Vilka metoder för tillfrisknande kommer du att lära dig på behandlingen?


Detta kan du förvänta dig

När du inser att behandling inte bara innebär att du slutar dricka eller använda droger, så kan du börja förstå det egentliga syftet. Att göra de förändringar som krävs för att beroendet ska lämnas i dåtiden. Här listar vi de 10 viktigaste delarna av en lyckad beroendebehandling.

Att gå på beroendebehandling ger dig möjligheten att förändra ditt liv och att lära dig nya terapeutiska metoder. De nya livskunskaperna kan ersätta ditt substansberoende med nya hanteringssätt som låter dig leva livet på livets villkor.

Metoder för att tillfriskna

Det är en process att tillfriskna.”Vi söker utveckling, inte perfektion” (enligt AA:s Stora Boken).

Du behöver inte göra allting perfekt på behandlingen och inte heller inom de 28 dagarna. Men du måste anstränga dig och fortsätta att öva på det du lär dig hos Stockholms beroendeklinik. Det är viktigt för att kunna leva nyktert på lång sikt.

På Stockholms beroendeklinik har vi ett brett utbud av terapier som är tillgängliga för alla patienter. Under inskrivningen kommer du att få göra en utvärdering med en specialist inom psykiatri, som kommer att ta reda på vilken behandling som passar dig bäst.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vad är det för verktyg och färdigheter?

Du är nykter och har klarat av avgiftningen, men vad händer nu?

Varför drack du, använde droger eller var utåtagerande?

De som börjar med primärbehandling spelar ofta ”skuldspelet”. Människor med beroenden gillar inte att ta ansvar för sina handlingar eller problem, så att hitta en syndabock är ett praktiskt sätt att slippa det på.

Vi på Stockholms beroendeklinik arbetar med dig för att upptäckta huvudanledningarna bakom ditt beroende. Sanningen är att alla har ett förflutet, med problem och medvetna eller omedvetna anledningar till att ta droger eller dricka. Men alla är inte beroende. Att förstå hur vi reagerar på våra problem och hur vi kan lära oss bättre reaktioner i framtiden är viktigare än det förflutna.

Förminska inte dig själv” är någonting man hör ofta i terapi. Att ta ansvar för ditt eget tillfrisknande (istället för att skylla på andra) är ett viktigt steg.

Terapi fungerar genom att hjälpa dig att förändra förhållandet till dig själv, hur du ser på världen och dina tankemönster. Det kan i sin tur lära dig att vara snällare mot dig själv och involverar en process av självutforskande, att se verkligheten och acceptans.

1. Få hjälp med tankar och känslor

Shakespeare har sagt att ”Det är varken bra eller dåligt, men tänkandet gör det så”

En av terapierna som används på Stockholms beroendeklinik är KBT-terapi. KBT-terapi är mycket effektivt för att hantera dina tankar. Det hjälper till att sätta stopp för självförstörande tankemönster.

Ett exempel: ”Chefen kritiserade mitt arbete, han kommer att sparka mig, jag duger inte, jag kommer att förlora min lägenhet, jag kommer att bli hemlös, jag orkar inte, vad spelar det för roll, jag kan lika gärna börja dricka.”

Detta exempel visar hur tankar, känslor och beteenden är sammankopplade. Om vi lär oss att ändra vårt sätt att tänka (”han kommer att sparka mig…”) till ett mer positivt tänkande, kommer det att förändra vår känsla om situationen (”jag duger inte”) vilket i sin tur kommer att ändra beteendet (”jag kan lika gärna dricka”). Att lära dig hur du använder dessa metoder är ett av de viktigaste verktygen du kommer att få med dig.

KBT-terapi kan erbjuda många metoder som hjälper dig att få en förståelse för hur ditt sinne fungerar och hur en tanke kan bilda en spiral med negativa känslor och beteenden. En KBT-session börjar ofta med frågan ”vad är det som egentligen händer nu?”

Att hantera intensiva känslor

DBT (dialektisk beteendeterapi) erbjuds även på vår öppenvårdsmottagning i Stockholm. DBT liknar KBT-terapi, men fungerar på ett annat sätt för att patienten ska kunna hantera intensiva känslor. På behandlingar hör vi ofta patienter säga, ”om du var i min situation skulle du också dricka.” Terapier som DBT kan hjälpa till att hantera känslor och ge utrymme för pauser och mer rationellt tänkande.

2. Att läka trauma

Trauma är det grekiska ordet för sår. PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är när ett trauma eller sår inte har läkt. Sjukdomsdelen av PTSD är effekterna av att leva med ett oläkt trauma. Effekterna av ett oläkt trauma kan leda till substans- och beteendeberoende.

Genom vår partnerklinik Castle Craig erbjuder vi EMDR-terapi som hjälper hjärnan och nervsystemet att bearbeta olösta trauman.

Att hantera trauma kan vara svårt. Trauma som orsakar PTSD är ofta en händelse som hjärnan inte kan förstå. Hjärnan misslyckas med att bearbeta händelsen.

Händelsen blir inte till ett minne och förblir en aktiv händelse i hjärnan. Den lagras delvis i medvetandet och delvis i det omedvetna. EMDR hjälper hjärnan att bearbeta händelsen och läka traumat.

Vad kommer jag lära mig från en personlig terapisession?

Vi erbjuder även personlig beroendebehandling på Stockholms beroendeklinik. Detta kan hjälpa dig att utforska frågor på ett sätt som är mer detaljerat och fokuserat än gruppterapi. Syftet är att etablera en terapeutisk relation med terapeuten, så att du kan öppna upp och uttrycka dina tankar och känslor på ett mer djupgående sätt än vad som normalt är möjligt i en gruppmiljö.

Du kommer att uppmuntras att sätta upp mål som ska uppnås under behandlingen. Under sessionen kommer terapeuten att reflektera tillbaka vad de ser i dina ord, attityder och beteenden. Ni kommer att arbeta tillsammans på överenskomna områden för att få till en förändring.

Terapeuten kan ge dig olika uppdrag att utföra och du får absolut ställa frågor. Det är viktigt att förstå att en framgångsrik terapisession sker när du är helt engagerad i förändring och deltar aktivt. Klicka här för att läsa mer om terapi och vad du kan uppnå.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

3. Relationer/kontakt med andra

Behandling låter dig börja bygga relationer igen. Vid bedömning på vår privata öppenvårdsmottagning för beroendebehandling i Stockholm kommer du att mötas av en psykiater och tilldelas sedan en terapeut. Du går sedan med i en stödgrupp med andra beroende personer från olika bakgrunder, och de kommer att vara din största tillgång.

Tillsammans med din stödgrupp kommer du att öva på nya livsfärdigheter – kanske självsäkerhet, vänlighet, gränssättning eller till och med ilskehantering. De kommer att kunna erbjuda stöd, vänskap och ärlig respons om hur de ser dina framsteg. Din kamratgrupp är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dig att förändra och lära dig hur du hanterar relationer.

Genom våra tjänster erbjuder vi en terapeutisk gemenskap. Det är en trygg plats där alla – patienter, medicinsk, terapeutisk och administrativ personal – har det gemensamma målet att hjälpa dig att få ett långvarigt och lyckligt tillfrisknande. Det är därför inte den verkliga världen, utan en plats där du kan öva och förbereda dig på inför den verkliga världen.

4. Att bygga hälsosamma relationer: Sätta gränser

Med hjälp av en terapeut och din kamratgrupp kan du börja ta itu med problematiska relationer som du kan ha med familjemedlemmar, vänner eller partners och lära dig mer hälsosamma sätt att hantera andra på.

Ibland kan en person i gruppen provocera dig eller göra dig upprörd. Gruppterapi är ett effektivt sätt att hantera problem på och lära dig hur du ska lösa dem. Genom att vara ärlig och prata om hur du känner dig, kan du börja förstå vad som är okej och vad som inte är det.

Det kommer att förbereda dig på hur du bygger och lagar trasiga relationer utanför behandlingen.

Att sätta gränser handlar om självrespekt och att kräva dina grundläggande mänskliga rättigheter (och att inte acceptera det oacceptabla). Det inkluderar följande:

Jag har rätt att (med respekt)…

 • Låta mina behov och känslor vara lika viktiga som alla andras
 • Uppleva och uttrycka mina känslor
 • Inte ta ansvar för någon annans känslor
 • Uttrycka mina åsikter
 • Vara självständig om jag väljer det
 • Bestämma hur och med vem jag spenderar min tid
 • Bestämma hur och med vem jag delar med mig av min kropp
 • Välja eller ändra min livsstil, mig själv, mina beteenden, värderingar eller bara mitt sinne
 • Göra misstag och erkänna misstagen utan att känna mig förnedrad
 • Bli behandlad med värdighet och respekt i alla mina relationer
 • Bli lyssnad på respektfullt och att självsäkert be om det jag vill ha
 • Säga ”jag förstår inte” eller ”jag vet inte” eller att säga nej utan att känna skuld
 • Sätta gränser för hur jag ska bli bemött i relationer
 • Räkna med att mina gränser respekteras
 • Lämna ohälsosamma förhållanden

Ovanstående är ofta en ögonöppnare för många människor som kommer från ohälsosamma förhållanden eller dysfunktionella familjer.

”Det kan hjälpa dig att hålla dig nykter om du lär dig hur du respektfullt kräver dina rättigheter genom att sätta lämpliga gränser. Det förbättrar din självkänsla, din självacceptans och känslan av att tillhöra – alla viktiga delar av ett lyckligt liv.”

 • Det låter dig leva ett hälsosammare liv utan skuld och skam. Du har även makten att avsluta med personer som är dåliga för dig.
 • Du kan säga nej till andra. Du kan undvika att känna dig använd och utnyttjad.
 • Du kan vara mänsklig och felbar, du kan misslyckas, rycka på axlarna och säga ”jag vet helt enkelt inte.”
 • Bli mer accepterande och lära dig att vara bekväm med att vara obekväm.
 • Hur du känner och dina beteenden är ditt ansvar (så ta ansvar).
 • Undvik ensamhet: dina sociala förmågor förbättras när du vet vad du kan förvänta dig av människor och hur du kan förvänta dig att människor ska behandla dig. Det hjälper dig också att skaffa vänner som inte dricker eller tar droger.

5. Lär dig sann egenvård

Om du kan utveckla en bra och konsekvent nivå av egenvård kommer chanserna att du förblir nykter att öka exponentiellt. Du kommer att höra andra prata om att arbeta med programmet och kanske har du hört talats om ”bara idag-kortet”. Tillfrisknandet handlar om hälsosam egenvård av dig själv och andra.

Om du kollar upp “egenvård” på Google kommer du att få förslag på badsalt och spabehandlingar. Det är inte riktigt vad vi menar med egenvård. I tillfrisknandet kan egenvård inkludera mindfulness, meditation, en bra kost, böner, religion, tillräckligt med sömn, motion, att sätta gränser och mycket mer.

6. Skapa och etablera en hälsosam, målmedveten rutin

Under din vistelse på behandlingshemmet kommer du att upptäcka att du är sysselsatt från morgon till kväll. Dina dagar är fyllda med terapi, återhämtning och meningsfulla aktiviteter som pedagogiska föreläsningar och samtal. Du är aldrig ensam eller har sovmorgon.

Ett behandlingshem är inte en semesterort – det är en plats där du kan lära dig struktur och rutin i livet. Det kan sedan återspeglas i ditt nya liv efter behandlingen.

Vi hjälper dig att fortsätta med och förstärka det du lär dig genom eftervården på Stockholms beroendeklinik. Kontakta oss via mejl eller ring 08-124 00 284.

Under den tidiga nykterheten är en annan del av egenvården att bygga upp en hälsosam livsstil. Det sägs att det tar cirka 21 dagar att skapa en vana och om du verkligen försöker kommer du att uppleva fördelarna av att göra det.

Det du måste fokusera på inkluderar att:

 • Välja vänner och bekanta som kan hjälpa dig att fortsätta leva nyktert (och undvika de som inte kan hjälpa dig).
 • Förbättra din fysiska hälsa genom träning och kost.
 • Förbättra din mentala hälsa genom meditation,  terapisessioner och kreativitet.
 • Hålla dig sysselsatt utan att bli stressad, att komma ihåg att leva livet ”en dag i taget”.

Att etablera nya, hälsosamma vanor kan vara det viktigaste du gör. Tillfrisknandet måste byggas upp och händer inte bara omedelbart. Du bör framförallt försöka komma ihåg detta ordspråk: “Bygg ditt liv runt ditt tillfrisknande, inte tillfrisknandet runt ditt liv”.

7. Återfallsprevention

Återfall är ett kännetecken för beroendesjukdomen, och du bör inte känna dig nedslagen om det skulle hända dig. Istället bör du se det som en möjlighet att lära. Att börja om från början efter ett återfall är ibland det du behöver för att komma tillbaka på rätt spår.

Återfall inträffar vanligtvis när en person har försummat de verktyg och färdigheter de lärde sig i början av tillfrisknandet.

Egenvård och möten kan ha ersatts med isolering och tystnad. Men ett återfall ger också en möjlighet att se över sitt eget beteende före händelsen och se var det gick snett. Om detta görs ärligt kan det vara ett viktigt verktyg som förhindrar att det upprepas.

Det finns dock en rad viktiga verktyg för återfallsprevention att lära sig, som är mycket viktiga i det tidiga tillfrisknandet.

Alla som slutför behandlingen kommer med stor sannolikhet att ställas inför utmaningar om sin nyfunna nykterhet. Utmaningarna kan se olika ut, som till exempel att gå förbi sin favoritbar och se vänner sitta där inne, att bli bjuden på ett glas eller kanske bara att vara uttråkad som leder till tankar på att dricka.

Det är absolut nödvändigt att nyktra människor uppskattar och lär sig attityder och metoder för att motverka sådana händelser. Här är några exempel som kan övas upp:

Ha alltid med dig ett telefonnummer (helst till din sponsor, men alla förstående personer fungerar) som du kan ringa när som helst om du känner att din nykterhet är hotad.

Använd metoder för att ”avvisa” tankar om att dricka ur ditt sinne genom att fokusera på något annat – räkna antalet träd eller moln som du ser, försök komma ihåg orden i en sång eller tvinga dig själv att ringa ett telefonsamtal (även slumpmässigt). Gör helt enkelt något för att få bort alla ohälsosamma tankar.

Ha med ett chockkort i din plånbok. Det är ett litet kort som är utformat för att chocka dig tillbaka till verkligheten om du har tankar på att dricka. Det kan vara ett foto på dig när du skrev in dig på behandling, på en av dina närstående eller så kanske det bara säger “Alkohol dödar” eller “Gör det inte”!

Det finns många andra beprövade metoder, och dessa viktiga verktyg kommer att hjälpa dig eftersom de första dagarna är helt avgörande. Att ge upp och hoppas att allt ska ordna sig är inget alternativ.

8. De 12 stegen

 • Introducerar dig till andlighet och ärlighet
 • Hjälper vid bristande makt och tacksamhet
 • Hjälper dig med tro och acceptans
 • Hjälper dig att ta det en dag i taget

9. Andra holistiska verktyg och metoder

 • Mindfulness, meditation och andningsövningar för att hjälpa dig att slappna av och behålla lugnet
 • Hur du kan njuta av livet i en långsammare takt
 • Introduktion och deltagande i yoga och pilates
 • Återfallsprevention, råd och planering
 • Hantera suget och psykologiskt beroende
 • Kostplanering och fysisk hälsa
 • Undvik att ersätta beroenden med andra

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

10. Var inte rädd för att be om hjälp

Det är okej att be om hjälp och det är okej att inte vara perfekt.

Dina vänner och familj kanske har sett dig när du var som värst och allra svagast. Om de accepterar och älskar dig, är det troligt att de alltid har gjort det och alltid kommer att göra det. Nu är det dags att visa dem din styrka. 28 dagars behandling är bara början.

På Stockholms beroendeklinik inser vi att tillfrisknandet varar hela livet ut. Vår behandling får dig att bli nykter och får dig på rätt väg till ett hälsosamt och lyckligt tillfrisknande. Men hur du hanterar ditt framtida liv är upp till dig.

Vi finns alltid här för att erbjuda hjälp och råd och vårt eftervårdsprogram är tillgängligt för alla i Stockholmsområdet och resten av Sverige. Det gäller även regelbundna personliga eftervårdsmöten eller via Tele Healths onlinetjänst. Få hjälp för ditt alkohol– eller drogberoende idag.