Missbruk och beroende


Missbruk jämfört med beroende

Definitioner kan variera när man ska identifiera vad skillnaden är mellan ett missbruk och ett beroende. En del organisationer använder orden som en synonym till varandra, medan andra inte använder någon av termerna överhuvudtaget. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två termer, men båda bör tas på allvar eftersom bägge kan leda till allvarliga konsekvenser. Om du eller någon närstående kämpar med ett missbruk eller ett beroende, är det viktigt att prata med utbildad vårdpersonal som kan ge rekommendationer om lämplig behandling.

Missbruk

Missbruk definieras som en hjärnsjukdom som inkluderar upprepad eller tvångsmässig användning av en substans såsom droger eller alkohol, eller en aktivitet såsom ätande eller spelande på en nivå som gör att det blir skadligt för individen. Upprepat användande ökar individens behov att delta i aktiviteten oftare och under längre perioder, för att kunna uppnå känslan av att vara “hög”. Det överdrivna användandet leder ofta till negativa och ibland livshotande konsekvenser. Missbruk är en systemisk sjukdom som inte bara påverkar användaren, utan även personer runt omkring dem. Det tar bort användaren från verkligheten, vilket ofta leder till att de ignorerar vardagliga uppgifter som till exempel arbete, skola, föräldraplikter och även saker som personlig hygien och kost. Studier har undersökt vad som leder till ett missbruk. En genetisk predisposition och negativa barndomsupplevelser, bland andra faktorer, kan ha betydande potential för att en person utvecklar ett missbruk. Missbruk är ett komplext tillstånd som både inkluderar fysiska och psykologiska delar som är svåra att separera från varandra.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Beroende

Termen beroende hänvisar vanligtvis till en individs fysiska och psykiska beroende av en substans eller ett beteende. Psykiskt beroende uppstår när en drog eller ett beteende får ett centralt betydande för människors tankar, känslor och aktiviteter. Fysiskt beroende uppstår när din kropp behöver en substans för att fungera. När du slutar använda substansen, så kan du uppleva fysiska abstinenssymptom. Det kan uppstå med eller utan ett psykiskt beroende. Även om inte alla som är beroende har ett missbruk, så är det sannolikt att ett missbruk ligger runt hörnet.

Symptom på fysiskt beroende

Symptomen på fysiskt beroende visas vanligtvis som abstinenssymptom. Tänk på en rökare som inte har rökt en cigarett på några timmar; de börjar skaka, blir irriterade och upprörda. Dessa symptom kallas för abstinenssymptom och pekar på ett fysiskt beroende. Andra symptom inkluderar:

 • Skakningar, även kallat för delirium tremens
 • Sug efter substansen
 • Humörförändringar, vanligtvis aggressiv, upprörd, irriterad
 • Beteendeförändringar, besatt av att få nästa dos
 • Sömnproblem

Symptom på psykiskt beroende

Ett psykiskt beroende kännetecknas av ett beroendes mentala del. Det kan innebär upptagande tankar kring substansanvändning eller genom att delta i en aktivitet som spelande. En individs tankar kan vara helt fokuserade på substansen eller beteendet, vilket ofta leder till att de missköter andra ansvarsområden. Andra symptom kan inkludera:

 • Bristande föräldraplikt
 • Försummelse av personlig hygien
 • Försummelse av fysiskt välmående, kost, etc.
 • Tvångsmässiga tankar kring aktiviteten och/eller substansen och när den ska användas/utföras.
 • Försummelse av arbete, skola
 • Brist på närvaro i ens liv

Symptom på fysiskt och psykiskt beroende

Lägg nu ihop de två ovan. En person som både har ett fysiskt och psykiskt beroende upplever vanligtvis både den mentala upptagenheten och de fysiska symptomen. Föreställ dig en person som börjar röka marijuana eller ta piller. Först kan personen se beteendet som en rolig, avslappnad aktivitet, men när användaren blir mer beroende av att vara hög så kan det bli deras huvudfokus i livet. Detta är när beroendet kan gå vidare till att bli ett fullständigt missbruk, där substansanvändningen blir det huvudsakliga fokuset i deras liv. Vid denna punkt är ett missbruk mycket sannolikt.

Känna igen skillnaderna

Ibland kan det vara svårt att känna igen skillnaderna mellan ett missbruk och ett beroende. De huvudsakliga kännetecknen som skiljer de två från varandra är kombinationen av psykiskt och fysiskt beroende, tillsammans med ett okontrollerat beteende för att skaffa och använda ett ämne som senare börjar påverka andra områden i ens liv. En person som har ett recept för smärtmedicin kan uppleva att de måste öka dosen för att medicinen ska fungera ordentligt. Andra kan diagnostisera det som att toleransen helt enkelt har ökat, medan andra kan föreslå att det kan vara en förtäckt början av ett missbruk. En av dessa patienter kanske inte har en beroendepersonlighet, medan en annan person är i en större riskzon när de får en medicin utskriven. När symptomen på psykiskt och fysiskt beroende är tydliga så finns det ofta ett missbruk.

Behandling

Att känna igen skillnaden mellan ett missbruk och substansberoende kan hjälpa en att förstå missbrukets natur. Genom så mycket kunskap som möjligt om missbruk och beroende kan du ha ett värdefullt verktyg när du själv ska tillfriskna, eller när du ska hjälpa din närstående på vägen till tillfrisknande. Det är viktigt att förstå att samtidigt som ett missbruk kan finnas utan ett beroende, så leder substansberoende ofta till missbruk. Om du oroar dig över dig själv eller någon du står nära, ha ett samtal i förtroende med en utbildad beroendespecialist som kan ge dig råd om vilken behandling som passar bäst.