Efter behandlingshem – Eftervård

behandlingshem beroende missbruk

Minska risken för återfall

Vi finns här där med intensiva insatser som minskar risken för återfall.

Efter behandlingshemmet

På Stockholms beroendeklinik ser vi tillfrisknandet som en långvarig process som kräver olika intensitet och insatser beroende på var du befinner dig. Vi tänker vi att alla våra patienter är unika och att behovet av stöd kan variera över tid. Vårt öppenvårdsprogram är därför uppdelat i grundprogrammet och det förlängda programmet.

Ett exempel på hur vi skiljer oss från andra är att vi lägger väldigt stor vikt på alla övergångar i behandlingsprocessen. Ett exempel på det är det som traditionellt kallas för eftervård och som vi väljer att kalla förlängd behandling. När man lämnar ett behandlingsprogram eller ett behandlingshem är ofta behovet av professionellt stöd extra stort och vi finns då där med intensiva insatser som minskar risken för återfall.

Alla våra patienter får, innan de lämnar behandlingen, skriva en personlig tillfrisknandeplan tillsammans med sin ansvariga terapeut. Planen som involverar vad du behöver göra inom alla livsområden för att fortsätta ditt tillfrisknande sträcker sig över två år.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Eftervård i Stockholm

Under sex månader träffas man kontinuerligt i grupp med andra patienter, för fortsatt behandling. Träffarna sker med terapeut under en eftermiddag/kväll per vecka. I gruppen har vi ett max antal deltagare på åtta personer för att kunna säkerställa en god och kvalitativ behandling för alla klienter. Storleken på gruppen innebär även att alla patienter får ta plats, blir sedda och att individuella behov kan tas i beaktning under gruppsessionerna.

Behandlingshem Eftervård online

Upplägget är detsamma som den ordinarie eftervården, med samma antal deltagare. Träffarna sker även här en gång i veckan, på eftermiddag/kväll. Skillnaden är att gruppsessionerna sker över Zoom. Detta möjliggör att de klienter som inte har möjlighet att komma till Stockholms beroendeklinik, ändå har möjligheten att fullfölja en eftervårdsbehandling för sitt fortsatta tillfrisknande.

Förlängd behandling

Vår eftervårdsgrupp träffas på Stockholms beroendeklinik. Gruppen är också öppen för patienter som har genomgått sin behandling på andra kliniker och för personer som varit i tillfrisknande under en längre tid och känner att de behöver lite mental påfyllning.

I våra förlängda behandling jobbar patienterna vidare med processen som inletts i det första behandlingsprogrammet. Varje träff har ett speciellt tema. Mellan varje träff får deltagarna hemuppgifter att genomföra. Jämfört med andra eftervårdsprogram är vår förlängda behandling mer intensiv och kräver mer av patienten.

Förstärkt eftervård

För vissa personer blir återkomsten till vardagen efter en vistelse på ett behandlingshem en överväldigande upplevelse. Att vara drogfri på ett välskött behandlingshem är relativt lätt jämfört med att vara det i vardagens rutiner. Kanske var den sista tiden innan du påbörjade din behandling också kaotisk och full av problem. Du kan räkna med att de första månaderna blir speciellt utmanande och för många kan den förlängda behandlingen vara otillräcklig. Vi erbjuder därför enskilda samtal som kompletterar gruppen som du deltar i. Vi rekommenderar också att du regelbundet deltar i någon typ av självhjälpsgrupp som t.ex. AA eller NA.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.