Slumpmässiga alkohol- och drogtester

Alkohol- och drogtestning

Allt du behöver veta om substanskontroll på arbetsplatsen.

Hur funkar det?

Slumpmässiga alkohol- och drogtester har ökat markant de senaste åren och används på fler och fler arbetsplatser. Ett slumpmässigt test innebär att det tas utan förvarning, i syfte att kunna upptäcka pågående missbruk och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Då vart tjugonde drogtest är positivt finns där starka incitament för att utföra dem. Slumpmässiga alkohol- och drogtester kan också vara en del av företagets alkohol- och drogpolicy där rutinerna kring detta beskrivs samt hur följderna ser ut ifall pågående testerna skulle ge ett positivt utslag. Alkohol- och drogtester kan även i vissa fall vara en del nyanställningar och rekryteringsprocesser.

Det är viktigt att där finns tydliga dokument för detta, vilket Stockholms beroendeklinik har erfarenhet och kompetens att skapa. Ett annat incitament för slumpmässiga tester är att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar gentemot Arbetsmiljölagen i att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk och beroende på jobbet kan äventyra säkerheten på många olika sätt och upp till 25 procent av alla arbetsplatsolyckor är alkohol- eller drogrelaterade. Om arbetsgivaren uppfattar signaler om att där finns en ohälsa eller sjukdom på arbetsplatsen, som beroende klassas som, har denne skyldigheter att vara med och stötta medarbetaren i detta.

Regler i privat och offentlig sektor

Beroende på vilken sektor arbetsplatsen tillhör, finns där olika bestämmelser i hur slumpmässiga tester får tas. Det som är gemensamt för alla är att intrånget i integriteten, som ett alkohol- eller drogtest innebär, måste stå i proportion till intresset arbetsgivaren har inför ett provsvar. Detta beror till stor del på hur mycket användningen av alkohol och droger kan äventyra säkerheten på arbetsplatsen.

I den offentliga verksamheten omfattas du av grundlagens skydd mot kroppsliga ingrepp som leder till att arbetstagaren har en större möjlighet att neka ett test, än i privat sektor. Finns det däremot kollektivavtal, då har redan arbetsgivaren och facket förhandlat om vilka regler som gäller och då behöver arbetstagaren följa dessa. För att sammanfatta: ju mer säkerheten kan äventyras, desto större rättigheter har arbetsgivaren att ta slumpmässiga prover. Ett positivt test är inte skälig anledning till uppsägning om det bedöms vara till följd av en beroendesjukdom, då inträder istället arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Olika typer av tester

Det finns olika sätt att utföra testen på: via utandning, saliv, urin eller blod. Utandning, via alkomätare, eller salivtesterna är de som ger snabbast svar och som oftast känns minst integritetskränkande. Urinprov är det som påvisar flest substanser och påvisar även en längre historik jämfört med andra test. Slumpmässiga drogtester är till skillnad från planerade, svårare att manipulera och ger därför ett säkrare svar.

Är det effektivt?

Slumpmässiga alkohol- och drogtester kan vara ett mycket effektivt förebyggande verktyg eftersom det skickar en tydlig signal till alla anställda att alkohol- och droganvändning på arbetstid inte accepteras. Det kan också leda till att man upptäcker anställda med kände till, men de kan inte diagnosticera om någon har en beroendesjukdom eller endast använder på sin fritid. Bedömningen kring huruvida det är en del av en beroendesjukdom, kan göras via olika instrument. På Stockholms beroendeklinik använder vi oss av ADDIS, Alkohol Drog Diagnos Instrument och kan utreda skyndsamt. Om testet ger ett positivt utslag på illegala substanser, har arbetsgivaren ingen skyldighet att polisanmäla eftersom beroende klassas som en sjukdom.

Öppenvårdsbehandling i Stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och familjeterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Beroendekliniken är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka. Teamet är multidisciplinärt och vi har vår egen psykiater då vi är en beroendeklinik.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte.

Förändra ditt liv idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständiga namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.