Opioid- och opiatberoende

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Opioider och opiater är en grupp narkotika och narkotikaklassade läkemedel som står för en stor del av de narkotikarelaterade dödsfallen och överdoserna i västvärlden. I den här gruppen finns heroin, morfin och metadon tillsammans med de smärtstillande läkemedlen Oxycontin och Oxynorm. De här preparaten är starkt beroendeframkallande och det är inte ovanligt att patienter utvecklar ett beroende efter att ha fått läkemedlen utskrivna av läkare. Beroende av de här preparaten kräver ofta specialiserad beroendevård och medicinsk avgiftning eftersom abstinenssymptomen är så smärtsamma.2

Skillnaden mellan opioider och opiater

Opioider och opiater finns i olika former från olaglig narkotika till receptbelagda läkemedel. Denna klass av droger ger användaren ett intensivt lugn och euforiska känslor. Opioider påverkar hjärnan genom signalsubstansen endorfin som är smärtstillande, avslappnade och som, i större doser ger ett rus. Termerna opioider och opiater används ofta som synonymer. Begreppet opioider användes från början för att skilja syntetiska opiater åt från rena opiater. Opioider är numera den övergripande termen som används för att beskriva alla opioidbaserade droger. Klassificeringen av opioider och opiater sker ofta med hjälp av ICD-10-koder.3

Opiater utvinns från opiumvallmons frön. Opiater kan vara rena, syntetiska eller halvsyntetiska. Heroin och morfin är naturligt förekommande opiater. Historiskt sett har opioider använts som smärtstillande läkemedel på grund av deras effektiva smärtlindring. En välkänd syntetisk opioid är metadon. Alla typer av opioider är starkt beroendeframkallande, särskilt om de används över en längre tidsperiod. Detta gäller också de receptbelagda läkemedlen.5

Från recept till ett beroende

Ett opioidberoende börjar ofta efter att ett läkemedel har skrivits ut på recept. Receptbelagda opioider är i regel säkra att använda om man använder de i enlighet med läkarens förskrivning. Det är dock lätt att utveckla ett beroende om man överskrider dosen eller tar det oftare än ordinationen. Om man ökar dosen kommer man snabbt att bygga upp en högre tolerans och drogen kommer inte längre ha samma effekt. Det här kan leda till en jakt på allt högre doser och att man börjar jaga efter drogen på den illegala marknaden.4

Det finns också en ökad risk för andningsdepression och överdos när man kombinerar opioider med andra substanser som bensodiazepiner och alkohol. Om man försöker sluta kan man drabbas av svåra abstinensproblem som kan upplevas så plågsamma att man fortsätter använda drogen av rädsla för att hamna i abstinens. Vissa personer byter ut sina läkemedel till heroin, eftersom det är billigare och lättare att få tag på än receptbelagda läkemedel.3

På den illegala marknaden finns det också risk för potentiella läkemedelsinteraktioner med metadon, bland annat ökad koncentration av metadon när det tas tillsammans med SSRI-läkemedel och minskad koncentration när det tas tillsammans med vissa antiretrovirala läkemedel och antiepileptiska mediciner som Karbamazepin.1

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Initiala tecken på opioidanvändning

 • Svimningskänsla
 • Dålig koordination
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Sover extremt mycket
 • Illamående och kräkningar
 • Sammandragna pupiller
 • Rinnande näsa

Tecken på opioidberoende

Ett beroende är en hjärnsjukdom som för den drabbade kan kännas omöjligt att fly ifrån. Eftersom opiater är så starkt beroendeframkallande kan det känns omöjligt för personen att trappa ner eller sluta. Enligt nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, inkluderar behandlingen för opioidberoende förskrivning av naloxon samt en kombination av farmakologiska och psykologiska interventioner. Det starka beroendet gör också att beroende är svårt att dölja från omvärlden. Någon som lider av ett opioidberoende prioriterar ofta drogen över allt annat. Deras drogsökande beteende kan bli helt okontrollerat och påverka deras fysiska och mentala hälsa. Det finns flera synliga tecken att hålla koll på om du eller en närstående kämpar med ett beroende6-7.

Du kan  börja se negativa förändringar inom följande livsområden:

 • Fysisk hälsa
 • Psykisk hälsa
 • Ekonomi
 • Arbete
 • Kriminell aktivitet
 • Relationer med andra

Det finns även beteendetecken att vara medveten om, inklusive:

 • Byter läkare ofta
 • Stjäl medicin från familj och vänner
 • Lånar eller stjäl pengar från närstående
 • Säljer värdesaker för pengar
 • Tar stora risker för att få tag i och använda drogen
 • Minskat intresse för aktiviteter som man tidigare tyckt om och deltagit i
 • Ljuger och undanhåller information
 • Våld/aggressivitet
 • Humörsvängningar
 • Förändringar i sömnmönster
 • Regelbundet intag av opioider
image-to-be-used-for-web.jpg

Farorna med ett opioidberoende

Som med alla droger är långvarig och överdriven användning förenat med stora risker. Man kan få permanenta skador både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt med rutinmässig testning för hepatit B, att erbjuda vaccinationer och rapportera nya fall.8

De mer allvarliga symtomen av ett opioidberoende inkluderar:

 • Lågt blodtryck
 • Aptitförlust som kan leda till näringsbrist
 • Ytlig andning
 • Långsamma hjärtslag
 • Problem med mage och tarmar
 • Koma
 • Impotens
 • Tandproblem
 • Hjärnskador
 • Blodinfektioner

Behandling för hepatit C erbjuds på sprututbytescentraler, tillsammans med rena nålar, vaccination, testning och stödtjänster.8

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. (banner text)

Eftersom opioider är så beroendeframkallande kan det vara svårt att sluta på egen hand. Abstinensproblemen kan bäst behandlas på en specialiserad beroendemottagning eller på ett behandlingshem. Det finns flera olika behandlingsalternativ för personer som har ett opioidberoende. Kontakta din kommuns socialsekreterare, vårdcentral, läkare eller en beroendespecialist för att få reda på vilken behandlingsplan som passar bäst för dig eller din närstående. Du kan även kontakta Stockholms beroendeklink för att få råd, stöd och hjälp.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.