Tillfrisknandets tidiga faser

De flesta behandlingsprogram pågår under en tidbegränsad tid. Det kan vara 28 dagar på ett behandlingshem, tre månader inom öppenvård eller ett visst antal träffar med en psykolog. Den här strukturen får många att tro att tillfrisknandet sker på kort tid. Så är det inte. I ny forskning från Harvard har professor John Kelly visat […]