Alkoholism

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Alkoholism och alkoholberoende

Alkoholism är ett begrepp som de flesta känner till och använder. I den här texten ska vi reda ut de olika begreppen och förklara vad de innebär.

Inom sjukvården använder man begreppen alkoholberoende eller svårt alkoholbrukssyndrom. På Stockholms beroendeklinik använder vi oss av alla dessa begrepp men för att förenkla så använder vi oss främst av begreppen alkoholism och alkoholberoende. I dag vet vi att alkoholism är en kronisk, progressiv och dödlig hjärnsjukdom. Den goda nyheten är dock att den är behandlingsbar och att det går att tillfriskna.

I de flesta av världens länder är det tillåtet att dricka och köpa alkohol trots att vi vet att många utvecklar allvarliga alkoholproblem och alkoholism. I vår svenska kultur har vi i grunden en positiv inställning till alkohol och berusning vilket leder till att många dricker för mycket. Vi vet att alkohol är beroendeframkallande och att cirka 300 000 personer i vårt land har utvecklat skadligt bruk eller beroende.

Alkoholism påverkar inte bara personen som dricker utan också människorna i deras omgivning. Speciellt drabbas den närmaste familjen och vännerna.

Stockholms beroendeklinik erbjuder både öppen- och slutenvård för personer med alkoholism. Vi är en del av ett globalt nätverk som är kända för vår höga kvalité och effektiva behandlingsmetoder. Vi finns här för alla som oroar sig för sitt eget eller någon annans drickande.

Vad är alkoholism?

Alkoholism är ett begrepp som myntades av den svenska alkoholläkaren Magnus Huss under slutet av 1800-talet och som sedan spritt sig över världen, inte minst med hjälp av AA, Anonyma Alkoholister och deras 12 stegsprogram. På Stockholms beroendeklinik använder vi begreppen alkoholism och alkoholberoende som synonymer och är noga med att kartlägga svårighetsgraden i problematiken. Vi definierar alkoholism som ett tillstånd som är både fysiskt och psykiskt och som kännetecknas av att personen inte längre kan kontrollera sitt drickande. En person med alkoholism kan avstå från att dricka men har mycket svårt att konsekvent kontrollera sin konsumtion.

Alkoholism utvecklas oftast under fler år och symtomen smyger sig på, vilket kan göra det svårt att själv upptäcka dem. Kontrollförlusten kan till en början vara ett problem som bara uppstår ibland men ju längre sjukdomen fortskrider desto vanligare blir det. Till slut kan man sällan förutsäga vad som händer när man börjar dricka. Har man utvecklat alkoholism befinner man sig i ett ständigt kretslopp av att planera sitt drickande, dricka och sedan ta hand om konsekvenserna. Många använder begreppet mental besatthet för att förklara hur alkoholen till slut tar över hela livet.

Myten om att alkoholism inte är sjukdom

Ett vanligt missförstånd om alkoholism är att det är ett resultat av dåliga vanor och att det är ett aktivt val att dricka för mycket. Men det här ligger långt ifrån sanningen. Alkoholberoende är, precis som alla andra beroenden, klassificerat som en psykisk sjukdom. Det är inte ett val och det är inte personens fel.

Faktum är att de flesta personer som utvecklar ett alkoholberoende har en aktiv önskan att sluta dricka. Problemet är dock att de inte klarar av det.

Det finns idag två diagnossystem; ICD-10 och DSM-5. Och även om de använder olika ord för att beskriva det som vi kallar alkoholism; alkoholberoende resp. alkoholbrukssyndrom så fastställer båda diagnoserna att alkoholism är en psykiatrisk sjukdom som går att diagnosticera och behandla på ett effektivt sätt.

Att sprida budskapet om att alkoholism är en sjukdom är oerhört viktigt för att minska skam och skuld och uppmuntra människor till att söka hjälp.

Vad orsakar alkoholism?

Alkoholism uppstår i en komplex process där genetiska, sociala och psykologiska faktorer samspelar. Genetiken spelar en stor roll och de flesta forskare är idag överens om att 40-70 procent av risken för att utveckla ett svårt alkoholberoende ligger i generna. Det betyder att om du kommer från en familj med mycket alkoholproblem så har du en större risk att själv utveckla sjukdomen.

Alkohol – ett av våra största folkhälsoproblem

Alkoholproblem och alkoholberoende är ett av våra största folkhälsoproblem. För trots att de allra flesta klarar av att dricka alkohol på ett hållbart sätt så beräknas cirka 300 000 personer ha allvarliga alkoholproblem.

Den sociala acceptansen gör att många underskattar riskerna med alkohol. Men tittar man objektivt på alkohol som en drog så är det faktiskt en av farligaste och mest beroendeframkallande substanserna som finns.

Det finns olika vägar till att utveckla alkoholberoende. Om du har en ökad genetisk risk krävs det ofta mindre mängd alkohol och kortare tid att utveckla sjukdomen. Men du kan också dricka dig till den. Gemensamt för alla som utvecklar alkoholproblem är att de har druckit tillräckligt stora mängder för att kunna utveckla problem.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Alkohol är beroendeframkallande

Alkohol är både psykiskt och fysiskt beroendeframkallande och effektiva behandlingsmetoder behöver därför ofta kombinera medicinska insatser med terapeutiska.

En person som har utvecklat alkoholism kommer aldrig att kunna återgå till normala alkoholvanor. Det enda alternativet är total avhållsamhet. Skälet till detta är kontrollförlusten som gör det mycket svårt eller omöjligt att konsekvent dricka små mängder.

Alkoholism kan drabba alla

Även om den genetiska sårbarheten står för en stor del av risken för att utveckla alkoholism, så kan alla göra det. En person utan genetiska riskfaktorer behöver bara dricka mer och längre för att utveckla sjukdomen. Alla har en gräns där sjukdomen utvecklas, men hur lång tid och hur mycket alkohol som krävs varierar från person till person.

Alkoholism utvecklas i en komplex samverkan mellan dina gener och din alkoholkonsumtion. Det finns många riskfaktorer som t.ex. ökad genetisk sårbarhet, hög medfödd tolerans, livskriser och psykisk ohälsa. Men en person med väldigt få, eller inga, riskfaktorer, kan ändå utveckla ett alkoholberoende om de dricker tillräckligt stora mängder.

Alkoholberoende går att behandla

Den goda nyheten är många personer som utvecklar alkoholism lyckas tillfriskna. Med rätt motivation och rätt insatser så är det en behandlingsbar sjukdom.

Många tillfrisknar med hjälp av olika självhjälpsgrupper som t.ex. som Anonyma Alkoholister (AA) eller Länkarna.  Andra behöver mer stöd och söker professionell hjälp.

På Stockholms beroendeklinik har vi ett intensivt öppenvårdsprogram som är specialinriktat på alkoholberoende. Om du är i behov av medicinsk avgiftning eller ett behandlingshem hjälper vi dig till något av våra behandlingshem.

Vår behandlingsplan inkluderar en komplett medicinsk och psykologisk utredning vid inskrivning, en skräddarsydd terapeutisk behandlingsplan och förlängd behandling.

Vi är stolta över att vara en klinik som kan behandla patienter med samsjuklighet under ett och samma tak.

Vårt behandlingsprogram bygger på 30 års erfarenhet från Castle Craig Hospital och vi erbjuder vård med högsta kvalité. Väljer du att komma till oss så kommer vi att ta hand om dig från första mötet till långt efter att du har avslutat ditt inledande behandlingsprogram.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Tecken på alkoholism

En person som har utvecklat alkoholism kommer att uppvisa beteenden och symtom som på många sätt överensstämmer med andra beroenden.

 • Ljuger om sitt drickande
 • Tar inte ansvar för familj och arbete
 • Kraftiga humörsvängningar
 • Sug efter alkohol
 • Dricker trots negativa konsekvenser
 • Dricker för att bota bakfylla
 • Blackouts
 • Sömnsvårigheter
 • Självmedicinerar med alkohol
 • Abstinenssymtom

De här symtomen utvecklas gradvis och kan vara svåra att upptäcka om personen fortfarande fungerar i vardagen och på jobbet. Det finns också personer som har allvarliga problem p.g.a. sin alkoholkonsumtion trots att de inte uppfyller diagnoskraven för alkoholberoende. Hur många synliga problem man har är alltså inget bra mått på huruvida man har utvecklat alkoholism eller ej.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Vad är abstinenssymptom?

Ett tydligt tecken på att man har utvecklat alkoholism är fysiska abstinenssymtom. Dessa uppstår om man plötsligt sluta dricka eller kraftigt minskar mängden efter att ha druckit stora mängder under lång tid

Vissa droger kan man utan risk sluta med på egen hand. Men så är det inte alltid med alkohol. Alkoholabstinens kan vara ett livshotande tillstånd som ibland kräver inneliggande sjukhusvård och medicinering. Symtomen kan dyka upp inom några timmar eller dagar efter att personen har slutat dricka. Några av de vanligaste symtomen vid alkoholabstinens är:

 • Huvudvärk
 • Illamående eller kräkningar
 • Överdriven svettning
 • Hög feber
 • Mardrömmar och sömnsvårigheter
 • Hallucinationer
 • Krampanfall
 • Skakningar
 • Delirium tremens

På Stockholms beroendeklinik kan vi hjälpa till med inneliggande medicinsk avgiftning på Smarmore Castle eller Castle Craig Hospital.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.