Vad är fetalt alkoholsyndrom?

Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är en sjukdom som uppstår när spädbarn utsätts för alkohol i livmodern. Det är en del av en större grupp sjukdomar som kallas Fetala alkoholspektrumstörningar (FASD). Fetalt alkoholsyndrom är en av de allvarligare FASD-störningarna. Fetalt alkoholsyndrom kan leda till svåra fysiska symtom, inlärningssvårigheter och beteendeproblem. Studier från USA och Europa visar att […]