Övervinna spelberoende: Strategier och stöd från Stockholms beroendeklinik

missbruk beroende klinik

Skapar ditt spelande problem i ditt liv?

Vi erbjuder en konfidentiell, skräddarsydd terapitjänst för spelberoende.

Är du eller någon du känner orolig för spelandet? Stockholms beroendeklinik erbjuder förståelse för vad spelberoende är, vilka verktyg och metoder som finns för att hantera det, samt hur man kan stödja sig själv eller någon annan på vägen mot tillfrisknande. Läs vidare för råd och insikt i denna svåra och komplexa utmaning.

Viktiga slutsatser

 • Spelberoende påverkar psykiskt och fysiskt och involverar betydande psykisk ohälsa, såsom depression och ångest, samt ekonomiska och sociala problem för individen och deras omgivning.
 • Professionell hjälp från Stockholms beroendeklinik och behandlingsalternativ, särskilt kognitiv beteendeterapi (KBT), är avgörande för tillfrisknande från spelberoende, tillsammans med stödgrupper och självhjälpsstrategier som självuteslutning.
 • Tillfrisknandeprocessen från spelberoende är långsiktig och kräver livsstilsförändringar och återfallsprevention, inklusive hantering av triggers och uppbyggande av ett stöttande socialt nätverk.

Förståelse för spelmissbruk: Vad det innebär och hur det påverkar dig

Spel om pengar kan vara en oskyldig form av underhållning för många, men för vissa kan det bli en destruktiv vana som påverkar alla aspekter av deras liv. Spelberoende, eller spelproblem som det ibland kallas, är ett allvarligt beroende som påverkar individen både psykiskt och fysiskt. På Stockholms beroendeklinik förstår vi att spelberoende inte bara handlar om att sluta spela. Det handlar om att förändra hela sin livsstil och att möta de djupare problem som ligger till grund för spelandet.

Spelberoende är ofta en känslomässig dämpare för individen, en flykt från verkligheten. Spelandets inbyggda moment av slump och chansen att uppleva ett behagligt rus vid vinst skapar kickar som kan leda till spelberoende. Det är som att bli fångad i en ond cirkel där man ständigt jagar nästa vinst, ofta till förfång för egen hälsa och välbefinnande.

Definition av spelberoende

Men vad innebär egentligen spelberoende? Spelberoende är ett varaktigt och återkommande problematiskt spelande som leder till starka negativa konsekvenser för individen. Det finns nio kriterier som måste uppfyllas för att någon ska kunna diagnostiseras med spelmissbruk. Dessa kriterier inkluderar bland annat att personen:

 • Prioriterar sitt spelande framför andra aktiviteter
 • Har ekonomiska problem på grund av spelandet
 • Har gjort upprepade misslyckade försök att kontrollera, minska eller sluta spela

Att uppfylla dessa kriterier innebär att spelmissbruket har nått en nivå där det påverkar personens liv negativt på flera sätt. Det är viktigt att förstå att spelberoende inte är ett tecken på svaghet eller bristande vilja. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver professionell hjälp från Stockholms beroendeklinik för att tillfriskna.

Spelmissbrukets effekter

Effekterna av spelmissbruk sträcker sig långt utöver individen som spelar. På en personlig nivå kan spelberoende leda till betydande psykisk ohälsa, inklusive depression och ångest. Det finns också en högre risk för självmordstankar och suicidförsök. Ekonomiska problem relaterade till spelberoende kan leda till brist på medel för grundläggande utgifter och i vissa fall bidra till kriminella aktiviteter.

På en bredare nivå betraktas spelproblem som ett folkhälsoproblem eftersom det påverkar individers relationer och minskad arbetsprestation, vilket kan bidra till samhällelig ojämlikhet i hälsa. Det är därför viktigt att vi som samhälle tar detta problem på allvar och arbetar tillsammans för att hjälpa de drabbade att övervinna sina spelproblem.

Identifiera tecken på spelberoende

Om du eller någon du känner kanske kämpar med spelberoende, kan det vara svårt att veta vad du ska leta efter. Det finns dock några vanliga tecken på spelproblem som kan hjälpa dig att identifiera om det finns ett problem. Dessa tecken inkluderar ökad tidsåtgång, pengar och energi för spel, ekonomiska svårigheter och förändrat beteende som påverkar sociala relationer.

Det är viktigt att notera att dessa tecken inte nödvändigtvis innebär att någon har ett spelproblem. Men om du märker flera av dessa tecken, kan det vara värt att söka hjälp eller rådgivning från Stockholms beroendeklinik.

Det är också viktigt att komma ihåg att spelberoende kan drabba alla, oavsett ålder, kön, etnicitet eller social status.

Känslomässiga signaler

Förutom de beteendemässiga tecknen, finns det också känslomässiga signaler som kan indikera ett spelproblem. Personer med spelberoende kan bli mycket rastlösa eller irriterade när de inte kan spela eller tvingas att minska sitt spelande. Denna irritabilitet kan skada relationer och orsaka problem på jobbet eller i andra sociala sammanhang.

Exempel på beteenden som uppvisas när en person som är spelberoende inte kan spela inkluderar ångest, ilska och frustration. Om du märker att du eller någon du känner uppvisar dessa beteenden när de inte kan spela, kan det vara ett tecken på att det är dags att söka hjälp från Stockholms beroendeklinik.

Beteendemässiga indikatorer

Beteendemässiga indikatorer på spelproblem kan vara mer synliga än de känslomässiga signalerna. Här är några av de mest tydliga tecknen på spelberoende:

 • Ständiga tankar på spel
 • Ett behov av att spela med högre belopp
 • Ljuger om vad de har gjort eller var de har varit
 • Hemlighetsfullt, manipulativt beteende
 • Problem med familj eller relationer
 • Svårigheter att kontrollera spelandet
 • Finansiellt beroende av andra på grund av spelförluster

En annan vanlig beteendemässig indikator är fenomenet förlustjakt, där den beroende personen ständigt försöker vinna tillbaka förlorade pengar. Det kan leda till att personer med spelberoende spenderar mer tid och pengar på spel än vad de har råd med, vilket förvärrar deras ekonomiska situation.

Det finns också en påtaglig koppling mellan spelproblem och en djupgående skuldsättning till följd av användandet av snabblån för att finansiera spelvanor.

Att söka hjälp: När och varför

Att erkänna att man har ett problem med spel kan vara svårt, men det är det första steget mot tillfrisknande. Om man misstänker att man har ett spelmissbruk är det viktigt att söka hjälp från Stockholms beroendeklinik så snart som möjligt. Att erkänna problemet är det första steget mot att få den hjälp man behöver. Om man inte klarar av att sluta spela på egen hand bör man omedelbart kontakta oss för råd och hjälp.

Digitala verktyg som ‘spelpaus.se’ kan också vara till hjälp. Denna webbplats gör det möjligt för individer att frivilligt stänga av sig från licensierade spelföretag i Sverige som ett steg i att förhindra ytterligare spelande. Att söka hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet, och det finns många resurser tillgängliga för den som är redo att ta det steget.

Självhjälpsstrategier

För vissa människor kan självhjälpsstrategier vara ett effektivt sätt att hantera spelberoende. Här är några självhjälpsstrategier som kan vara till hjälp:

 • Självuteslutning från spelplattformar
 • Installation av blockeringprogramvara för att förhindra tillgång till spelsidor
 • Användning av verktyg som ‘Spelpaus.se’, som är ett modernt verktyg för digital självavstängning och stöder individer i att begränsa sitt spelande genom enkel och direkt åtkomst till självuteslutning.

En annan viktig självhjälpsstrategi är att hantera sina finanser för att begränsa tillgången på pengar som kan användas för spelande. Detta är en kritisk självhjälpsstrategi som direkt adresserar en av de största drivkrafterna bakom spelberoende.

Professionell hjälp

Trots att självhjälpsstrategier kan vara effektiva för vissa, kan andra behöva mer omfattande behandling och stöd. Professionell hjälp finns tillgänglig på flera nivåer, och det är viktigt att hitta den rätta behandlingen för varje individ. Stockholms beroendeklinik, till exempel, erbjuder en omfattande behandling för spelberoende.

Oavsett vilken väg man väljer, är det viktigt att komma ihåg att tillfrisknande är en process, och det är viktigt att ha tålamod och vara snäll mot sig själv på resan till ett spelfritt liv.

Behandlingsalternativ för spelberoende

När det kommer till behandling av spelberoende, finns det flera olika metoder som kan vara effektiva. Kognitiv beteendeterapi (KBT) rekommenderas av Socialstyrelsen och är en vanlig och effektiv behandlingsmetod för spelberoende i Sverige. KBT-behandling inkluderar tekniker för att upptäcka och stå emot tankefällor, öva självrannsakan, och kräver medvetna ansträngningar från patientens sida.

Förutom KBT, finns det också andra behandlingsalternativ som kan vara effektiva, beroende på individens specifika behov. Det finns inga läkemedel som är specifikt framtagna för att behandla spelberoende, och användningen av medicinsk behandling är begränsad. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal från Stockholms beroendeklinik för att utforma en behandlingsplan som är skräddarsydd för att möta individens unika behov.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för spelberoende är en del av vårt program på Stockholms beroendeklinik. Inom KBT för spelberoende kan olika metoder tillämpas, inklusive:

 • Kognitiv omstrukturering
 • Mindfulness
 • Beteendeaktivering
 • Exponering
 • Social färdighetsträning

KBT är en del av återfallspreventionen för personer med spelberoende och syftar till att ändra negativa tankemönster. KBT erbjuder också tillgång till stödgrupper som en del av behandlingen. Detta kan vara särskilt hjälpsamt för de som kämpar med känslor av ensamhet eller isolering som ett resultat av sitt spelberoende.

Stödgrupper och självhjälpsprogram

Förutom formell behandling som KBT, kan stödgrupper och självhjälpsprogram också vara till hjälp för de som kämpar med spelproblem. Dessa grupper och program kan erbjuda en känsla av gemenskap och förståelse, samt praktiska tips och strategier för att hantera spelproblem. Korta interventioner såsom enskilda stödsamtal, självhjälpsböcker och nätbaserad självhjälp kan vara effektiva metoder för att hantera spelproblem.

Stödgrupper och självhjälpsprogram kan också ge individer möjligheten att dela sina erfarenheter och lärdomar med andra som står inför liknande utmaningar. Att höra andras berättelser och insikter kan vara mycket kraftfullt och kan bidra till att minska känslor av skam eller isolering.

Finansiell rådgivning och skuldsanering

Individer med spelproblem möter ofta skulder och finansiella problem som kan kvarstå även efter att de har slutat spela. Finansiell rådgivning och skuldsanering kan därför vara en viktig del av tillfrisknandeprocessen. I Sverige erbjuder kommuner budget- och skuldrådgivningstjänster där individer kan få gratis rådgivning om sin ekonomi och hjälp med att ansöka om eller överklaga skuldsanering hos Kronofogden.

Att hjälpa en anhörig med spelproblem

Att se någon du bryr dig om kämpa med spelberoende kan vara otroligt svårt, men det finns sätt att erbjuda stöd och hjälp utan att förvärra problemet. Här är några tips:

 1. Prata med personen för att hjälpa denne att reda ut sitt spelande utan att underlätta spelandet.
 2. Sätt klara gränser för vad som är acceptabelt beteende och vilket stöd du kan erbjuda. Det är viktigt att inte ge efter för önskemål om att låna pengar eller på annat sätt finansiera spelandet, eftersom det kan förvärra beroendet.
 3. Undvik att bli utnyttjad för pengar eller andra resurser.

Genom att följa dessa råd kan du få hjälp och ge stöd på ett sätt som är konstruktivt och inte bidrar till att förvärra problemet.

Använd tillgängliga resurser som Stödlinjen för spelare och anhöriga, och uppmuntra till delaktighet i behandlingsprocessen där det är möjligt. Uppmuntra och vägled personen med spelberoende att erkänna sitt problem och att söka professionell hjälp.

Kommunikationstips

Kommunikation kan vara en kraftfull teknik när det gäller att hjälpa någon som kämpar med spelberoende. När man kommunicerar med någon som kämpar med spelberoende är det avgörande att upprätthålla en stödjande och icke-dömande samtalston. Det är betydelsefullt att kommunicera med en spelberoende på ett stödjande och icke-konfronterande sätt, där man fokuserar på personens känslor och erfarenheter snarare än på själva spelandet.

Det betyder inte att man ska ignorera problemet, men det är viktigt att komma ihåg att en konfrontation sällan är den bästa lösningen. Istället kan empati, förståelse och stöttande kommunikation göra en stor skillnad i någons tillfrisknanderesa.

Sätta gränser

Att sätta gränser är en viktig del av processen att hjälpa någon med spelproblem. Det är avgörande för såväl den anhörige som den spelberoende att tydligt definiera gränser, till exempel att inte förse personen med pengar eller lösa ut denne ur skulder.

Att sätta gränser kan vara svårt, särskilt om du bryr dig om personen. Men det är viktigt att komma ihåg att spelmissbruket är personens ansvar, inte ditt. Genom att sätta gränser kan du hjälpa till att skydda din egen psykiska hälsa och välbefinnande, samtidigt som du ger den spelberoende möjlighet att ta ansvar för sitt eget tillfrisknande.

Liv efter spelberoendet: Tillfrisknande och återfallsprevention

Tillfrisknande från spelmissbruk är en långsiktig process och det finns ingen snabb lösning. Risken för återfall efter behandling av spelberoende är hög, så återfallsprevention är en viktig del av behandlingsprocessen. Återfallsprevention för personer som har övervunnit spelberoende innebär att man identifierar och undviker triggers samt hanterar stress och bygger upp stödsystem. 

Vår beroendeklinik erbjuder heldygnsvård eller öppenvårdsbehandling. Ring oss idag för mer information.

Livsstilsförändringar såsom god kost, motion och tillräcklig sömn är centrala för att minimera risken för återfall i spelberoende. Målsättning och planering ses som en viktig del av återfallsprevention eftersom de ger riktning och syfte i tillfrisknandet.

Skapa en ny livsstil

För att framgångsrikt tillfriskna från spelberoende är det viktigt att skapa en ny, sund livsstil och utveckla meningsfulla aktiviteter.

Detta kan inkludera saker som att:

 • Börja med nya hobbyer
 • Börja motionera
 • Äta en hälsosam kost
 • Spendera tid med nära och kära
 • Hitta nya sätt att hantera stress

Nya, sundare vanor och aktiviteter fungerar som en ersättning för spelandet och hjälper till att förebygga återfall i spelberoende.

Hantera triggers och sug

Att hantera triggers och sug är en nyckelkomponent i tillfrisknandeprocessen från spelberoende. Att lära sig att känna igen personliga triggers, som att spela för att fly från problem eller fylla ett tomt utrymme i livet, är centralt för att hantera sug efter att spela.

En speldagbok kan hjälpa till att dokumentera och förstå de situationer och känslor som utlöser spelsuget, vilket är en viktig del av tillfrisknandet. Genom att förstå vad som utlöser ditt begär att spela, kan du utveckla strategier för att hantera dessa situationer på ett mer hälsosamt sätt.

Sammanfattning

Som vi har sett, är spelberoende en komplex fråga som kräver en djupgående förståelse och en flerdimensionell strategi för att övervinna. Genom att söka hjälp, ta del av behandlingsalternativ som KBT, delta i stödgrupper, skapa en ny livsstil och genom att effektivt hantera triggers och sug, är det möjligt att bryta upp från spelberoendet och leva ett friskare och mer balanserat liv. Kom ihåg, du är inte ensam, och det finns hjälp att få.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.