Hur du kan hjälpa någon som har tagit ett återfall?

Att hjälpa vid återfall Det kan vara svårt att upptäcka om din närstående har tagit ett återfall efter avslutad behandling och det kan också väcka starka känslor. Kanske blir du arg och känner att du tappar hoppet om att din vän ska kunna tillfriskna. Men genom att lära dig mer om återfall och hur de […]

Hur du kan hjälpa någon som är beroende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Kan alkoholister lära sig att dricka?

Kan alkoholister lära sig att dricka måttligt? Det finns många olika skäl till att dra ner på sitt drickande. Många gör det helt frivilligt och utan att kanske tänka speciellt mycket på det. Andra gör det av hälsoskäl eller för att man ändrar sin livssituation. Men det finns också en grupp som behöver välja total […]

Alkohol och högt blodtryck

The connection between drinking alcohol and depression is real, although which comes first — alcohol or depression — is up for debate. Does alcohol cause or worsen depression? Or does depression lead to alcohol misuse and abuse?

Beroende är en hjärnsjukdom

Self medication theory is the idea that people use substances or gratifying behaviours to treat underlying problems without the advice of and without following a prescription from a licensed healthcare professional.