Öppenvård

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vår öppenvård – medicinsk grund och individuell anpassning

Stockholms beroendeklinik är en privat öppenvårdsmottagning i centrala Stockholm. Det som skiljer oss från andra mottagningar är att vi står på medicinsk grund och kan erbjuda en sluten vårdkedja med allt från öppenvård till psykiatrisk slutenvård på våra två behandlingshem i Skottland och på Irland.

Bakom Stockholms beroendeklinik står Castle Craig Hospital som under trettio år har bedrivit ett av Europas främsta behandlingshem utanför Edinburgh i Skottland. Hos oss kan du och din familj får en individuellt anpassad vård med hjälp av några av Sveriges främsta experter och i vårt nätverk finns terapeuter och behandlingshem i både Sverige och utomlands.

Integrerad beroendevård

Med bakgrund av vår långa erfarenhet från Storbritannien lutar vi oss mot en internationell behandlingstradition där det är en självklarhet att erbjuda integrerad beroendevård. Vi delar inte upp våra patienter i kropp och själ eller psykiatri och beroendevård. Istället erbjuder vi både medicinsk, psykiatrisk och specialiserad beroendevård under ett och samma tak. I vårt koncept skräddarsys vården runt varje enskild patient och det ska inte finnas något behov att söka hjälp på flera olika ställen samtidigt.

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Våra öppenvårdsprogram

Våra öppenvårdsprogram i Stockholm står på solid forskningsgrund och är utformade för att vara flexibla samtidigt som de ger den stabilitet och det stöd som krävs för att du ska kunna tillfriskna. Vi vill att du ska vara aktiv i din egen behandling och få den struktur och vägledning som du behöver. Med vårt stora utbud av olika behandlingsmetoder kan vi skräddarsy ett behandlingsprogram med stor respekt för dina tidigare erfarenheter och önskemål. Om du bor på pendlingsavstånd till Stockholm så sker behandlingen i våra centralt belägna lokaler. Annars kan vi också erbjuda de flesta av våra tjänster via videolänk. Familjeterapi ingår alltid i våra behandlingsupplägg.

På Stockholms beroendeklinik ser vi tillfrisknandet som en långvarig process som kräver olika intensitet och insatser beroende på var du befinner dig. Vi finns där för dig både innan, under och efter behandlingsprogrammet. Istället för att dela upp behandlingen i primärvård och eftervård så tänker vi att alla våra patienter är unika och att behovet av stöd kan variera över tid. Vårt grundprogram, som har ett fast pris, löper över nio månader och går att kombinera med ett heltids- eller deltidsjobb. Till detta grundprogram går det att köpa till extratjänster.

Utredning av dina problem

Vår behandling inleds alltid med en strukturerad utredning av dina problem. Det kan kanske kännas som ett onödigt steg när man är i akut behov av vård. Men vår erfarenhet är att det är lika viktigt att sätta in rätt insatser som det är att sätta in snabba insatser. Beroende och psykisk ohälsa är komplexa och progressiva tillstånd och för att kunna veta vilken insats som skulle vara mest effektiv (både ekonomiskt och medicinskt) så behöver vi göra en ordentlig genomlysning av dina problem. För att använda ett exempel från en annan kronisk och progressiv sjukdom så skulle det vara lika oprofessionellt att inte göra en ordentlig utredning av beroendeproblematiken som att inte göra en ordentlig läkarundersökning med omfattande provtagningar innan man börjar behandla diabetes.

För dig som anhörig

I alla våra behandlingsprogram ingår familjeterapi och vi erbjuder också separata behandlingsprogram och gruppbehandling för anhöriga.

I vår familjebehandling skapar vi ett tryggt utrymme där man som anhörig kan ställa frågor, diskutera utmaningar, få hjälp att sätta hälsosamma gränser och hitta vägar att må bättre oavsett vad den närstående väljer att göra. Vi vet att socialt stöd från är avgörande för långsiktig drogfrihet och därför är det självklart för oss att involvera familjen från start.

Om du är anhörig till någon som inte vill sluta kan vi hjälpa dig med effektiva behandlingsprogram som hjälper dig att motivera din närstående. Vi kan också hjälpa till med professionella interventioner som genomförs med hjälp av den icke-konfrontativa och evidensbaserade ARISE-metoden.

Vad betyder det att vården är skräddarsydd?

Vi är av uppfattningen att det inte finns en ”one size fits all” lösning på beroendeproblem. Varje patient är unik och behöver därför ett eget, unikt, behandlingsprogram som täcker in de olika delar som man behöver hjälp med. Under vårt tak har vi kompetens att kartlägga dina unika behov och matcha dem med olika behandlingsinsatser.

Vår övertygelse är att den inledande behandlingen bara är början av tillfrisknandet och vi lägger därför stor vikt vid det stöd och den hjälp du får av oss efter att ditt första behandlingsprogram har avslutats. Vissa personer behöver fortsatt strukturerad och intensiv öppenvård under lång tid medan andra kan gå vidare till vår förlängda behandling.

På Stockholm beroendeklinik finns det alltid mer hjälp att få. Om du känner att du inte får det du behöver, tveka inte att berätta det för din terapeut. Det är mycket viktigt att du känner att du kan lita på oss och den behandling som du får.Om du frågor om vårt behandlingsutbud eller vill diskutera ett enskilt patientärende kontakta oss via mail eller telefon.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Vårt behandlingsutbud

Här kommer en lista på några av de tjänster som vi kan erbjuda under taket på Stockholms beroendeklinik. All vår behandlingspersonal har genomgått grundläggande psykoterapiutbildning och flera är psykoterapeuter. Kan vi inte hjälpa dig inom ramen för vår egen verksamhet kommer vi att remittera dig till någon av våra kvalitetssäkrade samarbetspartners.

 • Utredning och bedömning
 • Case management
 • Öppenvårdsprogram i grupp (12 steg och KBT)
 • Enskild beroendeterapi
 • Återfallsprevention
 • KBT
 • CRA-behandling
 • CRAFT-behandling
 • Psykiatrisk utredning och behandling
 • Remiss till Castle Craig Hospital och Smarmore Castle Private Clinic för medicinsk avgiftning och slutenvård
 • Förlängd behandling
 • Workshops
 • Behandling för trauma och PTSD
 • Interventioner
 • Recovery Coaching
 • Familjebehandling (ingår i våra program)
 • Parterapi

Vem är våra tjänster till för?

Vi vänder oss främst till privatpersoner och arbetsgivare som söker efter integrerad beroendevård av hög och stabil kvalité och som är villiga att engagera sig i behandlingsprocessen. Även om vi är begränsade till öppenvård i Sverige kan vi erbjuda medicinsk avgiftning och långa behandlingsvistelser på våra behandlingshem i Skottland och Irland. Vi tar sedan emot med öppenvårdsinsatser när patienterna återkommer till Sverige.

Om du har genomgått behandling hos en annan vårdgivare och behöver mer stöd i ditt tillfrisknande så kan vi hjälpa dig med det, både i grupp och enskilt. Vi arrangerar också workshops och inspirationsseminarium för dig som varit i tillfrisknande under en längre tid.

Även om de flesta av våra patienter är privatbetalande har vi även flera kommuner som skickat patienter till oss. Vi har också samarbeten med företagshälsovård och privata terapimottagningar.

Hur kan jag kontakta er?

Du kan höra av dig till oss via telefon eller mail. Om du är anhörig eller en arbetsgivare kan vi boka in ett telefonsamtal eller ett möte för att diskutera hur vi kan hjälpa till och om du behöver hjälp med att motivera personen.
Vi har oftast ingen väntelista och kan erbjuda ett första samtal inom någon dag från första kontakten. Behövs en akutplacering på något av våra behandlingshem kan vi göra en förkortad utredning som sedan slutförs under inskrivningsprocessen på plats.

Vi vet att motivation är en färskvara och vi försöker alltid påbörja behandling så snart som möjligt. Välkommen att kontakta oss.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.