Alkoholberoende

Alkoholberoende Alkohol missbruk

Alkoholberoende och alkoholmissbruk

Ta första steget och kontakta oss idag för att få hjälp, vård och stöd.

Alkoholberoende och alkoholism

Många av oss känner eller vet om någon som har alkoholproblem och det uppskattas att cirka 300 000 personer i Sverige är alkoholberoende (CAN 2017). Alkoholism är en sjukdom som inte bara påverkar personen som dricker utan också människor i dennes omgivning såsom familj, vänner och kollegor men även samhället i stort. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra både om man själv är alkoholberoende eller om man känner någon som har problem med sitt drickande.

Vi på Stockholms beroendeklinik är kända för vår höga kvalitet och effektiva behandlingsmetoder och erbjuder både öppen- och heldygnsvård för personer med alkoholberoende och missbruk. Vi finns här för alla som oroar sig för sitt eget eller någon annans drickande och behöver behandling, vård och stöd.

Vad är alkoholberoende?

Alkoholism eller alkoholberoende är ett tillstånd då du blir psykiskt och fysiskt beroende av att dricka alkohol och inte längre kan kontrollera din alkoholkonsumtion. Alkoholism är en kronisk, progressiv och dödlig hjärnsjukdom och beror inte på bristande karaktär. Ett alkoholberoende tar ofta flera år att utvecklas vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka symtomen. När en person väl har utvecklat ett alkoholmissbruk kännetecknas detta av att begäret för att dricka alkohol ofta tar över personens liv.

Vad orsakar alkoholmissbruk?

Alkoholism uppstår i en komplex process där genetiska, sociala och psykologiska faktorer samspelar. Genetiken har en stor betydelse och de flesta forskare är idag överens om att 40-70 procent av risken för att utveckla ett svårt alkoholberoende ligger i generna. Det betyder att om du kommer från en familj med mycket alkoholproblem så har du en större risk att själv utveckla sjukdomen.

Effekter och risker av alkoholmissbruk

Att vara beroende av alkohol kan få negativa konsekvenser för ditt sociala liv. Det kan negativt påverka din förmåga att kunna sköta ditt arbete, din ekonomi samt att ha fungerande relationer med personer i din närhet. Du riskerar att råka ut för olyckor, få skador, minnesluckor samt att försätta dig i våldsamma eller besvärliga situationer. Alkoholism kan även påverka ditt sexliv negativt samt möjligheten att bli gravid.

Missbruk av alkohol kan också göra att du utvecklar komplikationer och sjukdomar samt riskerar att förvärra befintliga sjukdomar. Några av hälsoproblemen som kan orsakas av att dricka alkohol är:

Tecken på alkoholism

En person som har utvecklat alkoholism kommer att uppvisa beteenden och symtom som på många sätt överensstämmer med andra beroenden. Du kan vara alkoholmissbruk om flera av följande påståenden stämmer in på dig:

 • Du ljuger om ditt drickande
 • Du har svårt att sluta dricka när du väl har börjat
 • Du har misslyckats med att minska ditt drickande
 • Du dricker för att bota din bakfylla
 • Du tar inte ansvar för familj och arbete p.g.a. ditt drickande
 • Du upplever kraftiga humörsvängningar
 • Du känner ett starkt sug och begär efter alkohol
 • Du dricker trots negativa konsekvenser
 • Du har tappat intresset för aktiviteter och hobbyer som du tidigare tyckte om
 • Du organiserar ditt sociala liv kring alkohol och blir orolig om du måste gå någonstans där det inte kommer att finnas tillgång till alkohol
 • Du känner att du behöver alkohol för att fungera eller för att lugna dina nerver
 • Du har utvecklat en tolerans mot alkohol och måste dricka en större mängd för att få samma effekt
 • Du har minnesluckor
 • Ditt drickande ger dig sömnsvårigheter
 • Du använder alkohol för att döva känslor av ångest, stress, sorg, depression och ilska
 • Du har abstinenssymtom såsom skakningar, illamående, svettningar och hjärtklappning

Dessa symtom kan utvecklas gradvis och vara svåra att upptäcka om personen fortfarande fungerar i vardagen och på jobbet. Huruvida en person har synliga problem är alltså inget bra mått på om denne har utvecklat ett alkoholberoende eller ej. Det finns personer som har allvarliga problem på grund av sin alkoholkonsumtion trots att de inte uppfyller diagnoskraven för alkoholberoende.

Få hjälp för alkoholberoende

På Stockholms beroendeklinik har vi stor förståelse för alkoholismens påverkan på individer, nära och kära, anhöriga och arbetsgivare. Våra utbildade specialister har satt ihop ett antal olika behandlingsalternativ som är skräddarsydda efter behoven hos alla som har drabbats. Våra program inkluderar alla senaste evidensbaserade metoder och terapier och vi tillämpar en helhetssyn över patientens medicinska behov.

Anhörigstöd

Alkoholism är en familjesjukdom. Att reparera relationer och hjälpa individer att sätta fasta gränser är en viktig del av tillfrisknandet. För varje alkoholmissbruk finns ofta flera anhöriga som påverkas såsom familj, vänner och andra närstående. På Stockholms beroendeklinik kan vi involvera familjen under hela behandlingen, ofta redan innan behandlingen påbörjas. Vi erbjuder specialiserad terapi för patienten och deras familj eller anhöriga. Syftet är att hjälpa dig som anhörig eller familjemedlem att må bättre.

Stöd till arbetsgivare

Vi erbjuder stöd till arbetsgivare om du upptäcker att någon på din arbetsplats har ett alkoholmissbruk. Vi har gedigen erfarenhet av att stötta arbetsgivare med allt från förebyggande insatser, riktlinjer och utbildningar till utredningar och behandling av olika typer av beroenden. Vår läkare kan göra evidensbaserade bedömningar och diagnosticering.

Behandlingshem & Rehab

Ibland kan det vara en fördel att lämna hemmiljön en kort tid för att helt fokusera på ditt tillfrisknande. För personer med ett allvarligt beroende av alkohol kan rehab på behandlingshem inklusive avgiftning vara det säkraste sättet att tillfriskna. Vårt erfarna team kan göra en professionell bedömning för att hjälpa dig att avgöra om behandling på behandlingshem är ett lämpligt alternativ för dig.

Ta steget och sök hjälp

Är du alkoholberoende eller känner du någon som behöver hjälp att sluta dricka? Kontakta oss idag för att få hjälp, vård och stöd.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.