Öppenvård – olika typer


Öppenvård – Vilken typ är bäst för mig?

Öppenvård bedrivs både inom sjukvården, i kommunal regi och hos privata vårdbolag. Du kan också välja att gå till en fristående psykolog eller terapeut. Längden på behandlingsprogrammet kan variera från några veckor upp till flera månader. Behandlingen kan ske både enskilt och i grupp eller i en kombination av båda. Innehållet i behandlingsprogrammet kan också variera.

I den här texten presenterar vi olika typer av öppenvårdsbehandlingar för att göra det lättare för dig att avgöra vad som skulle kunna vara bäst för dig.

På Stockholms beroendeklinik har vi i vår öppenvård både enskilda samtal och gruppbehandling. Våra behandlingsprogram innefattar oftast båda och våra behandlingsplaner är längre än många andras. Du kan läsa mer om öppenvården hos oss här.

Olika typer av öppenvård

Alla former av öppenvård drivs på mottagningar dit man går en eller flera gånger i veckan. Under tiden som du deltar i programmet bor du hemma eller på ett stödboende. Personalen på öppenvårdsmottagningen är terapeuter och behandlare som kan ha olika utbildning och bakgrund. På de lite större mottagningarna finns ofta en egen läkare.

I den här texten kommer att vi gå igenom hur öppenvård fungerar och de olika delarna i processen.

Avgiftning

Många öppenvårdsprogram kräver att du är nykter och drogfri när du inleder behandlingen. Det betyder att du antingen måste sluta på egen hand eller ta hjälp från sjukvården eller ett privat behandlingshem med avgiftningen. När du sedan är helt alkohol- och drogfri kan du inleda programmet.

På Stockholms beroendeklinik kan vi hjälpa dig med medicinsk avgiftning på behandlingshem innan du påbörjar din behandling. Du kan läsa mer om våra behandlingshem här.

Krav på drogtester

De flesta öppenvårdsprogram använder också utandningsprov och slumpmässiga urintest för att garantera att du som deltar i programmet är drogfri under behandlingen. Om du deltar i gruppbehandling är det vanligt att alla patienter får göra ett utandningsprov innan varje session och att man genomför slumpmässiga urinprov. Om du tar ett återfall behöver du ofta uppvisa rena prov innan du släpps in i gruppen igen.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Öppenvårdsprogram i kommun och landsting

I Sverige är öppenvård den vanligaste behandlingsformen och varje kommun kan erbjuda någon form av öppenvårdsbehandling. Du kan delta i gruppbehandling eller enskilda samtal på plats på mottagningen eller via nätet. Tre av de vanligaste behandlingsmetoderna inom offentligt finansierad öppenvård är 12-stegsprogrammet, KBT och CRA. Det finns gruppbehandlingar som har slutet intag d.v.s. att alla patienter startar och slutar på samma dag, men det vanligaste är öppet intag, vilket innebär att det skrivs in nya patienter varje vecka. När du kommer till mottagningen kommer du därför att träffa patienter som har kommit längre i sin behandling och andra som är på väg att skrivas ut. Kommunal öppenvårdsbehandling är alltid kostnadsfri och du ansöker om sådan hos socialtjänsten. Innan du blir erbjuden en plats måste du genomgå en utredning och det kan vara väntetid. Inom sjukvården finns det olika specialiserade öppenvårdsmottagningar bl.a. LARO-mottagningar där man kan få substitutionsbehandling. En stor fördel med att söka vård på en mottagning inom landstingets regi är att de har tillgång till medicinsk personal och kan hjälpa till med läkemedelsbehandling.

Stockholms beroendeklinik kombinerar 12-stegsprogrammet med andra metoder. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av att behandla beroendesjukdom och har skapat ett behandlingsprogram som kombinerar våra gemensamma erfarenheter med modern hjärnforskning. Grunden är 12-stegsbehandling i grupp men eftersom alla människor är unika så skräddarsyr vi alltid våra behandlingsprogram. Vi är en privat läkarmottagning med egen psykiatriker som kan hjälpa till med läkemedelsbehandling. Läs mer om vår öppenvårdsbehandling här.

Privata öppenvårdsmottagningar

Vissa privata öppenvårdsmottagningar tar endast emot privatbetalande patienter. Andra blandar med patienter som fått sin behandling bekostad av Socialtjänsten eller Kriminalvården. Utbudet av behandlingsmetoder på olika mottagningar varierar och ofta kombineras gruppbehandling med enskilda samtal. Om du inte behöver en akut placering kan det vara bra att boka in studiebesök på flera olika öppenvårdsmottagningar så att du, på plats, kan få en uppfattning om miljön, personalen och behandlingen. De flesta privata mottagningar erbjuder kostnadsfria informationsmöten och har ingen väntetid.

Privata terapeuter

Om du väljer att betala din behandling själv kan du också välja att gå till fristående terapeut. I Sverige finns många alkohol- och drogterapeuter som driver egna företag. De här små mottagningarna erbjuder oftast enskild terapi där du träffar din terapeut en eller flera gånger per vecka. Din behandlare kan vara psykolog, psykoterapeut eller behandlare som är utbildad i en speciell metod. Fördelen med denna vårdform är att du kan leta upp en speciell metod som du är intresserad av. En av nackdelarna kan vara att små mottagningar sällan har en egen läkare.

Hur vet jag om jag behöver öppenvård?

Om det är första gången du söker hjälp för ditt alkohol- och drogproblem kan det vara logiskt att starta på en öppenvårdsmottagning. Fördelen är att du kan bo hemma och i vissa fall också jobba. Öppenvård är också betydligt billigare än slutenvård. Om du söker hjälp via socialtjänsten kommer deras förstahandsval oftast vara öppenvård. Öppenvård fungerar bra för många patienter men om du har komplex problematik, är i behov av medicinsk avgiftning och behöver komma bort från din hemmamiljö för att helt koncentrera dig på din behandling, så är förmodligen slutenvård ett bättre alternativ. Om du har flera misslyckade öppenvårdsbehandlingar bakom dig så kan slutenvård också vara ett bättre alternativ för dig.

Känner du dig osäker på vilken typ av behandling som du behöver är du välkommen att kontakta oss på Stockholms beroendeklinik för ett rådgivande samtal.

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

Vad är fördelarna och nackdelarna?

Det finns både fördelar och nackdelar med öppenvård. Den största fördelen är att du kan genomföra behandlingen på hemmaplan. Vården kan också vara mer flexibel och den går att kombinera med att bo hemma och i vissa fall också sköta ett jobb. En annan fördel är att du ofta har fler valmöjligheter vad gäller behandlingsmetoder och mottagningar. I en öppenvårdsbehandling övar du på att tillfriskna i din hemmiljö och det blir ingen dramatisk övergång till nästa vårdnivå. Öppenvård är också ett billigare alternativ än slutenvård.

Nackdelen med öppenvård är att du behöver ta ett stort eget ansvar för din egen behandling och balansera ditt privatliv på ett sådant sätt att du kan genomföra behandlingen på bästa sätt. Det kan vara svårt för anhöriga och arbetsgivare att förstå att du måste prioritera din behandling och inte kan delta i sociala aktiviteter på samma sätt som tidigare. Det kan också vara svårt att vara drogfri i hemmamiljön där du dagligen utsätts för de triggers och utmaningar som tidigare gjort att du har valt att använda alkohol och droger. Om du har en komplex sjukdomsbild med psykiatrisk samsjuklighet kan det också vara svårt att hitta en öppenvårdsmottagning som kan erbjuda dig all den vård som du behöver.

Stockholms beroendeklinik är en av få privata mottagningar som tar emot patienter med samsjuklighet. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss.