Ett av de viktigaste valen man ställs inför när man ska välja beroendebehandling är öppenvård eller slutenvård. Det finns fördelar och nackdelar med båda vårdformerna. För att kunna veta vad som är rätt för dig eller din närstående kan det vara bra att läsa på så mycket som möjligt om dessa alternativ för att kunna göra ett medvetet val.

Sex skillnader mellan öppenvård- och slutenvård

 • öppenvård kan anpassas efter patientens liv. Det är möjligt att kombiner med att arbeta och bo hemma.
 • inom öppenvård kan du välja mellan enskilda samtal och gruppbehandling.
 • på ett behandlingshem får du vård på en annan ort eller i ett annat land.
 • på ett behandlingshem kan du få vård dygnet runt.
 • öppenvård är vanligtvis billigare.
 • på behandlingshem måste du oftast delta i gruppterapi.
 • på välutrustade behandlingshem kan du få medicinsk vård dygnet runt.

Den viktigaste skillnaden mellan öppenvård och slutenvård är att klienten som är intagen på slutenvård bor på behandlingshemmet hela tiden, medan en klient som går på öppenvård i regel bor hemma eller på någon typ av stöd- eller utslussboende.

Behandlingshem

På ett behandlingshem bedrivs slutenvård. Patienten bor på behandlingshemmet under hela grundbehandlingen. Vårdtiden kan variera från fyra veckor upp till många månader. Vissa behandlingshem har en medicinsk avgiftningsenhet där man kan få hjälp att trappa ner och sluta med alkoholen och drogerna. När vistelsen på behandlingshemmet är avslutad så övergår man vanligtvis till eftervård på hemorten. Den sker oftast på en öppenvårdsklinik och kan variera i längd och intensitet. En väl organiserad eftervård är avgörande för tillfrisknandet. I glappet mellan slutenvård och öppenvård är det många som tar återfall.

 Vad händer på ett behandlingshem?

Slutenvårdsprogram kan se olika ut men de organisationer som har bäst resultat brukar se ut så här:

 • en behandlingstid på 28-90 dagar
 • en kombination av enskild terapi, grupp- och familjeterapi
 • möjlighet till medicinsk vård och avgiftning
 • personalen har utbildning för att kunna behandla samsjuklighet
 • någon typ av komplementär metod ingår som t.ex.  kreativt skrivande, konstterapi, hästassisterad terapi
 • deltagande i 12 stegsmöten på kvällar och helger

Fördelar med slutenvård

Det finns många fördelar med behandlingshem, Här kommer några av dem: 

 • du får stöd och vård dygnet runt
 • det finns kompetens att behandla samsjuklighet
 • du får vistas i en drogfri miljö
 • du kan känna dig  trygg och få möjlighet att bearbeta underliggande trauman
 • du får stöd av andra som är i samma situation
 • du slipper de frestelser och problem som finns i din vardag

Öppenvårdsbehandling

Patienter som deltar i öppenvårdsbehandling kan, i stor utsträckning,  fortsätta sitt vanliga liv och sina aktiviteter. Behandlingen kan schemaläggas runt personens arbetstid och erbjuder klienter en kombination av flexibilitet och stabilitet.

Vad händer på en öppenvårdsmottagning?

De flesta öppenvårdsprogram jobbar enligt den här modellen:

 • en genomsnittlig behandlingslängd på tre månader
 • en kombination av enskild, grupp- och familjeterapi
 • deltagande i 12-stegsmöten i grupp

Fördelar med öppenvård

Det finns många fördelar med öppenvård  för patienter som har en stabil hemsituation.

 •  flexibel schemaläggning
 • man kan fortsätta jobba
 • du kan bo hemma
 • du får träffa andra i samma situation
 • du kan tillfriskna i din hemmiljö
 • det blir inget glapp mellan sluten- och öppenvård
 • du får öva på nya drogfria färdigheter direkt i din hemmiljö
 • du kan bygga upp en ny drogfri vänskapskrets på hemmaplan

Intensiva öppenvårdsprogram

I ett intensivt öppenvårdsprogram kommer du till mottagningen flera gånger i veckan. Det är vanligt att man går antingen heltid eller halvtid fem dagar i veckan. Ett intensivt öppenvårdsprogram består vanligtvis av gruppterapi, enskild terapi. Ibland kan det även innehålla arbetsträning och boendestöd. De flesta program använder sig av drogtester och programmets längd är i regel 90 dagar.

Innan du bestämmer dig för vilken behandling som passar dig bäst så rekommenderar vi att du tar kontakt med flera olika vårdinrättningar och jämför deras behandlingsutbud. Om situationen inte är akut kan du också göra studiebesök.