Tillfrisknandets tidiga faser


De flesta behandlingsprogram pågår under en tidbegränsad tid. Det kan vara 28 dagar på ett behandlingshem, tre månader inom öppenvård eller ett visst antal träffar med en psykolog. Den här strukturen får många att tro att tillfrisknandet sker på kort tid. Så är det inte. I ny forskning från Harvard har professor John Kelly visat att tillfrisknandet sker under flera år innan den kan anses vara stabil. För de flesta är processen mest intensiv i början men det krävs medvetenhet och stöd under lång tid för att man ska kunna uppnå en stabil nykterhet.

Tidiga faser

Avgiftning

Många patienter inleder sitt tillfrisknande med en medicinsk avgiftning. Detta sker oftast på ett sjukhus men det finns också vissa behandlingshem som kan genomföra detta. Under avgiftningen ligger känslorna nära ytan och patienten kan känna sig överväldigad. Det är vanligt att uppleva förändringar i aptiten, förändrad motivation och ett stört sömnmönster eftersom det tar tid för kroppen och hjärnan återhämta sig. Det bästa sättet att hjälpa kroppen är att ha en fast dygnsrytm, äta regelbundna och hälsosamma måltider och att dricka mycket vatten.

Gemenskap

Motsatsen till ett beroende är gemenskap. Personer med beroendesjukdom känner sig ofta  isolerade och ensamma i sin upplevelse. Det finns forsknings som visar att det går bättre för de patienter som hittar socialt stöd under sitt tillfrisknande. I tolvstegsprogrammet och i behandlingsgruppen kan du få kontakt med andra som går igenom samma process. I de flesta behandlingsprogram rekommenderas att du deltar i någon typ av stödgrupp. Sådan kan du hitta också inom kyrkan och andra ideella organisationer som Länkarna och Nobba brass och nubbe.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Återhämtning är möjlig, kontakta oss idag

Anhöriga

Det kan kännas stressigt att navigera kring en närståendes beroende och tillfrisknande. Ibland kan det kännas som att man går på äggskal för att inte trigga personen. Gamla rädslor kan komma tillbaka om personen kommer hem sent eller om de sjukskriver sig från jobbet. Det är normalt att oron för din närstående kan komma tillbaka och det kan vara svårt att släppa kontrollen. Det är viktigt att familjen och andra närstående har sitt eget stödsystem.  Kom ihåg att det är personen i behandling som styr sitt tillfrisknande, inte du. Det kommer att ta tid att bygga upp ett förtroende och sund relation igen. Men när det är gjort kan du slappna av och oron minskar.

Risken för återfall

Återfall är så vanligt bland människor i tillfrisknande att det numera ses som en naturligt del av tillfrisknandeprocessen. Det kan vara hjälpsamt att tänka på andra beteendeproblem som t.ex. rökning eller övervikt. Hur många människor bestämmer sig för att sluta röka eller gå ner i vikt och lyckas på första försöket? Inte så många, eller hur? Vägen till en stabil beteendeförändring kantas ofta av återfall och bakslag. Många, både patienter och anhöriga, är rädda för återfall. En del har varit där förut och är rädda för att det ska hända igen. För att kunna förebygga återfall är det viktigt att patienten får jobba med återfallsprevention under sin behandling och också göra en återfallsplan. För de anhöriga kan det vara bra att veta att återfall är en naturlig del av förändringsprocessen för många och att det inte behöver leda till en återgång till missbruk. Viktigt är att återfallen upptäcks snabbt och att rätt åtgärder sätts in. Det kan vara bra att man sätter sig ner tillsammans, när den närstående är nykter, och gör en skriftlig återfallsplan, där man kommer överens om vilka åtgärder som ska sättas in vid ett återfall. I den kan man ta med hur patienten vill att familjen ska hantera ett återfall och vilka åtgärder som ska sättas in. Att ha en skriftlig överenskommelse brukar minska oron vid återfall eftersom man vet vad man ska göra.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Oavsett om du precis har börjat ditt tillfrisknande eller är närstående till en person som har börjat tillfriskna, så kan de tidiga faserna vara svåra att navigera. Närstående kan känna mycket oro och ångest, samtidigt som den beroende personen kan vara rädd, överväldigad och känna sig pressad att inte göra fel. Det är viktigt för alla involverade att de har sitt eget stödnätverk som de kan luta sig mot. Beroendesjukdomen kan slita sönder liv och förhållanden, ett tillfrisknande hjälper till att läka såren. Men kom ihåg att det tar tid och kommer att gå upp och ner. De flesta behandlingshem kan rekommendera lämpliga öppenvårdsprogram och tolvstegsgemenskaper som kan hjälpa till i början av det som är en livslång resa.