Bloggen om beroende, behandling och tillfrisknande

Träning under tillfrisknandet

Patienter som påbörjar beroendebehandling är ofta i ett dåligt fysiskt skick. Regelbunden träning ger kroppen den fysiska styrkan som behövs för att övervinna ett beroende. Det ökar blodflödet runt kroppen och hjärnan, vilket höjer energinivåerna och den mentala vakenheten. Det dämpar alkohol- och drogsug samt motiverar patienter i deras tillfrisknande.Träning släpper även ut må-bra-endorfiner som […]

Vad är fentanyl och varför är det farligt?

Som ett läkemedel säljs det under namn som till exempel Leptanal, Durogesic, Matrifen, Actiq och Abstral. När det köps illegalt kan det kallas för Fenty, plåster, lappar, Goodfellas, Jackpot, Murder 8 och Tango & Cash. Vad är opioider? Opioider är läkemedel vars ursprung kommer från opiumvallmon. Medan vissa opioidläkemedel tillverkas av växtens naturliga material, tillverkas […]

Farorna med att blanda sömntabletter och alkohol

Vanliga sömnmedel Den vanligaste sömnmedicinen som skrivs ut i Europa idag är: Vissa av de ovanstående medicinerna, särskilt bensodiazepiner, är mycket beroendeframkallande om de tas under en lång period. Varför blandar man alkohol med sömnmedel? Många kombinerar alkohol med sömnmedel på grund av glömska eller att de inte känner till konsekvenserna. Till exempel har personer […]

Att blanda alkohol och antibiotika – fakta

Antibiotika behövs eftersom främmande bakterier brukar invadera kroppen för mycket, vilket gör det svårt för kroppens egen försvarsmekanism (vita blodkroppar) att bekämpa infektioner ensamma. I det här inlägget kommer vi att diskutera hur det ligger till med att dricka alkohol samtidigt som du tar en antibiotikakur. Vi kommer att svara på några av de vanligaste […]

Risker med att ta ibuprofen med alkohol

Även om ett recept inte behövs för receptfria läkemedel som ibuprofen, är läkemedlet ändå starkt och leder till allvarliga biverkningar när det missbrukas. Det kan inkludera överdosering av antiinflammatoriska medel eller att kombinera dem med andra mediciner eller substanser som t.ex. alkohol. Är det säkert att dricka alkohol och ta ibuprofen? Enligt brittiska NHS är […]

Att bo med en alkoholist

På den här sidan ska vi titta på några av de problem som alkoholism kan leda till och ge välbehövda råd till alla er som delar ett hem med en närstående som har ett alkoholproblem. Att bo med en alkoholist Att dela hem med en familjemedlem som har ett alkoholberoende kan vara väldigt svårt, men […]

Alkoholens effekter på sköldkörteln

Hur påverkar alkohol sköldkörteln? Drickande kan ha en betydande påverkan på sköldkörteln, både direkt och indirekt. Alkoholens direkta påverkan på sköldkörteln sker genom acetaldehyd, en kemikalie som är involverad i baksmällor. Acetaldehyd är en av etanolens metaboliter, en av de mest betydande kemikalierna som finns i alkohol. Acetaldehyd hindrar hormonreceptorer i sköldkörteln från att göra […]

Varför psykiska störningar går hand i hand med droganvändning

Att förstå samsjuklighet Samsjuklighet är när två tillstånd samexisterar tillsammans såsom t. ex. en psykisk störning och en missbruksstörning. Det betyder att hos många personer med missbruk finns det också en underliggande psykisk ohälsa. Dessa tillstånd existerar ofta tillsammans även om den ena inte orsakar den andra. Ett tillstånd kan dessutom förvärra symtomen på det […]

Vad är lättast att överdosera på?

Vad är en överdos? En överdos uppstår när kroppen får för mycket av en främmande substans eller en kombination av substanser som till exempel olagliga eller receptbelagda droger och alkohol. Överdoser är potentiellt dödliga om inte medicinsk behandling ges omedelbart. Kroppen kan reagera på olika sätt beroende på vilka sorts substanser man har använt, men […]

Opioider

Dödsfall relaterade till syntetiska opioider som Fentanyl steg från 8 fall under 2008 till 135 fall under 2017. Fentanyl anses vara 50 gånger mer potent än heroin. Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) gav besked att regeringen borde införa kontroller för att ta itu med det ”framväxande hotet” som drogen utgör. Enligt ACMD […]

Farorna med missbruk av Xanor

Även om bensodiazepiner som Xanor ofta skrivs ut för att behandla olika sjukdomar är det läkemedel som har ett dåligt rykte. De är mycket beroendeframkallande och används därför ofta på ett skadligt sätt. Xanax är klassificerat som ett lugnande medel och har ångestdämpande och antikonvulsiva effekter. När substanser som har en dämpande effekt på nervsystemet […]

Pregabalin (Lyrica) och alkohol: Vilka faror finns?

Antikonvulsiva medel som Pregabalin verkar genom att sänka antalet smärtsignaler som nervcellerna skickar ut. Det kan vara effektivt för att hantera smärta, men det är inte samma sak som en opioid. Det kan dock vara lika beroendeframkallande. Som med alla läkemedel kommer även Pregabalin med en rad biverkningar. Det inkluderar: För det mesta är effekterna […]