljoner vuxna i Storbritannien som dricker för mycket. Huvudvärk orsakad av alkohol drabbar inte bara personer som hetsdricker eller har alkoholism. Den […]

Kan levern reparera sig själv efter många år av drickande?

Kan levern reparera sig själv efter många år av drickande? Det korta svaret är: kanske. Levern har till uppgift att bearbeta alla kemikalier som kommer in i kroppen och är väldigt bra på att hantera skadliga gifter. Den fortsätter att fungera med begränsad kapacitet även om den är skadad. Dessutom kan den också reparera sig […]

Anonyma Alkoholister och Beroendebehandling

Vad är Anonyma Alkoholister? Anonyma Alkoholisters historia Anonyma Alkoholister grundades 1935 i Akron, Ohio, USA, av Bill Wilson och Bob Smith. De är två män som hade kämpat med alkoholism och som lyckats bli nykter med hjälp av medlemmar i The Oxford Group, en icke-konfessionell kristen rörelse. Wilson och Smith trodde att ömsesidigt stöd, plus […]