Välkommen till Stockholms beroendeklinik. Vi är en privat läkarmottagning i Stockholm som är specialiserad på beroendevård och samsjuklighet. Hos oss finns en fullständig vårdkedja med allt från enskilda samtal till medicinsk avgiftning och behandling på behandlingshem. De flesta av våra tjänster kan vi också erbjuda via Zoom.

Vår behandlingsfilosofi

På Stockholms beroendeklinik tror vi på hög kvalité, ett starkt engagemang och långa behandlingsinsatser. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av att behandla beroendesjukdom och samsjuklighet och vi har skapat ett behandlingsprogram som kombinerar våra gemensamma erfarenheter med modern hjärnforskning. Grunden är 12 stegsbehandling i grupp men eftersom alla människor är unika så skräddarsyr vi alltid våra behandlingsprogram. Vi ställer höga krav på oss själva men också våra patienter. Att tillfriskna från ett beroende är ingen quick-fix. Om man vill uppnå ett stabilt tillfrisknande så krävs engagemang, tid och envishet både från dig som söker behandling och från oss som behandlar. Därför är våra rekommenderade behandlingsprogram oftast längre än vad man erbjuds inom andra organisationer.

Varför ska man välja oss?

Varför ska man välja oss?

Det som skiljer oss från andra privata beroendemottagningar är att vi står på medicinsk grund. Ungefär 70 procent av alla som söker beroendevård har också minst en annan psykiatrisk diagnos. I Socialstyrelsens riktlinjer står det att patienter med samsjuklighet ska få integrerad vård, d.v.s. få all vård under samma tak. Men i verkligheten är det svårt att hitta sådan vård. Många patienter vittnar om hur de slussas mellan psykiatrin och beroendevården och mellan kommunen och landstinget. 

Hos oss slipper du den uppdelningen. Både på vår öppenvård och på våra behandlingshem har vi fasta psykiatriker som arbetar tillsammans med våra terapeuter för att skapa individuella vårdplaner. Vi har allting under samma tak.

Ett annat skäl till att välja oss är att vi är privata och du har större möjlighet att vara delaktig och bestämma över din egen vård. Kanske är det också viktigt för dig att behandlingen sker under striktaste sekretess och du inte blir igenkänd när du genomför din behandling.

Internationell miljö

Stockholms beroendeklinik tillhör behandlingsorganisationen Castle Health som grundats av Castle Craig Hospital i Skottland. Där har familjen McCann bedrivit integrerad beroendevård i över 30 år. Eftersom vi är en del av den organisationen så tillhör vi delvis en annan behandlingstradition än den som har varit dominerande i Sverige. Vår behandling bygger på Castle Craigs behandlingstradition och våra två behandlingshem ligger på Irland och i Skottland. Vi kan också erbjuda behandling på engelska och flera andra språk.