Anhörigstöd

Stockholms Beroendeklinik Öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

På Stockholms beroendeklinik vet vi att det för varje person med alkohol- och drogproblem finns ett flertal anhöriga

Anhöriga kan vara både partner, föräldrar eller barn likaväl som vän, chef eller anställd. Att vara anhörig till någon med ett missbruk eller beroende kan innebära att många olika känslor tar upp plats i ens vardag.

Det kan kännas tungt, stressigt och ångestfyllt och inte sällan påverkar det både det professionella och det privata planet. Det är inte ovanligt att tillstånd såsom ångest, oro eller depression uppenbarar sig i de anhörigas liv. Känslor som ilska och bitterhet kan också uppstå, tillsammans med uppgivenhet och hopplöshet.

Sömnlöshet, sömnstörningar och stress är ytterligare reaktioner på den tunga situationen som det kan innebära att vara anhörig. Ibland kan både skam- och skuldkänslor finnas med i bilden, där den anhöriga tar på sig ansvaret för den närståendes drickande, drogande eller spelande.

Det är i synnerhet inte ovanligt att barn tar på sig mycket skuldkänslor kring den vuxnas beteende och tänker att det är deras fel att någon missbrukar. Kom ihåg, det är aldrig den anhörigas fel att någon dricker, drogar eller spelar för mycket. Anledningen till droganvändningen är beroendet i sig självt och det är endast något som missbrukaren själv kan bryta med hjälp av rätt hjälp.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Att vara anhörig, medberoende och vikten i att sätta gränser

Alla dessa tillstånd och känslor kan leda till att man som anhörig fungerar sämre i sitt vardagliga liv, både privat och professionellt. Att vara anhörig och vara medberoende är inte samma sak även om det finns liknande mönster, känslor och beteenden. Skillnaden är att en medberoende fokuserar på att kontrollera och hantera den närstående och dess konsekvenser, vilket inte nödvändigtvis den anhöriga gör. En medberoende kan känna att den förlorar sig själv eftersom allt fokus riktas mot missbrukaren. Oron är dock oftast densamma och det finns inte alltid en klar gräns gällande när en anhörig har blivit medberoende eller ej.

Att sätta gränser kan uppfattas som svårt, eftersom det kan finnas en rädsla för att missbrukaren då ska säga upp kontakten och att man då kommer förlora all kontroll över hur missbrukaren mår och beter sig. Det är dock viktigt att sätta gränser för att kunna ta hand om sig själv. Ibland kan det krävas professionell hjälp för att hantera de egna känslorna som anhörig eller medberoende, vilket vi på Stockholms beroendeklinik kan hjälpa till med. Vi har både samtalsstöd för anhöriga och medberoende, såväl som behandling utifrån CRAFT-modellen som Socialstyrelsen rekommenderar som stöd för anhöriga och närstående. CRAFT-modellen ger även de anhöriga verktyg för att kunna motivera missbrukaren till vård, kunna sätta gränser och stötta den i att hitta ett nyktert, drogfritt och spelfritt liv. Vi vet av erfarenhet att behandling och stöd ofta är nödvändigt för anhöriga eller medberoende, för att de ska inte dras in i de destruktiva cyklerna och tillstånden som ett aktivt beroende innebär.

Många anhöriga och medberoende berättar om hur svårt det kan vara att ta hand om sig själv, hålla sig fast vid de aktiviteterna som tidigare gjorde en glad och lycklig samt ta hand om övriga delar av livet när en närstående missbrukar. Det finns dock god och mycket hjälp att få och vi vet av erfarenhet att hjälp utifrån kan vara A och O i en svår situation.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Öppenvårdsbehandling i stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och familjeterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Beroendekliniken är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka. Teamet är multidisciplinärt och vi har vår egen psykiater då vi är en beroendeklinik.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte.

Förändra ditt liv idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständiga namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.