Psykiatri

Beroende Psykiatrisk

Privat Beroendepsykiatriker

Våra beroendepsykiatriker erbjuder specialiserad, effektiv och heltäckande vård, både som behandlingshem och öppenvård.

Psykiatrisk behandling mot beroende

Om du letar efter behandling för beroendeproblem så kommer du troligen att komma i kontakt med tre begrepp som liknar varandra: psykologisk behandling, psykoterapeutisk behandling och psykiatrisk behandling. I det här avsnittet ska vi reda ut skillnaden mellan dessa tre och vad en psykiatriker kan bidra med i din behandling.

Så vad är då skillnaden mellan dessa tre? Psykologisk behandling och psykoterapi bedrivs i form av samtalsterapi av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. De fokuserar främst på patientens tankar och känslor. Inom psykoterapin finns det många metoder och inriktningar. De brukar sorteras in i två huvudsakliga grupper: psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi, KBT. Två av de vanligaste psykoterapeutiska metoderna inom beroendebehandling är KBT och familjeterapi.

En psykiater, däremot, är en utbildad läkare med specialistkompetens på hjärnans utveckling och psykiatriska tillstånd samt de medicinska aspekterna av behandlingen. En psykiater kan skriva ut läkemedel och samarbetar ofta i team med psykologer och psykoterapeuter. Vissa psykiatriker är också utbildade psykoterapeuter. Patienter som har utvecklat beroendeproblem lider ofta också av samsjuklighet som t.ex. depression, ångest eller psykossjukdomar som kan behöva behandlas med läkemedel. Det finns också vissa läkemedel som används specifikt för att behandla själva beroendet. En psykiater kan utreda, diagnosticera och behandla en person med beroende och samsjuklighet utifrån ett helhetsperspektiv och säkerställa att olika mediciner inte motverkar varandra och att rätt dos ges. Varje patient är unik och därför behöver en psykiater ha det medicinska ansvaret för patienter med samsjuklighet och följa upp hur behandlingen går, eventuella biverkningar och justera medicineringen vid behov. Långt ifrån alla patienter som utvecklar beroende behöver psykiatrisk behandling men vid svåra problem rekommenderar vi alltid en psykiatrisk bedömning.

I den svenska sjukvården är det medicinska ansvaret för patienter med samsjuklighet uppdelat mellan psykiatrin och beroendevården vilket kan göra det svårt att få rätt hjälp. I Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas integrerad vård, d.v.s. att patienten ska få all sin behandling under ett och samma tak. Men i verkligheten är det svårt att hitta sådan vård. Många patienter beskriver därför hur de slussas mellan olika kliniker och får motstridiga besked. Inte sällan kräver psykiatrin att man är drogfri innan man kan få behandling och beroendevården har inte de resurser som krävs för att behandla den psykiska sjukdomen. Det som ytterligare kan komplicera situationen för patienten är det är kommunen som sedan är ansvarig för den psykosociala behandlingen.

Om du är du osäker på om du behöver medicinsk hjälp för att tillfriskna så kan det vara bra att träffa en psykiatriker eller beroendeläkare. För många av de patienter som vi träffar är rätt diagnos och medicinering för de underliggande psykiatriska diagnoserna fullständigt avgörande. Vår erfarenhet är också att sådan behandling också kan minska risken för återfall.

På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda integrerad beroendevård både inom öppen- och slutenvård. Vi arbetar integrerat i vårdteam med både psykiatriker och psykoterapeuter. Vi kan, med hjälp av våra samarbetspartners, erbjuda neuropsykiatriska utredningar och bedömningar. Vår målsättning är att du och din familj ska kunna få all din behandling hos oss och inte behöva söka vård på flera olika ställen samtidigt.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Psykiatrins roll inom beroendevården

Beroendesjukdomen är kronisk och progressiv med en kraftig förhöjd risk för fysiska och psykiska problem samt för tidig död. Vi vet idag att hjärnan står i centrum för utvecklingen av sjukdomen och det är också den som i stor utsträckning skadas på både kort och lång sikt. Olika droger har olika effekt på hjärnan och det finns vissa sjukdomar som kan utlösas av droganvändning. Ett exempel på det är drogutlösta psykoser som är speciellt vanliga hos personer som röker stora mängder cannabis. I andra fall kan alkohol- och droganvändningen orsaka psykiska sjukdomar som gör det svårare att effektivt behandla beroendesjukdomen,

Ibland kan beroendesjukdomen ha startat som en slags självmedicinering och det är tydligt att den psykiska sjukdomen var den utlösande faktorn. I dessa fall är det viktigt att reda ut vilka diagnoser som finns och se till att inleda behandling för den underliggande sjukdomen.

Om din psykiska sjukdom istället beror på din droganvändning så kan din psykiater be dig att sluta med dina mediciner eller långsamt trappa ner dem under behandlingens gång. Många patienter upptäcker t.ex. att deras depression förbättras eller försvinner de då slutar dricka alkohol. Det kan också vara så att din psykiater upptäcker en underliggande psykisk sjukdom som du själv inte var medveten om och att du behöver en medicinsk behandling för den.

Innan en psykiater sätter in behandling så genomgår patienten en noggrann psykiatrisk utredning. Den här utredningen är nödvändig för att din psykiater ska kunna sätta rätt diagnos och utesluta att dina symptom beror på fysiska problem. För många är denna utredning läkande i sig. Om du har gått i många år utan att veta vad som är fel så kan själva diagnosen öka förståelsen för varför du mår som du gör och vad du själv kan göra för att må bättre. Att förstå och acceptera sitt tillstånd är oftast första steget mot ett mer hälsosamt liv.

Om psykiatrisk behandling är en del av din behandling så kommer du sannolikt träffa din psykiatriker mer intensivt i början av behandlingen. Det är nödvändigt att träffas regelbundet för att utvärdera olika insatser och hitta rätt dos av medicin. När du har stabiliserat ditt tillstånd kommer du sedan att kunna träffa din läkare mer sällan för uppföljning om det inte sker större förändringar av din livssituation eller ditt mående.

Att ha regelbunden kontakt med sin psykiatriker är extra viktigt om du trappar ner eller slutar med din medicin som en del av din beroendebehandling. I dessa fall är det viktigt att kontroller att du inte upplever en försämring av din psykiska hälsa eller upplever obehagliga utsättningssymtom.

Vad kan vi erbjuda på Stockholms Beroendeklinik?

För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda alla våra patienter en psykiatrisk kontakt eller utredning. Vi ser det som en naturligt och nödvändig del av beroendebehandlingen för de allra flesta.

Det som skiljer oss från andra vårdgivare är att vi kan erbjuda en sluten vårdkedja och integrerad beroendevård. Hos oss finns allt som du kan behöva för att tillfriskna under ett och samma tak och du ska inte behöva söka vård hos flera vårdgivare. Vi kan erbjuda integrerad beroendevård på vår öppenvårdsklinik i Stockholm och inneliggande vård och medicinsk avgiftning på våra psykiatriska sjukhus Castle Craig Hospital i Skottland och Smarmore Castle Private Clinic på Irland.

I Stockholm har vi har en psykiatriker som är specialiserad på beroendemedicin och samsjuklighet och vi skapar unika vårdteam runt varje patient så att vi kan erbjuda skräddarsydd psykiatrisk beroendevård. Om du är i behov av neuropsykiatrisk behandling kan vi hjälpa dig med det via vår samarbetspartner. Vi kan behandla depression, ångestsjukdomar, trauma och PTSD med båda psykiatrisk och terapeutisk behandling.

Vår psykiatriker skriver inte ut beroendeframkallande läkemedel och all vår behandling har som målsättning total drogfrihet. Om du behöver substitutionsbehandling kan vår läkare hjälpa dig med en remiss till en sådan mottagning.

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

Hur kan psykiatrisk vård hjälpa mig?

Om du har en eller flera psykiatriska diagnoser förutom beroendesjukdomen så rekommenderar vi att du involverar en psykiatriker i behandlingen eller söker behandling hos en organisation som är specialiserad på samsjuklighet och kan behandla båda tillstånden samtidigt.

Det är inte ovanligt att den psykisk ohälsan och beroendeproblemen driver varandra. Om du är deprimerad så kanske du väljer att dricka mer för att glömma dina problem och dämpa dina symtom. Men ju mer du dricker desto mer allvarlig blir din depression. Den här rundgången är vanlig bland de patienter som vi träffar och leder på lång sikt till ökad psykisk ohälsa och ökad risk för självmordstankar.

Om du har samsjuklighet och endast söker hjälp för det ena problemet så har du en högre risk för återfall och fortsatt psykisk ohälsa. För att du ska kunna tillfriskna långsiktigt och må bättre både psykiskt och fysiskt så krävs en helhetssyn. Beroendesjukdom beror till stor del på genetiska och biologiska faktorer och kropp och själ samverkar. Att plötsligt sluta dricka eller ta droger eller inte berätta för sin behandlande personal om helheten ökar risken för överdoser och skador. Samma gäller för depression. Om du inte berättar för din behandlande läkare om att du har beroendeproblem riskerar du att få fel behandling eller att de läkemedel du tar blir overksamma eller skadliga i kombination med alkohol. Om inte dina olika tillstånd behandlas på rätt sätt, samtidigt, så ökar risken för återfall och dina chanser att lyckas minskar dramatiskt.

Psykiatrisk behandling kan ge dig den stabilitet som du behöver för att kunna ta itu med dina beroendeproblem. Den kan också mildra obehagliga och skadliga symtom som kan uppstå när du slutar med alkohol och droger. Med hjälp av en psykiatriker kan du också få hjälp att upptäcka och behandla bakomliggande psykiatriska diagnoser och få en ökad förståelse för dina problem och hur du bäst kan uppnå ett stabilt tillfrisknande.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.