Vår behandling

Flexibel, personlig, privat

Vi erbjuder evidensbaserad, individanpassad beroendebehandling som du kan anpassa efter ditt dagliga liv.
  • Vi är en privat, personlig beroendemottagning med korta väntetider.
  • Våra behandlingsprogram är individanpassade, konfidentiella och flexibla för att passa dina behov.
  • Behandling sker på plats hos oss på Östermalm i Stockholm eller online.
  • Du behöver ingen läkarremiss för att få hjälp av oss, du kan ringa oss idag för att påbörja terapi.

Vem behandlar vi?

Vi behandlar personer som kämpar med drogmissbruk, alkoholism, beteendeberoende som spelberoende samt andra beroenden. Vi behandlar även psykiska tillstånd som depression, ångest, stress, utbrändhet och ADHD.

Huvudprogram – sex månader

Detta program kombinerar individuella terapisessioner med gruppterapi under sex månader. I detta program träffas du i grupp med en terapeut tre gånger i veckan och har individuella terapisessioner med din terapeut. Gruppen är konfidentiell och innehåller max 8 personer.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Individuella terapisessioner

Boka 10 individuella terapisessioner med en specialiserad beroendeterapeut. Terapin inkluderar kognitiv beteendeterapi (KBT), 12-stegsterapi och annan evidensbaserad terapi efter behov. Tidpunkten för sessionerna är flexibel för att passa dina behov och detta är ett idealiskt upplägg för dem som söker ökad sekretess.

Familjeterapi

Familjemedlemmar till personer med beroende har ofta levt i ständig kris under många år och utvecklat psykisk ohälsa och medberoende. Långsiktigt tillfrisknande för någon som lider av missbruk är mer uppnåeligt med ett stödjande nätverk av familj och vänner. Vi erbjuder famijebehandling och stöd i en trygg miljö där du kan ställa frågor, diskutera utmaningar, lära dig kommunikationsstrategier och utforska intimitet, allt med ledning av en terapeut.

Behandlingshem & Rehab

För många räcker det inte med öppenvård utan det krävs en mer intensiv vård. Våra internationellt ackrediterade behandlingshem Castle Craig i Skottland och Smarmore Castle på Irland, kan erbjuda medicinsk avgiftning för droger, integrerad heldygnsvård samt ett 12-stegsprogram i vackra och fridfulla omgivningar. Integrerad heldygnsvård rekommenderas i minst 4 veckor.

Eftervård

Tillfrisknande är en långsiktig process som kräver olika nivåer av intensitet och insatser beroende på var du befinner dig på din resa. Integrerad heldygnsvård i Storbritannien följs av ett eftervårdsprogram online med Stockholms beroendeklinik. Detta hjälper till att säkerställa att du återanpassar dig till ditt hemliv och minimerar risken för återfall. Läs mer om vår eftervård här.

Terapiplatser: Stockholm och Online

Vi erbjuder terapisessioner med en terapeut på vår mottagning på Östermalm i Stockholm eller online från bekvämligheten av ditt hem. På så sätt kan vi erbjuda dig terapi oavsett var du befinner dig i Sverige.

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Vår programmodell

Stockholms beroendeklinik är en privat mottagning för beroendebehandling. Vi är en del av Castle Health Group, en etablerad vårdgivare för beroendebehandling och psykisk hälsa som har varit verksamma sedan 1988.

Medkänsla, expertis inom evidensbaserade metoder och ett patientcentrerat förhållningssätt är kärnan i vår behandlingsmodell, med målet att hjälpa dig uppnå psykiskt välbefinnande och ett varaktigt tillfrisknande.

Hos oss i centrala Stockholm kan du få individanpassad vård med hjälp av några av Sveriges ledande experter på beroende. Vi erbjuder även behandling online och på engelska.

Vårt mål är att förbereda människor för ett liv i total avhållsamhet från alkohol och droger samt ett livslångt tillfrisknande. Vårt specialiserade program är baserat på 12-stegsmodellen och kombinerar kognitiv beteendeterapi och andra terapier.

Vi vet att beroende är en komplex sjukdom och inte beror på bristande karaktär. Vi vet också att det är möjligt att tillfriskna från beroende och leva ett meningsfullt liv, oavsett om det gäller beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel. Många av oss har själva gjort den resan.

Beroenden relaterade till opioider, bensodiazepiner och allvarligt alkoholmissbruk kan kräva behandling på ett behandlingshem med heldygnsvård. Som en del av Castle Health Group kan vi ordna en lämplig placering för dig eller en anhörig för att genomgå en medicinskt övervakad avgiftning under vård av kvalificerad medicinsk personal.

Ta steget och sök hjälp

Har du problem med beroende eller känner du någon som behöver hjälp? Kontakta oss idag för att få hjälp, vård och stöd.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.