Heroinberoende

Heroinberoende?

Kämpar du eller någon närstående med heroinmissbruk? Kontakta oss idag.

Heroin anses vara en av de mest beroendeframkallande illegala drogerna i världen. Heroinberoende är en sjukdom som kostar tusentals liv varje år, där många människor dör av överdoser och olyckor.

Vad är heroin? 

Heroin tillhör gruppen av droger som kallas opioider och framställs av morfin, ett naturligt förekommande ämne som utvinns från fröna från den asiatiska opiumvallmon. Drogen ser ofta ut som ett vitt eller brunt pulver eller en svart, klibbig substans som kallas ”black tar”-heroin. Andra ord som används för heroin är jonk, kabbe eller häst. Heroin kan rökas eller injiceras via sprutor och kanyler. En person som är beroende av heroin kallas ibland för heroinmissbrukare i vardaglig mun.

Tecken på ett heroinberoende

När du använder heroin kan du finna dig själv anta nya beteenden som är vanliga tecken på drogberoende: 

 • Dölja din heroinanvändning för vänner och familj 
 • Spendera alla dina pengar på att skaffa heroin 
 • Låta andra livsansvar falla bort för att kunna ta heroin 
 • Tvångsmässigt tänka på hur och när du ska få mer heroin 
 • Oförmåga att kontrollera din användning av heroin
 • Stjäla för att kunna köpa mer heroin

Kortsiktiga effekter av ett heroinberoende

Heroins effekter kan kännas väldigt snabbt. Det framkallar känslor av lugn och eufori och tar bort hämningar, rädslor och ångest och bedövar alla känslor och stress. Personer som använder heroin under lång tid känner ofta ingen hunger eller sexuell lust. De primära fysiska riskerna förknippade med heroinmissbruk kretsar kring dess starka beroendeframkallande natur. Detta beroende tvingar användare att ta betydande risker för att skaffa drogen, vilket utsätter dem för olika faror. Många av de andra hälsoeffekterna som vi listar nedan gäller huvudsakligen injektionsmissbrukare.

Heroinberoende

Kortsiktiga effekter inkluderar: 

 • En euforisk känsla 
 • Tyngre andning 
 • Oförmåga att fokusera 
 • Illamående och/eller kräkningar 
 • Smärtlindring 
 • Små, sammandragna pupiller 
 • Förvirring och yrsel 
 • Svårt att prata, sluddrigt tal 
 • Brist på intresse för vardagliga aktiviteter 
 • Dålig hygien

Om du upplever några av symtomen som nämns ovan, eller känner igen dessa tecken hos någon annan, bör du söka behandling för att förhindra att sjukdomen fortskrider.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Långsiktiga effekter och risker av ett heroinberoende

Heroinmissbruk kan leda till flera olika hälsokomplikationer inklusive dödlig överdos, missfall och infektionssjukdomar som hepatit och hiv. Hälsoriskerna kan också orsakas av livsstilen och inte drogen; till exempel att inte ta hand om sin personliga hygien och försumma näring.

Långsiktiga effekter och risker inkluderar: 

 • Psykologiskt och fysiskt beroende 
 • Exponering för hiv/aids, hepatit C och andra blodburna sjukdomar 
 • Kollapsade vener
 • Bakterieinfektioner
 • Bölder och hudinfektioner 
 • Hjärtsjukdom 
 • Lever- och njursjukdomar 
 • Magproblem 
 • Artrit och andra reumatiska problem

Utöver effekterna av själva drogen blandas heroin ofta med andra tillsatser som kan täppa till blodkärlen. Detta kan leda till permanenta skador på vitala organ som lungor, lever, njurar och/eller hjärna.

Det finns en hög risk för överdos när man tar heroin. Detta beror på att det kan vara svårt att bedöma hur starkt heroinet är. Många överdoser inträffar också efter att en person har varit drogfri under en lång period. Överdoser leder ofta till döden eftersom hjärtat och lungorna slutar fungera.

Psykologiska effekter av heroinberoende:

 • Brist på motivation 
 • Isolering från familj och vänner 
 • Minnesproblem 
 • Familjegräl och distansering 
 • Ansträngda eller förlorade vänskapsrelationer 
 • Förlust av jobb 
 • Arbetslöshet 
 • Ekonomiska svårigheter 
 • Arresteringar, fängelse och andra juridiska problem 
 • Dra sig undan eller bli utstött av vänner och familjemedlemmar 
 • Hemlöshet 
 • Känsla av hopplöshet
 • Självmordstankar

Abstinenssymtom 

Abstinens kan uppstå inom några timmar efter den sista gången drogen tas. Symtom på abstinens inkluderar rastlöshet, muskel- och skelettsmärta, sömnlöshet, diarré, kräkningar, kalla svettningar med gåshud (knottrig hud) och benrörelser. De huvudsakliga abstinenssymtomen når sin topp mellan 24-48 timmar efter den sista dosen av heroin och avtar efter cirka en vecka. Vissa människor har dock visat kvarstående abstinenssymtom i många månader.

Det rekommenderas alltid att du söker professionell hjälp på en specialiserad avgiftningsklinik när du slutar använda heroin, för att säkert hantera eventuella farliga biverkningar. Vårt nätverk av avgiftningskliniker i Skottland och Irland erbjuder en medicinskt övervakad avgiftning för alla som vill påbörja sin resa mot tillfrisknande.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Behandling för heroinberoende

Den bästa behandlingen för heroinberoende involverar typiskt en kombination av avgiftning för att hantera abstinenssymtom och psykologiska terapier för att ta itu med underliggande problem och utveckla hanteringsstrategier.

Om du eller någon närstående behöver hjälp ur sitt heroinmissbruk kan vi hjälpa till. Vi på Stockholms beroendeklinik finns här för att ge råd om de bästa behandlingsalternativen som finns tillgängliga för dig eller din närstående. Din väg mot tillfrisknande börjar med ett konfidentiellt telefonsamtal med en av våra rådgivare. Vårt erfarna intagningsteam finns här för att lyssna, förstå din unika situation och ge svar på alla frågor du kan ha om vårt behandlingsprogram.

Vår klinik erbjuder:

 • Gratis beroendeundersökning
 • 6-månadersprogram 
 • Flexibla individuella terapisessioner 
 • Strukturerad terapeutledd gruppterapi 
 • Ärendehantering av vår personal 
 • Arbetsboksmaterial
 • Remiss till heldygnsvård för avgiftning och rehabilitering på behandlingshem

Ring vår klinik för att ta reda på mer om vårt öppenvårdsprogram och hur vi kan hjälpa dig att övervinna ett heroinberoende. Alternativt fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.