Läkemedelsberoende

terapi missbruk alkohol drog

Styr mediciner ditt liv?

Konfidentiell, evidensbaserad terapi och klinisk vård du kan lita på.

Receptbelagt läkemedelsberoende

Vissa läkemedel är narkotikaklassade då de innehåller preparat som klassas som beroendeframkallande. Dessa läkemedel är därför receptbelagda, såsom värktabletter, sömntabletter och lugnande medel, eller hostmedicin då det innehåller morfin.

Många av de patienter vi möter på Stockholms beroendeklinik har utvecklat ett beroende av receptbelagda läkemedel. Ibland har det börjat som en medicinsk behandling och med läkemedel ordinerade av läkare. Andra har, ända från början, köpt sina mediciner på den illegala marknaden. Denna sida utforskar ämnet receptbelagt läkemedelsberoende och förklarar hur vi kan hjälpa till med öppenvårdsterapi och behandlingsalternativ.1

Vanligt missbruk av receptbelagda läkemedel

Missbruk av receptbelagda läkemedel är ett betydande problem där många människor hamnar i fällan av missbruk och beroende. På Stockholms beroendeklinik har vi stor förståelse för receptbelagt läkemedelsberoende och erbjuder omfattande stöd och behandlingsalternativ för de drabbade. Människor kan bli beroende av receptbelagda läkemedel av olika skäl, vare sig det är smärthantering, trauma, stress eller felaktig information. Nedan följer några av de vanligaste missbrukade receptbelagda läkemedlen2:

 1. Sömntabletter: Imovane, Stilnoct 
 2. Bensodiazepiner: Stesolid, Valium, Sobril, Xanor, Librium (lugnande läkemedel)
 3. Smärtstillande läkemedel: Oxyncontin, Oxycodone, Fentanyl, Buprenorfin, Tramadol, Morfin
 4. Antidepressiva läkemedel: Citalopram, Fluoxetin, Sertralin 
 5. Övrigt: Lyrica, Gabapentin

Opioider

Opioider är ett smärtstillande medel som ofta missbrukas för sina smärtlindrande och euforiska effekter. Exempel på opioider är oxikodon, hydrokodon och fentanyl. Långvarig användning kan leda till tolerans, beroende och missbruk, med förödande konsekvenser för fysisk och psykisk hälsa.3

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner som alprazolam (Xanax), diazepam (Valium) och lorazepam (Ativan) ordineras för att behandla ångest, sömnlöshet och andra tillstånd. Deras sedativa egenskaper gör dem dock mottagliga för missbruk och beroende, särskilt när de används utan medicinsk vägledning.

Stimulantia

Receptbelagda stimulantia som Adderall och Ritalin används vanligtvis för att behandla ADHD och narkolepsi. De missbrukas dock också för sin förmåga att öka fokus, energi och produktivitet, vilket leder till beroende och andra negativa effekter.4

Lugnande medel och sömnmedel

Lugnande medel och sömnmedel som zolpidem (Ambien) och zopiklon ordineras för behandling av sömnlöshet. Missbruk kan dock leda till beroende, tolerans och abstinenssymtom, vilket utgör risker för både fysisk och psykisk hälsa.5

Antidepressiva läkemedel  

Medan antidepressiva läkemedel generellt anses säkra när de tas enligt ordination, kan missbruk eller överanvändning leda till biverkningar och beroende. Vissa antidepressiva läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare och tricykliska antidepressiva, kan missbrukas för deras stämningsförändrande effekter.6

Effekter och symtom av receptbelagt läkemedelsberoende

Receptbelagt läkemedelsberoende kan ha djupgående effekter på både personen som kämpar med beroendet och människorna runt omkring dem.

Vad är de fysiska symtomen på läkemedelsberoende?

Fysiska symtom på ett missbruk av receptbelagda läkemedel kan vara:7

 • Huvudvärk 
 • Illamående och kräkningar 
 • Svettningar eller hög temperatur 
 • Långsam andning 
 • Sömnlöshet 
 • Aptitförändringar 
 • Hjärtklappning 
 • Magproblem 
 • Sluddrigt tal 
 • Katatoni (orörlighet)

Fysiskt sätt kan ett beroende av receptbelagda läkemedel leda till försämrad hälsa, allt från organskador till ökad risk för överdos och död.

Vad är de psykologiska symtomen på läkemedelsberoende?

Mentalt och emotionellt kan ett receptbelagt läkemedelsberoende orsaka: 

 1. Tolerans mot läkemedlet
 2. En överväldigande önskan att fortsätta ta läkemedlet 
 3. Humörsvängningar
 4. Paranoia
 5. Agitation 
 6. Kognitiv försämring 
 7. Beteendeförändringar 
 8. Ansträngda relationer med familj, vänner och kollegor 

Ekonomisk instabilitetföljer ofta med ett beroende, eftersom individer kan prioritera att skaffa droger framför att möta ekonomiska förpliktelser, vilket leder till:8

 • Förlust av arbete
 • Juridiska problem
 • Spelberoende 
 • Familjesplittring 
 • Ekonomiska svårigheter för sig själva och sina närstående.

Tecken på receptbelagt läkemedelsberoende

Dessa kan vara tecken på att en närstående har ett receptbelagt läkemedelsberoende:9

 1. De gör mycket frekventa besök hos läkare och apotek
 2. De ljuger om mängden recept de har
 3. De hittar på ursäkter för att deras medicin tar slut snabbt
 4. Du har märkt att de ofta ”tappar bort” sitt recept och begär nya ordinationer allt oftare
 5. De börjar beställa recept från flera leverantörer online
 6. De försummar sina ansvar, som karriär, utbildning, familj och vänner
 7. Du har märkt att de har blivit socialt tillbakadragna och hemlighetsfulla
 8. De kan verka känslomässigt distanserade

Behandling för receptbelagt läkemedelsberoende

Öppenvårdsbehandling

Beroende av receptbelagda läkemedel kan framgångsrikt behandlas med en individanpassad behandlingsplan som börjar med en medicinsk utvärdering av en psykiatriker, medicinsk avgiftning och KBT-terapi.

Varje patient som börjar behandling för drogberoende på Stockholms beroendeklinik får en personlig behandlingsplan skapad för att passa deras behov. Vårt 3 månader långa öppenvårdsprogram inkluderar både individuella terapisessioner och gruppterapisessioner som äger rum med en terapeut tre gånger i veckan, antingen online eller personligen. Alla gruppterapisessioner är konfidentiella och är begränsade till maximalt åtta patienter.

Om en behandling börjar med heldygnsvård på en av våra behandlingshem, kommer patienten att genomföra ett 4-6 veckors program som inkluderar medicinsk avgiftning och intensiva terapier. Denna behandling följs sedan av vårt öppenvårdsprogram vid hemkomst.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Behandling på behandlingshem

Avgiftning från droger kan vara komplicerat och riskfyllt, och därför är det ofta nödvändigt att börja med medicinsk avgiftning på en specialiserad avgiftningsklinik eller ett behandlingshem som erbjuder drogavgiftning.

På Stockholms beroendeklinik remitterar vi våra patienter som behöver medicinsk avgiftning till våra partnerbehandlingshem. Personalen på dessa kliniker har omfattande erfarenhet av att utföra komplicerad avgiftning från droger på ett säkert sätt.

Våra behandlingshem erbjuder både medicinsk och terapeutisk behandling på plats vilket innebär att patienterna kan börja sin gruppterapi när de har utvärderats av läkaren. När läkaren anser att du är redo att börja terapi kommer du att få göra det parallellt medan du slutför avgiftningen.

Hur får jag hjälp för läkemedelsberoende? 

Vi förstår hur svårt det kan vara att erkänna att man har ett problem och be om hjälp. På Stockholms beroendeklinik gör vårt team sitt bästa för att göra inskrivningsprocessen så enkel som möjligt. Ditt välbefinnande är vår högsta prioritet under hela behandlingen och våra program är helt konfidentiella. Det innebär att du kommer att få den hjälp och det stöd du behöver, med vetskap om att din integritet skyddas.

Ring vår klinik idag om du behöver hjälp för receptbelagt läkemedelsberoende och vill veta mer om den behandling vi erbjuder. Vårt team svarar gärna på alla frågor du kan ha.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.