Metamfetamin är en starkare sorts amfetamin som finns i flera olika former: pulver, vätska eller som kristaller. Meth som det också kallas ger ett starkare rus som varar längre jämfört med vanligt amfetamin. Metamfetamin är vanligast i USA där man länge uppmärksammat hur snabbt människor kan bli beroende och hur destruktivt användningen är.

Vad är meth?

Det två vanligaste namnen för metamfetamin; meth och crystal-meth bygger på drogens två mest populära former; pulver och kristaller. Metamfetamin är en syntetisk drog som liknar amfetamin och den är vanligtvis utblandad med andra kemiska substanser. Meth ger en kraftfull, euforisk effekt på och behovet av ytterligare en dos kommer snabbt efter den första dosen. Crystal-meth är transparent eller blått och ser ut som storkorniga  kristaller som liknar is, vilket det också kallas för på gatan. Kristallformen röks vanligtvis. Meth är ett vitt, doftfritt, bittert, kristalliserat pulver som lätt löses upp i vatten eller alkohol. Man kan dricka, sniffa, injicera och röka drogen. i

Några svenska slangord för meth är: 

 • Glas
 • Ice
 • Crystal
 • Speed

Hälsorisker med att använda meth

Användning av meth kommer med många hälsorisker oavsett om det används under en kort eller lång period. Bland de vanligaste effekterna återfinns  snabb viktminskning, allvarliga problem med mun- och tandhälsan (kallas ofta för meth-mun), ångest, förvirring, sömnlöshet, humörstörningar och ett våldsamt beteende. Personer som tar meth har en ökad risk för hjärtattack och stroke Kroniska methanvändare upplever ofta olika typer av hallucinationer. Den berusande effekten av meth kan påverka omdömet och minska hämningarna. Detta kan leda till att användaren ett riskfyllt beteende. Personer som tar meth löper en större risk att få könssjukdomar, att delta i riskfyllda sexuella beteenden och att få infektionssjukdomar som HIV eller hepatit när de har sex eller delar nålar med andra.

Contact Starta resan till återhämtning idag: call ring 08-124 00 284.

Effekter av meth

När man tar meth så får man snabb och stark effekt i hjärnans belöningscentrum. Upplevelsen  ger en intensiv eufori som ofta beskrivs som en våg;  användare känner denna våg av njutning direkt efter att de har tagit drogen. 

Kortvariga effekter av meth inkluderar:

 • eufori
 • oberäkneligt, våldsamt beteende
 • riskfyllt sexuellt beteende
 • minskad aptit
 • sömnlöshet
 • snabba humörsvängningar
 • kraftiga skakningar
 • darrningar
 • ökad fysisk aktivitet
 • ökad vakenhet
 • högt blodtryck
 • ökad hjärtfrekvens
 • häftigare andning
 • självmordstankar
 • ångest
 • paranoia
 • starkt sug efter drogen

Kronisk användning kan orsaka skador i hjärnan och försämra motoriken, den kognitiva funktionen och inlärningsförmågan. Methberoende kan leda till kroniska hjärnskador och fysiska problem. Även små mängder meth kan orsaka liknande fysiska och psykiska skador som kokain och crack kan ge.

Långvariga effekter av meth inkluderar:

 • beroende
 • hjärnskador
 • kronisk psykos 
 • minnesförlust
 • aggressivt beteende
 • riskfyllt beteende för att få tag i mer av drogen
 • kriminella handling
 • koma, stroke och överdos
 • ruttna tänder och tandkött
 • spruckna tänder
 • hallucinationer
 • sår på kroppen
 • bölder eller hudinfektioner
 • viktminskning, näringsbrist 

Tecken på methberoende

Tecknen på ett beroende kan variera från person till person. Det finns dock några allmänna varningstecken att känna till när någon kämpar med ett methberoende. En person som är beroende av meth kan förlora förmågan att resonera, ta rationella beslut och känna empati.

Du kan börja märka några av följande saker:

Förändrat beteende: personen börja ljuga eller undanhålla sanningen, blir upprörd och  aggressiv, får hallucationationer, blir våldsam

Förändrat humör: personen upplever kraftiga humörsvängningar, depression eller ångest

Förändrat utseende: personen ökar eller minska i vikt, slutat sköta sin hygien, får bölder, sår, hudinfektioner eller märken efter sprutor. Deras andedräkt kan lukta illa och de kan börja få dåliga tänder.

Upplever hälsoproblem: personen kan få problem med halsen och luftvägarna och hosta ofta. Deras sömnrytm rubbas. De kan uppleva allvarliga infektioner och inflammationer.

Abstinenssymptom från meth

Methanvändare blir ofta deprimerade och känner ett sug efter drogen när de har slutat använda. Abstinensproblem är både fysiska och psykiska och påverkar beteendet. Abstinenssymptomen kan hålla i flera dagar eller till och med veckor. Faktorer som påverkar hur länge abstinenssymptomen håller i sig inkluderar hur lång tid personen har varit beroende och hur mycket de har använt.

Symptom på methabstinens inkluderar:

 • lättretlighet 
 • ångest
 • depression
 • brist på energi, slöhet, utmattning
 • smärtor i kroppen
 • sömnstörningar, sömnlöshet
 • koncentrations- och minnesproblem
 • starkt sug efter att använda drogen

Behandling

Behandlingsalternativen varierar för varje person. Det vanligaste steget vid ett methberoende är vanligtvis ett intensivt avgiftningsprogram som följs av slutenvård på behandlingshem. Det rekommenderas alltid att du kontaktar en specialiserad vårdinrättning eller en beroendespecialist som kan utvärderas situationen och ge rekommendationer. Det går att tillfriskna från ett methberoende.

Kontakta oss idag

Om du behöver råd om att få beroendebehandling för missbruk, ring vår hjälplinje på 08-124 00 284 för att ordna en kostnadsfri beroendebedömning. Vi har öppet dygnet runt.

Du är nästan där.