Vad är narcissism?


Vad är narcissism?

Narcissism hänvisar till ett mycket specifikt mönster av tänkande och beteende. En narcissist definieras som någon som har en ohälsosam besatthet av sig själv. Narcissister är otroligt självupptagna och saknar vanligtvis empati.

På ytan kan personer med narcissism verka självsäkra. I verkligheten döljer de en ömtålig självkänsla. Deras desperata behov av bekräftelse gör att de beter sig på ett sätt som kan vara svårt för personer i deras närhet.

Narcissism och narcissistisk personlighetsstörning

Samhället använder ordet ”narcissism” för alla som beter sig på ett narcissistiskt sätt. Det inkluderar personer med narcissistiska drag och personer med diagnosen narcissistisk personlighetsstörning (NPD).

Det kan vara bra att tänka på narcissism som ett spektrum. I ena änden finns det människor som har lätt narcissistiska drag. I andra änden finns personer med narcissistisk personlighetsstörning.

Narcissistisk personlighetsstörning orsakar vanligtvis mycket mer dramatiska tanke- och beteendemönster. Som ett resultat har personer med NPD vanligtvis problem i flera delar av livet. Det finns specifika kriterier för att diagnostisera narcissistisk personlighetsstörning, och endast en utbildad psykolog kan ställa diagnosen.

Vad är egentligen narcissistisk personlighetsstörning?

Personlighetsstörningar är psykiska sjukdomar som förändrar hur våra hjärnor fungerar. Människor med personlighetsstörningar uppfattar världen på olika sätt. Det leder till att de tänker och agerar på sätt som skiljer sig från hur andra tänker och agerar.

Det finns tio separata personlighetssyndrom. Var och en kännetecknas av särskilda tankeprocesser och beteendemönster.

Narcissistisk personlighetsstörning kännetecknas vanligtvis av:

 • En uppblåst känsla av självvärde
 • En extrem önskan om beundran och uppmärksamhet
 • Brist på empati mot andra
 • En tendens att utnyttja andra för egen vinning

Typer av narcissistisk personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning kan visa sig på två olika sätt, så kallade undertyper. Två av de mest kända undertyperna är:

Öppen narcissism

Personer med öppen narcissism är vanligtvis de som står i centrum för uppmärksamheten. De verkar vanligtvis extroverta och självsäkra. Bakom detta ligger en djup osäkerhet och låg självkänsla.

Dold narcissism

Människor med dold narcissism tenderar att hålla sig utanför rampljuset. Detta beteende kan få dem att verka blyga. Men de hyser fortfarande ett ohälsosamt behov av uppmärksamhet och beundran.

Hur beter sig narcissister?

En narcissists självbesatthet kan leda till olika ohälsosamma beteenden. Personer med narcissistisk personlighetsstörning kommer vanligtvis att visa mer extrema beteenden än de med lindriga narcissistiska tendenser.

Vanliga beteenden hos narcissister:

Överdriven upptagenhet av fysiskt utseende

Narcissister kan vara väldigt fixerade vid sitt eget utseende. De kan spendera timmar på att göra sig i ordning och speglar sig väldigt ofta.

Besatt av rikedom, berömmelse eller makt

Alla kan ibland fantisera om att bli framgångsrika. Men narcissister kan vara ohälsosamt upptagna av tanken på att bli rik och mäktig.

Överdriver sina egna prestationer

Narcissister längtar efter beundran från andra. För att få denna beundran kan de tänja på sanningen och till och med ljuga om sina prestationer.

Tror på att de är speciella

Människor med narcissism tror att de är speciella och mer extraordinära än andra. Därför anser de att de förtjänar särskilda privilegier.

Tenderar att bete sig på ett avundsjukt sätt

Narcissister känner sig hotade av andras prestationer. De vill behålla tron på att de är speciella. På grund av detta kan de försöka undergräva prestationerna för människor i sin närhet.

Känner sig berättigade

Människor med narcissism känner sig berättigade till respekt, uppmärksamhet och möjligheter. I vissa fall kan narcissister till och med känna sig som om de har rätt till kärlek eller vänskap från andra.

Självkänsla som är lätt hotad

Narcissister kan verka självsäkra, men de döljer en låg självkänsla. De blir upprörda om något hotar deras övertygelse om sig själva.

Sug efter uppmärksamhet och beundran

Människor med narcissism förlitar sig på bekräftelse från andra för att behålla sin självkänsla. Det betyder att de ständigt kräver uppmärksamhet och beundran.

Brist på empati

Narcissister kan göra saker och struntar ofta fullständigt i hur det påverkar andra.

Manipulativa egenskaper

Narcissister i den mer extrema änden av spektrumet kan manipulera och utnyttja för att få vad de vill ha.

Är en narcissist mer benägen att utveckla ett beroende?

Ja, narcissister är mer benägna att utveckla ett beroende. Faktum är att en studie visade att 40 % av personer med narcissistisk personlighetsstörning också hade ett substanssyndrom.

Varför utvecklar narcissister ett beroende?

Det finns flera teorier om varför narcissister utvecklar ett beroende av droger och alkohol.

En teori bygger på underliggande problem med impulskontroll. Personer med narcissistisk personlighetsstörning kämpar med impulskontroll. Utan impulskontroll är det lättare att hamna i ett mönster av substansanvändning.

En annan teori är att narcissister använder substanser för att fly undan negativa känslor. Vissa ämnen och aktiviteter kan få våra hjärnor att frigöra signalmolekyler som får oss att må bra. Det ger en tillfällig känsla av eufori. Vi vet att narcissister kämpar med känslor av otillräcklighet så det är möjligt att de vänder sig till substanser/aktiviteter för att tillfälligt undkomma dessa känslor.

Med tiden när vården lär sig mer om narcissism och dess relation till droger och alkohol kommer vi att kunna se en tydligare koppling.

Vilka beroenden har narcissister?

Flera studier har visat på en koppling mellan narcissism och vissa beroendeframkallande tendenser.

Narcissism och alkohol: I en studiegrupp hade 18 % av personer med ett alkoholberoende även narcissistisk personlighetsstörning.

Narcissism och kokain: En annan studie visade att personer som använde kokain betedde sig på ett mer narcissistiskt sätt än personer som inte använde kokain.

Narcissism och cannabis: I en annan studiegrupp visade forskare att 1 av 5 personer som använde cannabis hade narcissistisk personlighetsstörning.

Narcissism och rökning: I en annan studiegrupp hade 26 % av personer med narcissistisk personlighetsstörning ett nikotinberoende.

Narcissism och sociala medier: Andra studier har föreslagit att det kan finnas ett samband mellan narcissism och ohälsosam användning av sociala medier.

Andra beroenden hos narcissister: Vi behöver fler studier som tittar på sambandet mellan narcissistisk personlighetsstörning och ett beroende. Men med tanke på kopplingen mellan narcissism och impulskontroll är det möjligt att narcissister också kan lida av följande:

Att leva med en beroende narcissist

Att leva med en narcissist kan vara en utmaning. Om du bor med en narcissist kan det vara bra att prova följande:

Ta hand om din egna psykiska hälsa

Delta i stödgrupper

Att spendera tid med andra människor som lever med narcissister kan vara till stor hjälp. Stödgrupper låter dig prata om hur det narcissistiska beteendet påverkar dig. De är trygga och empatiska utrymmen för dig att få råd och stöd.

Sätt fasta gränser

Personer med narcissism saknar empati och är ofta omedvetna om effekten av deras beteende. Om du bor med en narcissist är det viktigt att sätta gränser. Det kan vara om hur de talar till dig, vad de ber dig om eller hur de agerar

Narcissister och beroendebehandling

Narcissistisk personlighetsstörning kan göra vägen till tillfrisknandet från alkoholism och drogberoende utmanande. Men med rätt hjälp kan narcissister tillfriskna från ett beroende.

När man behandlar alkohol– och drogberoenden är det avgörande att ta itu med alla underliggande problem. Det inkluderar att identifiera psykiska problem samt negativa tankemönster och beteenden. Detta gäller också för alla med ett beroendeproblem.

Hos personer med narcissism är det avgörande att ta itu med psykologiska och känslomässiga tankemönster och beteenden såsom brist på empati och egoism.

Kan narcissism påverka någons chanser att bli frisk?

Vissa narcissistiska drag identifieras av terapeuter eftersom de dyker upp under behandlingen och ofta i gruppterapi. Det ses ofta på följande sätt:

 • Exhibitionism och skryt om droganvändning eller sexuella handlingar i gruppterapin
 • Uppmärksamhetssökande beteenden
 • Orealistiska förväntningar på terapeuten eller på ledningen
 • Orimliga krav från andra i programmet
 • Brist på empati
 • Brist på personligt ansvar och skuld när man diskuterar tidigare handlingar som har skadat andra.

Detta lyfts fram av patientens terapeut under terapin. Tillsammans arbetar de sedan med de problem som har uppstått och fokus ligger på hur det narcissistiska tankesättet påverkar deras beroende och tillfrisknande.

Hur behandlar vi beroende och samsjuklighet på Stockholms beroendeklinik?

På vår öppenvård för beroendemottagning i Stockholm skapar vi personliga behandlingsplaner för alla våra patienter. En persons väg till tillfrisknandet är unik och kräver individuellt, professionellt stöd.

Alla våra patienter genomgår en biopsykosocial bedömning vid inskrivningen och den granskas av en specialiserad psykiatriker. 

Ibland när människor går på beroendebehandling har de flera psykiska problem. Vissa diagnostiseras av en psykiatriker innan de kommer till behandling. Att behandla dessa samtidigt hjälper våra patienter få djupare insikt i sina tankar och handlingar.

Du kanske har stött på termer som ”dubbeldiagnos” eller ”samsjuklighet”. Det betyder att någon har mer än ett psykiskt tillstånd vid sidan av sitt beroende. Till exempel ett beroende och depression, eller ett beroende och narcissism. När du letar efter ett behandlingshem är det viktigt att kontrollera att de behandlar samsjuklighet.

Efter bedömning skapar vi ett unikt behandlingsprogram. För patienter som visar tecken på narcissism erbjuder vi beroendeterapi som är anpassad efter deras behov.

Hur får en narcissist hjälp med sitt beroende

Det kan vara svårt att övertyga narcissister att söka hjälp och erkänna att de har problem med droger och alkohol. Ofta kan du misstänka att en familjemedlem är en narcissist eftersom de uppvisar narcissistiska drag, men har inte fått någon diagnos. Det kan vara svårt att veta hur du ska övertyga dem att söka hjälp för sitt beroende.

En omfattande behandling vid samsjuklighet finns på  Stockholms beroendeklinik. Om du är orolig för att din vän eller din närstående har ett beroende får du gärna höra av dig. Vi kan ge dig råd, stöd och rekommendera en behandling som kan passa.

Medicinskt granskad med följande referenser:

 1. Stinson FS, Dawson DA, Goldstein RB, et al. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder: results from the wave 2 national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry. 2008;69(7):1033-1045. doi:10.4088/jcp.v69n0701
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669224/
 2. Kisa C, Yildirim SG, Göka E. Ataklik ve Ruhsal Bozukluklar [Impulsivity and mental disorders]. Turk Psikiyatri Derg. 2005;16(1):46-54.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15793698/
 3. Preuss UW, Johann M, Fehr C, et al. Personality disorders in alcohol-dependent individuals: relationship with alcohol dependence severity. Eur Addict Res. 2009;15(4):188-195. doi:10.1159/000228929
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2790737/
 4. Yates WR, Fulton AI, Gabel JM, Brass CT. Personality risk factors for cocaine abuse. Am J Public Health. 1989;79(7):891-892. doi:10.2105/ajph.79.7.891
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1349677/
 5. Hasin D, Fenton MC, Skodol A, et al. Personality disorders and the 3-year course of alcohol, drug, and nicotine use disorders. Arch Gen Psychiatry. 2011;68(11):1158-1167. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.136
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22065531/
 6. Casale S, Banchi V. Narcissism and problematic social media use: A systematic literature review. Addict Behav Rep. 2020;11:100252. Published 2020 Jan 28. doi:10.1016/j.abrep.2020.100252
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32467841/
 7. Medicinskt granskad av Dr Felicity Sasada och Dr India Duane.