Kan jag köra påverkad?


Att köra när man är drogpåverkad är lika farligt som att köra när man är berusad. När du sätter dig påverkad bakom ratten begår du ett allvarligt brott och sätter både dig själv, dina passagerare, andra trafikanter och fotgängare i fara.

Hur påverkar droger min körning?

Hur en drog påverkar din bilkörning beror på vilken typ av drog det gäller och hur den påverkar hjärnan. Det kan vara svårt att avgöra hur vissa droger påverkar körningen eftersom de ofta tas ihop med alkohol. 

Men även en liten mängd droger kan ha en mätbar effekt. De flesta länder har nolltolerans när det kommer till att köra påverkad. Därför kan även en liten mängd olagliga droger som upptäcks i blodet eller urinen leda till att du arresteras.

Hur kan receptbelagd medicin påverka körningen?

Man kan även bli arresterad om man kör under påverkan av receptbelagda läkemedel. Att blanda någon typ av substans samtidigt som man kör ett motorfordon är lika olagligt som att köra full och det kan leda till att man begår ett brott och blir arresterad. Oavsett om det handlar om kokain och valium eller clonazepam och cannabis.

De flesta bipacksedlar uppger att det finns en risk att man får en nedsatt förmåga, men många specificerar inte vilka potentiella faror det finns med att köra under påverkan av medicinen.

Om du tar någon av följande läkemedel bör du söka råd från din läkare om det är säkert att köra:

  • Amfetamin
  • Lorazepam
  • Metadon
  • Morfin
  • Oxazepam
  • Temazepam
  • Klonazepam
  • Diazepam
  • Flunitrazepam

Alla substanser kan påverka din förmåga att köra säkert, oavsett om det är olagliga eller lagliga substanser. Droger med sederande effekt som opioider (metadon, morfin) kan förlänga reaktionstiden, medan kokainanvändning kan leda till att man kör för fort och på ett farligt sätt. 

Receptbelagda läkemedel kan också påverka din förmåga att köra genom att leda till dåsighet, att påverka koordinationen, koncentrationen och synen.

heroin beroende

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Effekterna av olagliga droger på bilkörning

Cannabis verkar lugnande på hjärnan och kan drastiskt förlänga reaktionstiden och försämra koordinationsförmågan. Att köra påverkad av cannabis har visat sig påverka styrningen.

MDMA, även känt som ecstasy, kan få ditt hjärta att rusa och ge en rush av adrenalin som kan leda till att du känner dig för självsäker och beter dig riskfyllt. Andra omedelbara risker inkluderar förvirring, panikattacker och paranoia. I mer allvarliga fall har det visat sig leda till psykos.

Kokain kan även göra att användare känner sig för självsäkra, vilket ofta leder till nyckfullt beteende. Efter att ha använt kokain kan du få influensaliknande symptom och sämre koncentrationsförmåga.

Andra typer av droger och deras effekter:

Dissociativa läkemedel: De mest använda dissociativa läkemedlen inkluderar ketamin och PCP. Substanserna kan ge hallucinationer, muskelförlamning och panikattacker, samt synnedsättning.

Amfetamin och metamfetamin: Kallas ofta för speed eller tjack och crystal meth. Drogerna kan få dig att känna dig klarvaken och upprymd men kan också ge panikkänslor och sömnlöshet, vilket innebär att användare kanske inte sover på flera dagar innan de kör.

Hallucinogener: De mest kända hallucinogenerna är magiska svampar och LSD. Drogerna kan få tiden att gå snabbt eller sakta. Det gör det extremt svårt att bedöma hastigheten du kör i eller som andra kör i. Du kan även ha en helt förvrängd bild av din omgivning, och att köra bil efter att ha tagit hallucinogener är extremt farligt.

Opiater: Droger som heroin och opium är opiater som kan sedera dig fullständigt. Det kan leda till bristande koordination, försämrat omdöme och förlängda reaktionstider.

Utöver de fysiska och psykologiska effekterna av droganvändning finns det också lagliga konsekvenser som du bör vara medveten om. I Sverige sträcker sig straffskalan för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. För rattfylleri av normalgraden är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader, även vid återfallsbrott.

Få hjälp för drogberoende i Sverige

Att vara beroende av en substans kan leda till katastrofala konsekvenser. Om du eller någon du känner beter sig på ett riskfyllt sätt som att köra påverkad bör du omedelbart söka hjälp.

Att behöva resa iväg för att få behandling avskräcker ofta människor från att söka vård. Men Stockholms beroendeklinik kan hjälpa dig oavsett om du bor i Stockholm, Sverige eller utomlands. Vår Telehealth-tjänst tillåter patienter att delta i terapisessioner på distans.

Stockholms beroendekliniks öppenvårdsmottagning samarbetar med väletablerade partnerkliniker och kan skicka remiss till världsberömda behandlingshem i Storbritannien, Irland och Nederländerna. Där kan du gå ett helt behandlingsprogram och få avgiftning.