Anhörigstöd

Terapi för anhöriga

Terapi för dig som anhörig hjälper dig att bättre kunna hantera att leva som närstående till någon med beroende.

Familjeterapi fokuserar på relationerna mellan familjemedlemmar: partners, barn, föräldrar, syskon och anhöriga och erbjuder stöd för hela familjen att läka från de negativa effekterna av en närståendes beroende.
Även om du inte kämpar med tvångsmässiga beteenden eller beroende, kan beroenderådgivning hjälpa dig som anhörig. Det ger ett utrymme för att ta itu med kommunikation, gränser och känslomässigt välbefinnande, vilket främjar förståelse, resiliens och tillfrisknande inom familjens dynamik.

Terapi för anhöriga

Att vara anhörig till någon med ett missbruk eller beroende kan innebära att många olika känslor tar plats i ens vardag. Det kan kännas tungt, stressigt och ångestfyllt och inte sällan påverkar det både det professionella och privata planet.

Det är inte ovanligt med ångest, oro eller depression. Känslor som ilska och bitterhet kan också uppstå, tillsammans med uppgivenhet och hopplöshet. Sömnlöshet, sömnstörningar och stress är andra vanliga reaktioner.

Det är inte ovanligt att anhöriga, vuxna som barn, tar på sig skuldkänslor kring den beroendes beteende och tänker att det är deras fel. Kom ihåg att det är aldrig anhörigas fel. Beroende är en komplex sjukdom, inte bristande karaktär, och något den beroende själv kan bryta med rätt stöd och hjälp.

Vi erbjuder hjälp för anhöriga med terapisamtal (individuell familjeterapi). Syftet är att hjälpa dig som är anhörig att må bättre oavsett vad den beroende väljer att göra. Kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Få kontakt igen som en familj

På Stockholms beroendeklinik involverar vi familjen under hela behandlingen, ofta redan innan behandlingen påbörjas. Vi erbjuder specialiserad terapi för patienten och deras familj eller anhöriga. Vi har ett familjeprogram med utbildande föreläsningar om alkohol och droger och familjeterapisessioner.

Vårt program med familjeterapi hjälper den beroende och familjen att få kontakt med varandra och dela sina känslor av skam, smärta och ilska. Det låter alla i systemet lära sig hur man kommunicerar på ett hälsosamt sätt vilket bidrar till att återuppbygga förstörda relationer. Är du intresserad av vårt familjeprogram och våra olika former av familjeterapi, är du välkommen att kontakta oss.

Anhörigsamtal

Ofta har anhöriga till personer med beroende levt i ständig kris under många år och utvecklat psykisk ohälsa och medberoende. Målsättning med behandlingen för dig som anhörig är att du:

  • Kan ställa frågor och diskutera utmaningar i ett tryggt utrymme
  • Får hjälp att sätta hälsosamma gränser
  • Hittar vägar att må bättre oavsett vad som händer
  • Får hjälp till självhjälp

Centralt i denna typ av behandling är att fokusera på dina egna känslor och tankar runt situationen. Behandlingen bygger på 12-stegsprogrammet. Antalet träffar bestämmer du själv men vår rekommendation är minst 10 sessioner.

Upptäck hur vi kan hjälpa din familj med en trygg

Familjebehandling

Familjebehandlingen hjälper våra patienter och deras familjer att reparera sina trasiga relationer. Genom att ärligt berätta för varandra om sina svåra känslor av skuld, skam och ilska kan familjen börja läka tillsammans. Målsättningen med vår familjebehandling är att:

  • Hjälpa familjen börja kommunicera igen
  • Reparera trasiga relationer
  • Utbilda familjemedlemmarna om beroendesjukdomen
  • Coacha familjen att pröva nya beteenden och förhållningssätt till varandra
  • Stötta och hjälpa familjemedlemmarna att återta sina liv och bygga nya relationer till varandra

Denna behandling bygger på 12-stegsprogrammet. Du stämmer själv antalet träffar men vår rekommendation är minst 10 sessioner.

Interventioner

En intervention har som syfte att få individen med alkohol- och drogproblem att ta emot behandling. På Stockholms beroendeklinik använder vi ARISE-modellen som är en av de mest effektiva modellerna för att göra en intervention med någon som har ett pågående missbruk eller beroende. Modellen bygger på total öppenhet och att patienten från början ska vara med i processen, tillsammans med anhöriga, kollegor eller vänner. En väl utförd intervention gör det möjligt för alla parter att mötas på ett respektfullt sätt för att undersöka vilka konsekvenser beroendet har fått för alla inblandade. De möjligheter som finns för att tillfriskna tas också upp. Interventionsprocessen kräver ett noggrant förarbete samt omfattande resurser vad gäller tid, pengar och känslomässigt engagemang.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.