Komplementär terapi

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Traditionell samtalsterapi bygger på att patienten kan prata om sina tankar och känslor med sin terapeut. Men för vissa patienter och i vissa situationer så kan man behöva uttrycka sig med andra medel och det är där den komplementära terapin och alternativa behandlingen kommer in. I dessa låter man patienterna uttrycka sina känslor med hjälp av olika kreativa uttryck i läkande miljöer.

Vad är komplementär terapi?

Inom samtalsterapi används flera olika stilar och metoder. Gemensamt är dock att samtalet står i centrum. I de komplementära terapiformerna är man mer praktiskt inriktad. Här använder man rörelse, kreativitet och många olika uttrycksformer för att hjälpa patienten hantera tidigare känslomässiga upplevelser. Några former av komplementär terapi inkluderar:

 • psykodrama
 • konstterapi
 • trumterapi
 • musikterapi
 • kreativt skrivande
 • hästassisterad terapi
 • lekterapi
 • dansterapi

Psykodrama

I psykodrama får patienten utforska relationer, känslor och situationer på ett kreativt sätt genom spela upp olika situationer som en slags teater.  I psykodrama används många olika metoder som t.ex. rollspel, spegling och att mima. För vissa patienter kan psykodrama göra svåra situationer tillgängliga att bearbeta på ett nytt sätt.

Konstterapi

Konstterapi kan hjälpa personer att utforska olika aspekter i sitt liv som de inte kan förklara med hjälp av ord. I beroendebehandling kan konstterapi vara en verksam komponent framförallt för de patienter som har svårt att uttrycka sig med ord eller inte våga prata i gruppterapi. Med hjälp av olika konstnärliga uttryck kan patienten öka sin självkänsla samtidigt som de får hjälp att förstå och hantera sitt beroende på. Konst är till för alla och det är ett fantastiskt sätt att öka självförtroendet på, men det kan vara särskilt användbart för personer som känner sig distanserade från sina känslor eller som tycker att det är för smärtsamt  att prata om tidigare upplevelser.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Konstterapi och beroende

Konst, precis som många andra komplimentära terapier, minskar stress och ångest genom att sänka kortisolnivåerna i kroppen. Att skapa något visuellt är användbart när man vill uttrycka och bearbeta abstrakta problem och känslor. Konst gör att man får tillgång till den kreativa högra sidan av hjärnan. Man får utrymme att måla sina rädslor för att sedan analysera processen med en kvalificerad beroendeterapeut. Konstterapi kan ge olika effekter för olika personer. Det kan användas inom rådgivning, psykoterapi och rehabilitering.

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande kan hjälpa personer att identifiera och uttrycka känslor som kan vara svåra att uttrycka i samtal. Genom att utforska våra djupaste känslor och försöka sätta ord på dem, kan kreativt skrivande hjälpa till på följande sätt:

 • personer kan börja identifiera och uttrycka känslor
 • ge inspiration och ett sätt att förändra negativa känslor på
 • organisera kaotiska känslor och fokusera på det som verkligen händer
 • öppna upp sinnet för nya intressen
 • ge praktiska skrivfärdigheter som kan hjälpa till i framtiden (t.ex. på när man söker jobb)

Vissa skriver prosa och andra väljer dikter. Poesi kan vara speciellt verksamt när vi söker tröst eller stöd och upplever svåra känslor.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Trumterapi

Trumterapi är en terapeutisk metod som uppmuntrar självuttryck och läkande genom att antingen lyssna på trummornas ljud eller själv spela på trummor.. Denna uråldriga metod har använts i tusentals år som en hjälp för att bevara fysisk, andlig och mental hälsa. Trumterapi kan hjälpa sinnet att fokusera och meditera. Det kan förlösa blockerade känslor och lindra stress. I grupper kan det hjälpa deltagarna att kommunicera, llyssna på varandra och hjälpa dem att börja arbeta tillsammans med hjälp av rytmen.

Hästassisterad terapi

Djur kan erbjuda känslomässigt stöd till patienter. I hästassisterad terapi används hästarna som en slags medterapeuter. Patienter deltar i aktiviteter som skötsel, matning och att leda en häst under övervakning av deras terapeut eller behandlare. Den här terapimetoden kan vara väldigt effektiv för personer med beroendesjukdom, känslomässigt trauma inklusive PTSD och dissociativ störning, problem med självkänslan,  ätstörningar, inlärningssvårigheter, ångest och depression.

Behandling med komplimentär terapi

Komplimentär terapi kan vara till nytta för många olika typer av patienter. Många behandlingshem erbjuder någon form av komplimentär terapi som en del av deras behandlingsprogram. Om du är intresserad av att utforska komplimentär terapi som ett sätt att hjälpa dig att läka kontakta gärna oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.