Hur ser en typisk dag på behandlingshemmet ut? Hur funkar det och hur är schemat?

Varje patient är en individ och har olika behov och krav. Men det finns en gemensam grund inom all beroendebehandling som ingår i nästan alla ”program”.

Eftervård

Stockholms beroendeklinik har ett nära samarbete med det världsberömda behandlingshemmet Castle Craig i Skottland. Vi erbjuder slutenvård hos dem. Det vill säga internatvård där du bor och behandlas dygnet runt i en lugn vacker miljö helt avskild från din vardag. 

När man påbörjar något av våra behandlingsprogram arbetar man alltid tillsammans med en terapeut och en specialistpsykiatriker. Utöver behandling av själva beroendet börjar vi ganska direkt att även behandla samexisterande problem. Problemen som ofta är grunden till att man dricker eller tar droger.

“Många av våra patienter har samsjuklighet, även kallat dubbeldiagnos. Det innebär att de har symptom på psykisk ohälsa. I vår beroendebehandling behandlar vi också psykisk ohälsa.”

Vår modell är inte “one size fits all”. Men under de första veckorna på behandlingshemmet kommer alla genomgå grundliga biopsykosociala utvärderingar och avgiftning (om det behövs). Efter den initiala fasen introduceras enskild terapi, gruppterapi och huvudprinciperna i vårt 12-stegsprogram.

Behandlingsmetoderna på Castle Craig Hospital:

 • Bas – 5 veckor eller mer: Detta är en solid grund och startpunkt som stabiliserar ditt hälsotillstånd med medicinsk vård och avgiftning. Du får terapi och introduceras till Steg 1-5 i 12-stegsprogrammet. Efter denna fas utvärderas du kanske ytterligare en gång för att se om du behöver vidare avancerad behandling som tar itu med djupare problem eller om du kan gå vidare till ett eftervårdsprogram. 
 • Avancerat – plus 5 veckor: Denna del av behandlingen fokuserar på att fortsätta tillfrisknandet genom att öva på nya livsfärdigheter och metoder för att förebygga återfall. Du flyttas då till Castle Craigs Recovery Gardens, där du och andra patienter kommer att arbeta med att komma till roten av era känslomässiga problem. Här använder vi avancerat terapiarbete för att behandla dubbeldiagnoser och andra psykiska behov. Läs mer på Castle Craigs webbsida.
 • Eftervård/Fortsatt vård (Telehälsa): Denna vård får du kanske på Stockholms beroendeklinik eller någon annanstans beroende på var du bor. Du kan också få ett eftervårdsprogram online och vara fortsatt kopplad till Castle Craig. Du har i denna fas avslutat din behandling hos Castle Craigs slutenvård. 

Är du intresserad av vårt privata behandlingshem i Skottland så kan vi ge dig en kostnadsfri första utvärdering av ditt beroende och de behandlingsalternativ som vi ser kan hjälpa dig till ett tillfrisknande.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Hur ser en typisk vecka ut på behandlingshemmet?

Det är svårt att sätta en fast tidsplan med “vecka 1, 2, 3, 4 och 5” eftersom alla tillfrisknar olika fort. En del tar snabbt till sig 12-stegen och gör snabba framsteg, medan andra behöver lite mer tid.

Avgiftning är ofta det första steget

Beroende på hur allvarligt ditt beroende är kan den första veckan inkludera en avgiftning. Då har du fullt medicinskt stöd som hjälper dig att komma över kroppens reaktion på abstinens från den beroendeframkallande substansen.

Under avgiftningsperioden deltar du kanske delvis i andra programaktiviteter. När du har avgiftats kan du delta i hela programmet. 

“Vårt program överraskar de flesta patienter när de kommer hit, eftersom det är så fullt med aktiviteter. Men det är bra, då det hjälper dem att lära sig (igen) hur man fokuserar sinnet och hanterar suget.” 

Mer information på Castle Craig webb. 


En snabb översikt över hur dagen är planerad:

 • Tidig morgon: Dagen börjar med ett mindfulnesspass, ett besök hos sjuksköterskorna på vårdcentralen och en näringsrik frukost. Sovmorgnar är inte en del av programmet, utan du kan förvänta dig fullspäckade dagar med aktiviteter som börjar tidigt på morgonen. Det gör att du börjar dagen med ett avslappnat och positivt sinne. Målet är att få in en hanterbar, enkel rutin som skapar hälsosamma vanor. Morgonen är vanligtvis den mest intensiva delen av dagen.
 • Sen morgon: Psykopedagogiska föredrag av terapeuter eller pedagogiska dokumentärer presenteras. Det lär dig att känna igen olika beteendemönster och hjälper dig att undvika återfall efter behandlingen. Efter en kort paus är det sedan dags för gruppterapi. Det är de här dagliga gruppmötena, ledda av en terapeut, som förmodligen kommer att hjälpa dig mest. De kan verka utmanande till en början, men när du lär dig att delta fullt ut kommer du att upptäcka sanningar om dig själv och ditt beroende. Det kommer göra din vistelse på behandlingshem till en tid av självupptäckt och möjligheter. I en trygg, terapeutisk miljö kommer du att lyssna på andra, känna samhörighet och stötta dem. Och de kommer att göra samma sak för dig. 
 • Eftermiddag:  Efter lunchen kan du koppla av och ta en promenad. Snart kommer du njuta av att vara i bättre form och redan leva ett mer hälsosamt liv. Efter lunchpausen kan du vara med i olika gruppterapier i form av workshops, specialanpassade pass för samexisterande problem som trauma, sorg eller beteendeberoenden samt enskild terapi. Under eftermiddagen finns ofta också flera alternativa terapier, som exempelvis konst- eller musikterapi, trumspel, hästterapi, hyperbarisk syrebehandling, massage eller vissa andra avslappnande övningar. Samtidigt kommer din terapeut att ge dig uppgifter, som läxor, för att du ska förbereda dig inför nästa session. Det är viktigt att ta tid på sig att göra dessa.
 • Kväll: Efter middagen kan det bli 12 steg/NA/AA-möten och självreflektionsperioder. Kvällarna kan också innehålla korta grupppass som är avsedda för människor att dela och till exempel bearbeta känslor av skam och skuld.

Dagen slutar vanligtvis runt åtta på kvällen eller nio, vilket ger dig lite fritid och en chans att reflektera och slå dig ner. Om du har svårt att sova kan du få akupunktur av en utbildad sjuksköterska.

Exempel på scheman för två av våra program

Basprogrammet

Tidsschema Terapeutisk aktivitet
07:30 Morgonreflektion
09:00 Föreläsning: Challenges of Stress in Recovery
09:45 Gruppterapi
11:00 Gym
12.00 Lunch
14:15 Individuell Terapi
15:00 Missbruk (t.ex. Spel) Grupp eller Yoga och stretching
16:00 Återhämtningsworkshop: Mindfulness
18:00 Akupunktur/Kompletterande terapier
19:00 Anonymt möte för kokain
20.30 Reflektion vid slutet av dagen

Avancerat program

Tidsschema Terapeutisk aktivitet
07:30 Morgonreflektion
09:00 Föreläsning: ’Medberoende’
09:45 Gruppterapi
11:00 Alpackavandring
12.00 Träningsaktivitet
12.30 Lunch
13.30 Specialistgrupp: Beteendeberoende/Specialistgrupp: Sorg
14:00 Träningsaktivitet
14:15 Specialistgrupp: Mindfulness
15:00 Yoga & Andningsövningar
15.30 Kamratbedömningar / Uppdrag
16:00 Återhämtningsworkshop: ’Mindfulness’
19:00 Gruppdelning
21:00 Reflektion vid slutet av dagen

Vad kan du förvänta dig av vårt rehabiliteringsprogram?

 • Terapi- och rådgivningssessioner: Både enskilda terapimöten och grupprådgivning arrangeras regelbundet. Det är nödvändigt för att hjälpa personer att uttrycka sig själva, se verkligheten och ta ansvar för sitt tillfrisknande. Sessionerna leds av en utbildad terapeut för att garantera säkra och lämpliga metoder.
 • Utbildningsprogram: Dessa är utformade för att lära dig om beroendesjukdomen och vad du kan förvänta dig under din behandling och fortsatta tillfrisknande.
 • Träningssessioner för livsfärdigheter: Du kommer att lära dig och öva på de för tillfrisknandet livsviktiga färdigheterna och hanteringsmetoderna som behövs för att möta livets utmaningar på ett nytt sätt.
 • Kostplanering: Din fysiska hälsa är viktig under din vistelse och den kommer att hjälpa dig i tillfrisknandet. Strukturerade måltidstider och en balanserad kost är en stor del av ett övergripande beroendeprogram. Att ha hälsosamma matvanor gör att du mår bättre.
 • Träningsprogram: Strukturerade träningsprogram är utformade för att patienterna ska vara aktiva, friska och glada. Träning kan vara ett bra sätt att dämpa suget och förbättra humöret.
 • Kompletterande terapier och holistiska tekniker: På Castle Craig finns det bekvämligheter som spabehandlingar, massage, akupunktur, hyperbarisk syrebehandling och mycket mer. Vi kan också erbjuda specialiserade terapier som konstterapi och hästterapi för att balansera både sinne och kropp.
 • Stödgruppsmöten: Dessa är interna gemenskapsmöten med dina kamrater enligt 12-stegsprogrammet som först användes av organisationen av Anonyma Alkoholister. Genom att använda grundbegreppen om ärlighet, öppenhet och förändringsvilja bygger grupperna upp förtroende, gemenskap och självkänsla genom en enkel process att dela med sig av sina erfarenheter, styrka och hopp. De representerar ett av de mest framgångsrika och kraftfulla hjälpmedel för återhämtning som någonsin utarbetats.
 • Familjeprogram: Beroende är en sjukdom som drabbar även din familj och deras engagemang kan vara avgörande. Viss utbildning om beroendets egenskaper och dess behandling är vanligtvis till hjälp. Familjemedlemmar kan öppet och ärligt diskutera sina problem om tidigare beteende och vägen framåt, då blir tillfrisknandet olika faser mycket lättare.

Få hjälp idag

Vårt behandlingshem Castle Craig i Skottland har flera decenniers erfarenhet av att hjälpa människor som lider av beroendesjukdomar och många andra psykiska problem. 

“Vi har alltid tagit oss an utmaningen att hjälpa människor när de inte kan hjälpa sig själva, för vi anser att alla liv är viktiga och värda att rädda.”

Vi kan vägleda dig till en bättre framtid. Kontakta oss idag.

Hur vi uppmuntrar återhämtningsprocessen

Kamratstöd är en stor del av tillfrisknandeprocessen och alla är här av samma anledningar som du. Personer som har varit här i 5-8 veckor förmedlar sin kunskap om processen till de som är i vecka 1 eller 2.

När du är på avgiftningsenheten hos Castle Craig har du en grupp människor omkring dig som själva går igenom avgiftning eller har gjort det under de senaste veckorna.

Alla hjälper varandra, stöttar varandra och bygger ibland motståndskraft mot varandra. Detta hjälper människor att utvecklas och att gå igenom de 12 stegen tills man slutligen är redo att återvända hem.

Vissa människor är inte redo att återvända vid vecka 5 och förlänger sin vistelse. Då går man vidare i våra avancerade program. Där lär man sig en bättre hanteringsförmåga och livsfärdigheter.

Många människor är ovilliga att stanna längre än fyra veckor när de ringer oss, men när de börjar på programmet börjar de förstå fördelarna med att stanna längre. Många väljer sen att stanna flera veckor till.
Många av Stockholms beroendekliniks patienter vistas 4-6 veckor på Castle Craig i Skottland och fortsätter sedan i ett öppenvårdsprogram på hemmaplan i ytterligare 5 månader.

För frågor om beroendebehandling hos oss kontakta oss via e-post.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.