Opioid – och opiatberoende

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Opioider och opiater är en grupp narkotika och narkotikaklassade läkemedel som står för en stor del av de narkotikarelaterade dödsfallen och överdoserna i västvärlden. I den här gruppen finns heroin, morfin och metadon  tillsammans med de smärtstillande läkemedlen Oxycontin och Oxynorm. De här preparaten är starkt beroendeframkallande och det är inte ovanligt att patienter utvecklar ett beroende efter att ha fått läkemedlen utskrivna av läkare. Beroende av de här preparaten kräver ofta specialiserad beroendevård och medicinsk avgiftning eftersom abstinenssymptomen är så smärtsamma.

Skillnaden mellan opioider och opiater

Opioider och opiater finns i olika former från olaglig narkotika till receptbelagda läkemedel. Denna klass av droger ger användaren ett intensivt lugn och euforiska känslor. Opioider påverkar hjärnan genom signalsubstansen endorfin som är smärtstillande, avslappnade och som, i större doser ger ett rus. Termerna opioider och opiater används ofta som synonymer. Begreppet opioider användes från början för att skilja syntetiska opiater åt från rena opiater. Opioider är numera den övergripande termen som används för att beskriva alla opioidbaserade droger.

Opiater utvinns från opiumvallmons frön. Opiater kan vara rena, syntetiska eller halvsyntetiska. Naturligt förekommande opiater är heroin och morfin som har använts i decennier som smärtstillande. En välkänd syntetisk opioid är metadon. Alla typer av opioider är starkt beroendeframkallande, särskilt om de används över en längre tidsperiod. Detta gäller också de receptbelagda läkemedlen.

Från recept till ett beroende

Ett opioidberoende börjar ofta efter att ett läkemedel har skrivits ut på recept. Receptbelagda opioider är i regel säkra att använda om man använder de i enlighet med läkarens förskrivning. Det är dock lätt att utveckla ett beroende om man överskrider dosen eller tar det oftare än ordinationen. Om man ökar dosen kommer man snabbt att bygga upp en högre tolerans och drogen kommer inte längre ha samma effekt längre. Det här kan leda till en jakt på allt högre doser och att man börjar jaga efter drogen på den illegala marknaden. Om man försöker sluta så drabbas man av svåra abstinensproblem som kan upplevas så plågsamma att man fortsätter använda drogen av rädsla för att hamna i abstinens. Vissa personer byter ut sina läkemedel till heroin, eftersom det är billigare och lättare att få tag på än receptbelagda läkemedel.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Initiala tecken på opioidanvändning

 • svimningskänsla 
 • dålig koordination
 • förstoppning
 • muntorrhet
 • sover extremt mycket
 • illamående och kräkningar
 • sammandragna pupiller

Tecken på opioidberoende

Ett beroende är en hjärnsjukdom som för den drabbade kan kännas omöjligt att fly ifrån. Eftersom opiater är så starkt beroendeframkallande kan det känns omöjligt för personen att trappa ner eller sluta. Det starka beroendet gör också att beroende är svårt att dölja från omvärlden. Någon som lider av ett opioidberoende prioriterar ofta drogen över allt annat. Deras drogsökande beteende kan bli helt okontrollerat och påverka deras fysiska och mentala hälsa. Det finns flera synliga tecken att hålla koll på om du eller en närstående kämpar med ett beroende.

Du kan  börja se negativa förändringar i följande livsområden:

 • fysisk hälsa
 • psykisk hälsa
 • ekonomi
 • arbetet
 • kriminell aktivitet
 • relationer med andra

Det finns även beteendetecken att vara medveten om, inklusive:

 • byter läkare ofta
 • stjäl medicin från familj och vänner
 • lånar eller stjäl pengar från närstående
 • säljer värdesaker för pengar
 • tar stora risker för att få tag i och använda drogen
 • minskat intresse för aktiviteter som man tidigare tyckt om och deltagit i
 • ljuger och undanhåller information
 • våld/aggressivitet
 • humörsvängningar
 • förändringar i sömnmönster
 • regelbundet intag av opioider

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Farorna med ett opioidberoende

Som med alla droger är långvarig och överdriven användning förenat med stora risker. Man kan få permanenta skador både fysiskt och psykiskt.

De mer allvarliga symptomen av ett opioidberoende inkluderar:

 • lågt blodtryck
 • aptitförlust som kan leda till näringsbrist
 • ytlig andning
 • långsamma hjärtslag
 • problem med mage och tarmar
 • koma
 • impotens
 • tandproblem
 • hjärnskador
 • blodinfektioner

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Eftersom opioidberoende är så starkt så kan det vara svårt att sluta på egen hand. Abstinensproblemen kan bäst behandlas på en specialiserad beroendemottagning eller på ett behandlingshem. Det finns flera olika behandlingsalternativ för personer som har ett opioidberoende. Kontakta din kommuns socialsekreterare, vårdcentral, läkare eller en beroendespecialist för att få reda på vilken behandlingsplan som passar bäst för dig eller din närstående.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.