Kan alkoholister lära sig att dricka?

Kan alkoholister lära sig att dricka måttligt? Det finns många olika skäl till att dra ner på sitt drickande. Många gör det helt frivilligt och utan att kanske tänka speciellt mycket på det. Andra gör det av hälsoskäl eller för att man ändrar sin livssituation. Men det finns också en grupp som behöver välja total […]