Ring oss: 08-124 00 284

Håravfall och beroenden – hur substansberoenden skadar ditt hår

Håravfall och beroenden är ett ämne som det sällan pratas om. Dålig hårkvalitet kan verka som ett mindre problem jämfört med andra konsekvenser från ett substansberoende, men när hårsäcken skadas allvarligt kan det leda till fullständig hårförlust och det kan ge dig dåligt självförtroende och depression. Här är en sammanfattning om potentiella faror och vad du kan göra för att minska risken.

Hur dåligt är alkohol och droger för ditt hår?

Om du bara använder substanser lite då och då, snarare än större mängder ofta, är risken förmodligen liten. Många kan tycka att håret och skäggets kvalitet är obetydligt när de kommer till ett beroende, eftersom det är en sjukdom som i sitt svåraste stadie kan döda dig på ett rätt otäckt sätt. Men i verkligheten är det inte så svartvitt.

Vare sig personer som använder mycket substanser eller de som bara dricker eller tar droger ibland tänker inte på hur det kan skada håret, men det kan skadas allvarligt. För tidigt åldrande, förtunning av håret och håravfall är ganska vanligt.

Droger och alopecia

I extrema fall kan kroppen överväldigas av gifter och stress, så att funktionen för hårväxt helt stängs av. Det leder till ett tillstånd med nästan fullständigt håravfall, som kallas för alopecia.

Kändisar är inte immuna

I juli 2022 publicerades en rubrik som påstod att: “Elton John hatade sitt håravfall och skyller sin flintskallighet på åratal av droganvändning”. Elton är inte ensam i sin frustration, ilska och depression som han säger att han kände vid den tidpunkten. Det stämmer att många kändisar missbrukar droger och alkohol, med konsekvenser som ofta är mycket värre än håravfall. Men Eltons upplevelse lyfter fram den chock och effekt på självförtroendet som håravfall kan leda till.

Anledningar till håravfall

Håravfall kan orsakas av flera andra saker än substansanvändning. Det kan vara på grund av dina gener, kostvanor, graviditet eller dålig hårbottenvård. Det kan också vara ett tecken på underliggande hälsoproblem som nedsatt immunsystem, brist på sköldkörtelhormon och även psykiska problem där stress och ångest är framträdande. Men substanbruk kan definitivt också vara en faktor.

Hårskador – Forskning

En turkisk studie från 2015 fann betydande skador, som beskrevs som följande: ‘ultrastrukturella förändringar kunde spåras i hår insamlat från missbrukare av kokain, heroin, cannabis och LSD.’ Det var en relativt liten studie, men en snabb sökning på internet får upp flera artiklar som vittnar om hur alkohol och andra substanser kan skada dina hårsäckar.

Håravfall är ofta en sekundär effekt

Håravfall från humörförändrande substanser, inklusive alkohol, är ofta en sekundär effekt som uppstår på grund av allmän misskötsel, näringsbrist och uppbyggandet av toxiner i kroppen. Tungt substansbruk kan ibland chocka nervsystemet och leda till metabola förändringar som begränsar eller stänger ner tillverkningen av hormoner eller andra viktiga kemikalier som behövs för att håret ska växa. Det kan till exempel leda till att de faktiska hårsäckarna slutar växa och så småningom faller ut.

Rekreationell droganvändning

Rekreationell droganvändning och att man dricker ibland behöver inte skada håret till en början, men om vanan pågår länge kan toxiner byggas upp i kroppen och leda till dålig hälsa, muskelsvaghet och ett ineffektivt immunförsvar. Allt detta kan hämma kroppens naturliga impulser för tillväxt, inklusive ditt hår.

Farliga tillsatser

Utöver farorna från själva drogen blandas många olagliga droger i pulverform ut med tillsatser för att ge större mängder och därmed vinster. Kokain och heroin blandas ofta med talliumsalt, en form av råttgift som har visat sig leda till håravfall.

Håravfall kan vara tillfälligt

Trots att det är möjligt för kroppen att läka ut håravfall som har orsakats av droger om man slutar använda så finns det inga garantier, och desto längre droganvändandet fortsätter, ju mer sannolikt är permanenta skador.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Direkta orsaker till håravfall är svåra att bevisa

De biokemiska processerna som orsakar hårproblem är ofta mycket komplicerade och svåra att bevisa definitivt. Antalet studier som fokuserar specifikt på håravfall från droganvändning är begränsade. Men det finns en samling vetenskapliga yttranden som stöder dessa slutsatser om följdskador från enskilda substanser.

Här är några av de skadligaste substanserna:

När alkohol blir det viktigaste i någons liv börjar de sannolikt missköta sin hälsa. De kan sluta träna, får i sig mindre näring, försumma den personliga hygienen och allmän egenvård. Med tiden kan det leda till brister av viktiga näringsämnen som koppar, järn och zink. Det kan också göra att tillräckligt med protein inte kan tas upp.

En kropp som redan har försvagats av för lite träning och toxicitet får ett nedsatt immunförsvar. När alkohol blir kroppens huvudkälla till näring börjar det så småningom påverka hela metabolismen och matsmältningen där livsmedel konverteras till energi och tillväxt. Alla organ i kroppen lider på grund av det, och håret och huden påverkas utan tvekan negativt.

National Center for Biotechnology Information (en del av United States National Library of Medicine) rapporterar att en mikroskopisk undersökning av kokainanvändares hår visade en 98 procentig förändring av hårstrukturen med inre och yttre skador, vilket gör kokainanvändning troligtvis mest sannolik att orsaka ihållande problem.

Crackkokain kan intensifiera och snabba upp processen. Om inte det var tillräckligt är kokainanvändare även mer sannolika att skada sig själva, på grund av den stress som finns i de flesta droganvändarnas livsstil.

Metamfetamin kan skapa hårproblem som liknar de från kokainanvändning, men kommer med ytterligare risker på grund av fenomenet med taktila hallucinationer som brukare ofta upplever. Krypningar och kliande hud kan leda till överdrivet kliande och att de drar i håret. Metamfetamin är särskilt sannolikt att påverka tillverkningen av kreatin, kroppens protein för ‘bra hår’.

En kinesisk studie från 2016 upptäckte betydligt högre kortisolnivåer i heroinanvändares hår, vilket pekar på sannolikheten för skador och håravfall. Kortisol är en kemikalie som tillverkas av kroppen under stress – när kroppen är i ett kortisoltillverkande läge kan den inte längre ge lika mycket näring till hårväxten.

Cannabinoiden THC i marijuana har visat sig hämma tillväxten av normala hårsäckar, vilket kan leda till hårförtunning och med tiden flintskallighet. Det visade en 2007 års studie från University of Debrecen, Turkiet.

  • Nikotin

En studie från 2022 som publicerades i the International Journal of Trichology upptäckte att ‘rökning kan leda till håravfall genom kärlsammandragning, genom att forma DNA-addukter, skador av fria radikaler på hårsäcken, genom att förstärka senescens och hormonella effekter. Studien fastslår att mer forskning behövs, men det finns redan en samling vetenskapliga yttranden och åsikter som stöder denna uppfattning.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Hur du kan förebygga håravfall från droganvändning

  • Sluta med den beroendeframkallande vanan – detta uppenbara svar är bara det första steget för att läka ditt hår.
  • Om du inte kan sluta, överväg åtminstone att ta drogen på ett annat sätt. Att röka är i regel mer skadligt för kroppen, eftersom förbränning frigör kemikalier som är särskilt toxiska. Överväg till exempel oralt intag som ett alternativ till att röka heroin, crackkokain eller marijuana.
  • Kontrollera din kost för att se till att du får tillräckligt med rätt näring och ta kosttillskott om det behövs.
  • Försök att förändra din livsstil genom att minska mental och känslomässig stress och påfrestningar. Det kan framförallt uppstå på jobbet eller i relationer.
  • Överväg att meditera och utöva mindfulness eller terapi som ett sätt för att kunna känna dig balanserad.
    Se över din kroppshälsa och hygien. Tränar du tillräckligt mycket? Behandlar du din hårbotten på rätt sätt – fundera på hårrengöring, hårbottenmassage och hårvård.

Hur du tar hand om ditt hår

Det är kanske ironiskt att alkohol i form av öl eller till och med vodka ofta rekommenderas för att tvätta och behandla håret. Utöver det finns det massvis med hårvårdsprodukter att välja mellan, varav några kommer med otroliga löften om tillväxt och förnyelse av hår. Var försiktig med sådana produkter och sök professionella råd istället. Med det sagt, så kan regelbunden tvättning av hår och hårbotten hjälpa.

Att reversera håravfall

Om ditt hår redan har börjat tunnas ut finns det behandlingar som kan hjälpa. De kan vara holistiska genom näring och livsstilsförändringar, eller mer radikala som implantat och laserbehandling. Innan du väljer att sluta med substanser kan det vara svårt att få positiva resultat. Det finns många professionella vårdgivare som kan hjälpa dig, men det är en bra idé att få rekommendationer och råd innan du börjar en behandling.

Ring oss

Vi på Stockholms Beroendeklinik är alltid redo att hjälpa dig att tillfriskna från alla olika former av beroenden. Genom oss kan du få råd om vad du behöver göra för att tillfriskna helt. Du kanske vill diskutera den här artikeln eller någonting annat om beroenden, eller oroar dig för att du inte kan kontrollera ditt intag av alkohol eller någon annan drog. Ring oss då för ett konfidentiellt samtal.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.