Ring oss: 08-124 00 284

Mathias Winge

Mathias arbetar som terapeut hos oss och ansvarar för vår gruppbehandling. Mathias har lång erfarenhet som samtalsterapeut och familjeterapeut. Han träffar våra patienter i grupp och enskilda samtal och skräddarsyr behandlingen utifrån var och ens behov. Mathias är också ien av våra anhörigstödjare.

Utbildning: Integrativ psykoterapi (steg 1) inriktning psykosyntes. Samtalscoach i psykosyntes. Cert. handledare i sorgbearbetning.

Vad är det bästa med Stockholms beroendeklinik?

”Att vi erbjuder individanpassad behovsstyrd behandling snarare än metodstyrd. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.”