Varför ska jag träffa en psykiater för mitt missbruk?


Psykiatrer erbjuder nödvändig beroendebehandling

Det är svårt att ha ett beroende som ibland känns omöjligt att övervinna. Men ett beroende kan vara svårare att övervinna om man inte får rätt psykiatrisk hjälp.

Varför ska jag träffa en psykiater för ett drog- eller alkoholproblem?

Introduktion skriven av Dr Mike McPhillips/Chelsea Consulting Rooms:

Psykiatrer är kvalificerade läkare som har studerat vidare på en lång forskarutbildning om alla former av psykiska störningar. De spenderar större delen av sin tid med att behandla patienter genom öppenvård, men deras mest sjuka patienter blir ibland slutenvårdspatienter.

Förutom sin öppenvårdsverksamhet är de flesta privata psykiatrer också knutna till ett sjukhus eller en klinik där de kan ta in patienter under egen vård.

Beroendepsykiatri är en specialinriktning inom psykiatrin. Endast 5-10 % av psykiatrer har en specialistkompetens och utbildning inom beroendebehandling och de är vanligtvis mycket kunniga om alla former av beroendebehandling samt är behöriga inom allmän vuxenpsykiatri.

De flesta som tas in i beroendebehandling bedöms någon gång av en psykiater, antingen innan de läggs in eller under vistelsen.

Det kan bero på någon eller alla av följande anledningar:

 1. Att få en korrekt medicinsk diagnos
 2. För att få läkemedel för avgiftning utskrivet vid behov
 3. För att identifiera tillstånd som predisponerar för beroende, såsom bipolär sjukdom eller depression
 4. ADHD, ångest, fobier, ätstörningar eller kroniska smärtsyndrom
 5. För att hantera symtom som dyker upp under psykologisk behandling som posttraumatisk stress, mycket dålig sömn, drogsug, humörproblem.
 6. För att bedöma risker eller sårbarhet.
 7. Av juridiska skäl på grund av problem relaterade till deras tillstånd
 8. För att få medicinskt godkännande från ett försäkringsbolag som betalar för deras behandling.

De flesta kliniker har tillgång till en psykiater på åtminstone deltid, och alla psykiatrer arbetar som en del av ett multidisciplinärt team. De planerar den medicinska, psykologiska och sociala vården av patienten och deras familj på ett diskret och säkert sätt.

Alla patienter som är inskrivna hos Stockholm’s Beroendeklinik bedöms av en psykiater.

Mer om specialistpsykiatrer

Det finns många behandlingshem över hela världen som erbjuder billiga och snabba program för beroendebehandling. Det är därför inte lätt att veta vilken behandling som är bäst för dig och din situation.

Vi på Stockholms Beroendeklinik väljer därför att börja med en beroendebedömning där en specialistpsykiater som doktor Jonathan Chick kan granska ditt fall och ta reda på vilken behandling som är bäst för dig.

Boka en beroendebedömning idag och få din situation undersökt av en beroendepsykiater.

Vad är en beroendepsykiater?

Psykiatrer är läkare som är specialiserade på diagnostisering och behandling av psykiatriska störningar. Många psykiatrer har ett underliggande specialområde inom drog- och alkoholberoende samt beteendestörningar.

Deras studieområde handlar om människans sinne och beteende samt psykiska sjukdomar.

Beroendepsykiatrer är experter på att behandla beroenden.

På Stockholms Beroendeklinik arbetar vi med specialistpsykiatrer som tittar på din patienthistorik och noterar när dina problem med substanser började visa sig.

Varför måste de vara involverade?

I stort sett lider många av våra patienter på Stockholms Beroendeklinik av samsjuklighet, vilket innebär att en psykiater spelar en viktig roll för att kunna ge en korrekt diagnos. En psykiater identifierar de mest lämpliga terapierna för dig, oavsett om du har ångest, stress, depression, trauma eller sorg.

En beroendepsykiaters huvudsakliga arbete är att jobba enskilt med patienter och att ta reda på anledningarna till varför de utvecklade ett drog- eller alkoholproblem.

Om det behövs kan de även skriva ut högre läkemedelsdoser än allmänläkare, för att behandla underliggande psykiska sjukdomar.

Psykiatrins roll i tillfrisknandet

Beroendepsykiatrins huvudsakliga roll är att arbeta med beroende patienter genom att identifiera underliggande mentala sjukdomar eller problem som kan ha lett till substansanvändningen från första början.

Det är även psykiatrins roll att identifiera negativa hälsoeffekter som patienten kan ha fått under sitt beroende.

Det som inte alltid känns till är att psykiatrer faktiskt spelar en stor roll under avgiftningen i en beroendebehandling. Eftersom ett beroende påverkar hjärnans neurokemi är det nödvändigt med psykiaterns medicinska expertis för ett säkert och hållbart tillfrisknande.

En beroendepsykiater har specialutbildning när det kommer till att skriva ut läkemedel för att hjälpa personer som har ett beroende.

Läs mer om vår beroendebehandling här.

Varför en beroendepsykiater rekommenderas

 1. De förstår att olika människor behöver olika verktyg för att lyckas
 2. Får använda medicin för att behandla patienter
 3. Får också använda psykoterapi
 4. Kan få hela sjukdomsbilden för patienten
 5. Kan rekommendera olika hjälpsamma program
 6. Gör fysiska undersökningar
 7. Kan ordinera magnetröntgen

Substansberoenden: Hur psykiatrer kan hjälpa till

Fördelarna med en psykiater är att de kan rikta in sig på och behandla sjukdomar som samexisterar tillsammans med ett beroende. Behandling för psykisk ohälsa kombinerar terapi och eventuell medicinering, medan behandling för ett substansberoende ofta behandlas med avgiftning och efterföljande beteendeterapi.

Det är den specifika medicinska expertisen som låter psykiatrer lära hjärnan att kroppen inte behöver förlita sig på droger eller alkohol. Många gånger när ingen psykoterapi är involverad är abstinensen och vägen till tillfrisknandet mycket svårare för den beroende personen.

Behandlingar som ofta rekommenderas:

 • Kognitiv beteendeterapi
 • Dynamisk interpersonell terapi
 • Psykoanalytisk terapi
 • Existentiell terapi
 • Lösningsfokuserad kort terapi

Läs mer om de andra komplementära terapierna som vi erbjuder på vår partnerklinik Castle Craig i Skottland här.

Psykiater, psykolog och terapeut

När det kommer till beroendebehandling vill du vara säker på att du hittar en passande klinik. Vi på Stockholms Beroendeklinik och våra samarbetande slutenvårdskliniker i Skottland och Irland har alla psykiatrer och terapeuter som arbetar tillsammans för att du ska bli frisk.

När du gör din beroendebehandling hos oss kan du förvänta dig att en psykiater övervakar ditt program, ställer diagnoser och ordinerar rätt behandlingar. Samtidigt får du hjälp av en psykolog som hjälper dig att prata igenom dina problem och får dig att hitta den underliggande orsaken till dem. Det finns även en terapeut på plats för din dagliga terapi.

Vi har arbetat länge med beroendebehandling. Vårt team med psykiatrer, läkare, sjuksköterskor och terapeuter vet exakt hur de ska hjälpa dig att bli frisk.

Kontakta oss idag för att se vad vi kan göra för dig.