EMDR-terapi: traumabehandling

Under de senaste åren har behovet av traumabehandling uppmärksammats inom beroendevården. Det finns många olika metoder för att behandla trauma. En av de som vi använder på Stockholms beroendeklinik är EMDR.

Vad är EMDR-terapi?

EMDR-terapi är en psykoterapeutisk metod som används för att lindra psykologisk stress. Enkelt uttryck så får patienten återuppleva traumatiska minnen samtidigt som terapeuten, med hjälp av att styra ögonrörelserna, hjälper hjärnan att bygga nya reaktionsmönster. EMDR har visat sig vara en effektiv behandling av trauma och posttraumatisk stress.

Den mest verksamma delen i behandlingen är troligtvis att uppmärksamheten avleds samtidigt som patienten får berätta om sina trauman. Processen tillåter individen att exponeras för minnen och tankar utan att reagera starkt negativt. Efter en genomgången behandlingsserie har hjärnan lärt sig att reagera på  och hantera starkt traumatiska minnen på ett mer funktionellt sätt.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Vad är fördelarna med EMDR?

Personer som med traumatiska minnen och PTSD är de som har mest nytta av EMDR-terapi. Speciellt effektivt kan det vara för personer som har svårt att sätta ord på sina upplevelser. Trots att det inte finns tillräckligt med forskning för att bevisa hur effektivt inom följande områden, används EMDR även för att behandla:

  • depression
  • ångest
  • panikattacker
  • ätstörningar
  • substanssyndrom
  • alkoholism
  • beroende

Hur går det till?

För att EMDR-terapi ska fungera krävs en välutbildad terapeut, en tydlig behandlingsplan och tid. I de första träffarna kommer terapeuten kartlägga dina behov och du får berätta om de traumatiska livshändelser som du har svårt att hantera. Du kommer att få öva på olika metoder för stresshantering och sedan inleds själv EMDR-behandlingen. Under dessa träffar får du stegvis, och försiktigt återbesöka dina jobbiga minnen samtidigt som terapeuten dirigerar dina ögonrörelser. Ibland kan också terapeuten använda andra metoder som t.ex. tapping då man knackar på olika delar av kroppen.

Behandlingen avslutas med en utvärdering och formulerandet av en återfallsplan.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Innan du börjar med EMDR-terapi

Det är viktigt att beskriva några av de sidoeffekter som kan uppstå när man genomgår EMDR-terapi. Terapiformen är intensiv och kan inledningsvis leda till ett ökad obehag mellan träffarna. Det är vanligt att man har försökt förtränga de jobbiga minnena och när de kommer upp till ytan kan ångestnivån öka. Det finns inte någon snabb lösning för att behandla trauma. Processen kan ta både lång tid och leda till starka och realistiska drömmar, yrsel, nedstämdhet och emotionell instabilitet under en period. Inledningen av EMDR-terapin kan innebära en ökad emotionellt stress eftersom man börja bearbeta de traumatiska händelserna för första gången i sitt liv. Det kan vara känslomässigt jobbigt att gå igenom terapin. Det är därför viktigt att du ser till att du har det stöd som du behöver runt dig när du inleder terapin.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.