Drogmissbruk och beroende

beroende mottagning sverige

Varje fall av drogberoende är unikt

Vi erbjuder behandling för beroende av narkotika och receptbelagda läkemedel.

Kämpar du med ett drogberoende?

Ett drogberoende kan skada ditt liv om det lämnas obehandlat, men du behöver inte längre möta denna kamp ensam. Vårt terapiprogram kan leda dig mot ett hälsosammare och lyckligare liv.

Att förstå ett drogberoende 

Drogberoende är en komplex och kronisk hjärnsjukdom som kännetecknas av tvångsmässigt drogbegär, användning och sug, trots skadliga konsekvenser. Det är viktigt att behandla både beroendet och att förstå eventuella underliggande faktorer och livsomständigheter som bidrar till beroendet.

Beroende förändrar hjärnans struktur och funktion i grunden, särskilt i områden som ansvarar för beslutsfattande, impulskontroll och belöningsbearbetning. Droger stör hjärnans naturliga belöningssystem, vilket leder till intensivt sug och en minskad förmåga att uppleva njutning från andra aktiviteter.

Beroende är inte bara ett fysiskt beroende av droger, det involverar även psykologiska och emotionella faktorer. Underliggande problem som trauma, depression, ångest eller olösta emotionella smärtor kan driva individer att självmedicinera med droger, vilket bevarar beroendecykeln.

På Stockholms beroendeklinik kan vi förbereda dig för ett liv i total avhållsamhet från droger. Vårt specialiserade program är baserat på 12-stegsmodellen som kombinerar kognitiv beteendeterapi och andra evidensbaserade beroendeterapier för att hjälpa dig att uppnå varaktigt tillfrisknande. Hos oss får du individanpassad vård med hjälp av några av Sveriges ledande beroendeexperter.

Typer av substansmissbruksstörningar 

Substansmissbruksstörning” är termen som används för att beskriva olika problem relaterade till missbruk av substanser. Substansmissbruksstörningar delas in i två huvudkategorier: användning av illegala droger och missbruk av receptbelagda läkemedel. På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi effektiv specialistbehandling för alla former av drogberoende.

Illegalt/rekreationsbruk av droger

Illegalt drogmissbruk definieras som all konsumtion av illegala droger som heroin, kokain och cannabis. Cannabis är den mest använda drogen i Sverige. En rapport från 2022 visade att 3,2% av männen och 1,8% av kvinnorna använde cannabis under de senaste 12 månaderna.

Narkotikaanvändning innebär inte nödvändigtvis ett drogberoende även om det är olagligt. Drogmissbruk kan dock leda till andra hälsokomplikationer.

Missbruk av receptbelagda läkemedel

Missbruk av receptbelagda läkemedel är missbruk av läkemedel som vanligtvis förskrivs av en läkare, med undantag för vissa receptfria läkemedel som innehåller kodein.

De fyra vanligaste receptbelagda läkemedlen som missbrukas är bensodiazepiner, opioidsmärtstillande medel, antidepressiva medel och stimulerande läkemedel.

Missbruk av receptbelagda läkemedel kan definieras på två sätt:

 1. Att ta mer än den rekommenderade dosen som förskrivits 
 2. Att ta läkemedel som inte är ordinerade för dig

Läkemedel som används inom sjukvården syftar till att behandla sjukdomar och minska fysiskt och psykiskt lidande. En del av dessa läkemedel är dock också beroendeframkallande och kan påverka humör och psykisk hälsa. Vi möter många patienter som har utvecklat ett beroende av läkemedel som deras läkare ursprungligen förskrivit för att lindra smärta och psykiskt lidande.

Även om det är ovanligt att läkare förskriver bensodiazepiner eller opioidläkemedel under längre perioder, är det tyvärr möjligt att köpa dessa läkemedel illegalt utomlands eller online.

På Stockholms beroendeklinik behandlar vi patienter som lider av både illegalt och receptbelagt läkemedelsmissbruk. Beroende relaterade till allvarliga opiater och bensodiazepiner kan kräva heldygnsvård på ett behandlingshem. Kan vi ordna en lämplig placering för dig eller en anhörig för att genomgå en medicinskt övervakad avgiftning under vård av kvalificerad medicinsk personal.

Tecken och symtom på ett drogberoende 

Vi förstår den förödande inverkan som alla droger kan ha på människor, deras familjer och samhällen. Att känna igen tecken på drogberoende och förstå dess effekter kan i slutändan rädda ditt liv eller livet på någon närstående.

Fysiska symtom:

 • Utvidgade eller sammandragna pupiller
 • Frekventa näsblod (för kokainanvändare)
 • Förändringar i aptit eller vikt
 • Skakningar, tremor eller krampanfall

Beteendeförändringar

 • Agerar hemlighetsfullt eller ljuger
 • Försummar ansvar på jobbet, i skolan eller hemma
 • Deltar i riskfyllda beteenden för att skaffa droger
 • Drar sig undan från vänner och familj

Psykologiska symtom

 • Humörsvängningar eller plötsliga förändringar i personligheten
 • Ångest, paranoia eller hallucinationer
 • Irritabilitet eller aggression
 • Svårt att koncentrera sig eller minnesproblem

Om du känner igen något av dessa symtom hos dig själv eller någon annan kan professionell hjälp förhindra att sjukdomen fortskrider och orsakar ytterligare skada.

Effekter av ett drogberoende 

Om du fortsätter att missbruka droger kan detta leda till betydande fysiska skador på viktiga organ som lever, hjärta och hjärna. Långvarigt substansmissbruk ökar risken för att drabbas av infektionssjukdomar som hiv/aids och hepatit B och C, särskilt genom aktiviteter som att dela nålar. Dessutom kan du uppleva andningsproblem över tid om du röker droger.

Mentalt förekommer beroende ofta tillsammans med olika psykiska störningar som depression, ångest och psykos. Dina kognitiva funktioner kan försämras, vilket leder till minnesförlust och svårigheter att koncentrera sig och fatta beslut. Beroende kan också ha djupgående sociala och ekonomiska konsekvenser, negativt påverka dina relationer med din familj, leda till juridiska problem som arresteringar och fängelsestraff samt orsaka ekonomisk instabilitet på grund av överdrivna utgifter för droger och förlust av anställningsmöjligheter.

Behandling för drogberoende

Enligt den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021 upplevde deltagarna att den svenska narkotikalagstiftningen orsakar problem för både samhället och individer som använder narkotika. Stigmatisering, rädsla och oro för att straffas utgör hinder för personer som använder narkotika att söka vård för sitt beroende.

På Stockholms beroendeklinik kommer vi aldrig att döma dig utan bemöter dig med förståelse och sympati i en trygg miljö. Vi förstår vi de utmaningar som följer med drogberoende och erbjuder omfattande behandlingsprogram skräddarsydda för att möta varje patients behov. Vår metod involverar en rad evidensbaserade terapier som tar itu med beroendet, samtidigt som den tar hänsyn till bidragande faktorer och stödjer långsiktigt tillfrisknande.

Avgiftning som första steg: 

Innan behandlingen påbörjas är avgiftning ofta nödvändig för att säkert hantera abstinenssymtomen som är förknippade med att sluta använda droger. För de som behöver specialiserad medicinsk avgiftning samarbetar vi med våra partnerkliniker i Sverige, Skottland och Irland, där patienter kan genomgå avgiftning under vård av erfaren medicinsk personal.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Terapiprogram:

Efter avgiftningen har patienter på Stockholms beroendeklinik tillgång till en rad terapiprogram som är utformade för att ta itu med de komplexa psykologiska, känslomässiga och beteendemässiga aspekterna av beroende. Våra terapiprogram inkluderar:

 1. Individuell terapi: Individuella sessioner med erfarna terapeuter som utvecklar personliga behandlingsplaner och hanteringsstrategier samt utforskar underliggande problem som bidrar till beroende.
 2. Gruppterapi: Delta i gruppterapisessioner tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar vilket ger ömsesidigt stöd, uppmuntran och delade erfarenheter i en säker och stödjande miljö.
 3. Kognitiv beteendeterapi (KBT): Patienter deltar i KBT-sessioner för att identifiera och modifiera felaktiga tankemönster och beteenden förknippade med beroende, främja hälsosammare hanteringsmekanismer och främja varaktig beteendeförändring.
 4. Familjeterapi: Vi involverar familjemedlemmar i behandlingsprocessen genom familjeterapisessioner, tar itu med relationsdynamik, kommunikationsmönster och familjeroller som kan påverka resultatet av tillfrisknande.

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig. Alternativt kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.