Behandling för depression

beroendebehandling

Känner du dig nedstämd?

Ignorera inte dina symtom på depression. Vi kan stötta dig och hitta rätt behandlingsalternativ. Kontakta oss idag.

På Stockholms beroendeklinik förstår vi depressionssjukdomens komplexitet och erbjuder specialiserade behandlingsalternativ för att hjälpa till att behandla den. Vår metod innefattar evidensbaserade samtalsterapier inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) som har visat sig vara effektiv för att hantera symtom på depression.

Att identifiera den specifika typen av depression, vare sig det är egentlig depression, dystymi, bipolär sjukdom eller säsongsbunden depression, är avgörande för att utforma en effektiv behandlingsplan. Våra skickliga terapeuter är duktiga på att diagnostisera och behandla de olika formerna av detta tillstånd.

Att ignorera symtom som ihållande nedstämdhet, hopplöshet, minskad glädje i vardagliga aktiviteter eller fysiska hälsoproblem kan få allvarliga konsekvenser. Om dessa känslor trappas upp till självskadebeteende eller dödsönskan, är det kritiskt att omedelbart söka professionell hjälp.

Vi är fokuserade på att hjälpa dig att återfå en känsla av stabilitet och välbefinnande. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra behandlingsalternativ för depression, inklusive användning av antidepressiva läkemedel, och hur vi kan stötta dig i att hantera dina symtom.9

Viktig information

 1. Kognitiv beteendeterapi är ett effektivt behandlingsalternativ för att hantera depression och andra psykiska sjukdomar.
 2. Samtalsterapi kan hjälpa till med att hantera relationsproblem som bidrar till depressiva symtom.
 3. En kombination av olika terapier kan behövas, anpassade till individuella behov och omständigheter.
 4. Att söka professionell hjälp är avgörande när man upplever symtom på depression.
 5. Att behandla depression är helt möjligt med rätt hjälp och stöd, så att du kan återta kontrollen över ditt liv och effektivt hantera din depression.

Vilka är de olika typerna av depression?

Att förstå de olika typerna av depression är avgörande för att fastställa den mest effektiva behandlingsplanen. Typer av depression inkluderar:2

 1. Klinisk depression/egentlig depression: karakteriserad av en genomgripande nedsatt sinnesstämning, minskad glädje i aktiviteter och låg energi.
 2. Dystymi: en långvarig form av depression där symtomen kanske inte är lika svåra men varar i minst två år.
 3. Bipolär sjukdom: innebär perioder av depression som alternerar med mani.
 4. Säsongsbunden depression (SAD): där depressiva episoder inträffar under specifika årstider.
 5. Perinatal eller postpartum depression: perinatal depression uppstår under graviditeten, strax före eller strax efter förlossningen. Depression efter förlossningen, så kallad postpartum depression uppstår efter att man blivit förälder. Den kan drabba både män och kvinnor.8

En korrekt diagnos av vilken typ av depression du lider av är första steget mot att få rätt hjälp, eftersom behandlingen kommer att skilja sig åt beroende på dina behov. Det är också viktigt att förstå depression hos olika åldersgrupper, såsom vuxna, barn, unga vuxna och äldre, eftersom symtom och behandlingsalternativ kan variera.

Riskfaktorer

Flera riskfaktorer kan öka en persons mottaglighet för depression. En familjehistoria med depression ökar avsevärt risken, vilket tyder på en genetisk koppling i utvecklingen av detta tillstånd. Dessutom kan att uppleva stora livshändelser, utsättas för trauman eller utstå långvarig stress utlösa depressiva episoder.3

Den fysiska hälsan spelar också en viktig roll. Om du lider av kronisk smärta eller hanterar allvarliga sjukdomar som cancer eller hjärtsjukdom löper du större risk att drabbas av depression, eftersom vissa mediciner också kan bidra till dess uppkomst. Det är viktigt att inse att depression kan uppstå i vilken ålder som helst, men vanligast är att den debuterar mellan tonåren och mitten av 20-årsåldern. Om depressionen kvarstår under en längre tid utan behandling, ökar risken för återkommande depressioner.

Att förstå dessa riskfaktorer är avgörande för tidig identifiering och prevention. Depression yttrar sig i varierande grader av svårighetsgrad, där varje grad kräver skräddarsydda angreppssätt för behandling och hantering. Genom att vara informerad kan individer vidta proaktiva åtgärder för att upprätthålla sin psykiska hälsa och söka lämplig vård vid behov.

Lindrig till måttlig depression:

Lätt eller lindrig depression innefattar typiskt symtom som påverkar det dagliga fungerandet men kanske inte helt förhindrar en persons förmåga att utföra rutinmässiga aktiviteter. Några vanliga kännetecken för lindrig till måttlig depression inkluderar:

 • Ihållande nedstämdhet eller dyster sinnesstämning
 • Minskad glädje eller intresse
 • Förändringar i aptit eller vikt
 • Sömnstörningar
 • Utmattning eller låg energi
 • Svårigheter att koncentrera sig eller fatta beslut.

Även om individer med lindrig eller måttlig depression fortfarande kan fungera i viss utsträckning i sitt dagliga liv, kan dessa symtom ändå orsaka betydande obehag och funktionsnedsättning om de lämnas obehandlade. Med lämpliga insatser som terapi, livsstilsförändringar och eventuellt medicinering kan dock många individer uppleva lindring och förbättra sin livskvalitet.4

Måttlig till svår depression:

Svår depression, även känd som klinisk depression eller djup depression, representerar en mer intensiv och funktionsnedsättande form av sjukdomen, karakteriserad av en större påverkan på det dagliga fungerandet och en högre risk för komplikationer. Några utmärkande drag för måttlig eller svår depression inkluderar:

 1. Intensiva känslor av sorg eller förtvivlan
 2. Betydande förändringar i aptit och vikt
 3. Svåra sömnstörningar
 4. Djup utmattning och energibrist
 5. Nedsatt koncentrationsförmåga och beslutsfattande
 6. Självmordstankar eller självmordsbeteenden.

Depression kan ha en djupgående inverkan på alla aspekter av en persons liv, inklusive relationer, arbete och fysisk hälsa. Snabb och omfattande behandling, som kan innefatta terapi, medicinering, livsstilsförändringar och stöd från psykisk hälsovårdspersonal och närstående, är avgörande för att hantera symtomen och minska risken för komplikationer.5

Om du eller någon du känner upplever symtom på depression är det viktigt att söka hjälp från en vårdgivare eller psykisk hälsovårdspersonal för att få det stöd och den behandling som krävs för tillfrisknande.

Behandling för depression

På vår privata terapiklinik behandlar vi depression genom att fokusera på att skapa personliga terapiplaner som tar hänsyn till varje klients unika omständigheter. Med hjälp av behandlingsmetoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT) arbetar våra terapeuter nära patienterna för att hjälpa dem att identifiera och förändra negativa tanke- och beteendemönster som bidrar till depression. Fysisk aktivitet har också visat sig positivt påverka hjärnan och kan användas som en behandling eller komplement till andra behandlingar för depression.

Behandlingen kan ske i individuella sessioner, vilket ger patienterna en privat miljö att arbeta med sina frågor, eller i gruppsammanhang, där de kan finna stöd och förståelse hos andra som står inför liknande utmaningar.

Individuella terapisessioner

Utöver gruppterapi får deltagarna nytta av 10 individuella terapisessioner med en specialiserad terapeut. Dessa sessioner är skräddarsydda för varje individs unika behov och inkluderar evidensbaserade terapier som kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra metoder vid behov. Den flexibla schemaläggningen av dessa sessioner möjliggör en personlig vård och ökad integritet, vilket säkerställer att deltagarna får det stöd de behöver på sin väg mot tillfrisknande.

För depression hos vuxna är det viktigt med strukturerad vård och att behandlingsvalen speglar den kliniska bedömningen av svårighetsgraden.1

Behandling för depression tillsammans med drogmissbruk eller alkoholmissbruk

Att lida av både beroende och depression eller annan psykisk ohälsa kallas dubbel diagnos. Personer som lider av beroende eller generellt drog- eller alkoholmissbruk har några av de högsta nivåerna av depression. Omkring 30-50% av personer som missbrukar alkohol har depression eller depressiva symtom. På samma sätt har ungefär en tredjedel av personer med svår depression också ett problem med alkoholmissbruk.6

Enligt forskning har omkring hälften av personer med substansberoende även psykisk ohälsa, och de som löper högre risk för psykisk ohälsa kan också löpa risk för substansmissbruk. Det finns gemensamma riskfaktorer, inklusive miljöfaktorer som trauma och stress. Det är viktigt att söka hjälp och stöd om man har självmordstankar eller överväger att ta sitt liv.7

På Stockholms beroendeklinik behandlar vi både beroendet och depressionen. Våra specialistterapeuter har erfarenhet av att diagnostisera och behandla dubbla diagnoser så att du får hjälp med alla delar av ditt psykiska välmående.

Få hjälp för depression

Ring oss idag för att prata med vår vårdpersonal om dina symtom och om den terapi vi erbjuder. Oavsett om du mår dåligt, kämpar med ihållande nedstämdhet, låg energi eller en känsla av hopplöshet, är vi dedikerade att erbjuda personlig vård skräddarsydd efter dina behov.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.