Stockholms beroendeklinik är en privat beroendemottagning i centrala Stockholm. Det som skiljer oss från andra mottagningar är att vi står på medicinsk grund. Vi är en privat läkarmottagning specialiserad på beroendevård och samsjuklighet. Hos oss finns en sluten vårdkedja med allt från öppenvård och enskilda samtal till psykiatrisk slutenvård på våra två behandlingshem i Skottland och på Irland.

Varför ska man välja oss?

Bakom Stockholms beroendeklinik står Castle Craig Hospital som under trettio år har bedrivit ett av Europas främsta behandlingshem utanför Edinburgh i Skottland. Hos oss kan du och din familj får skräddarsydd vård med hjälp av några av Sveriges främsta experter och i vårt nätverk finns terapeuter och behandlingshem i både Sverige och utomlands.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Vår behandlingsfilosofi

På Stockholms beroendeklinik tror vi på hög kvalité, ett starkt engagemang och långa behandlingsinsatser. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av att behandla beroendesjukdom och samsjuklighet och vi har skapat ett behandlingsprogram som kombinerar våra gemensamma erfarenheter med modern hjärnforskning. Grunden är 12 stegsbehandling men eftersom alla människor är unika så skräddarsyr vi alltid våra behandlingsprogram. Vi ställer höga krav på oss själva men också på våra patienter. Att tillfriskna från ett beroende är ingen quick-fix. Om man vill uppnå ett stabilt tillfrisknande så krävs engagemang, tid och envishet både från dig som söker behandling och från oss som behandlar. Därför är våra rekommenderade behandlingsprogram oftast längre än vad man erbjuds inom andra organisationer.

Medicinsk grund och integrerad vård

Det som skiljer oss från andra privata beroendemottagningar är att vi står på medicinsk grund. Ungefär 70 procent av alla som söker beroendevård har också minst en annan psykiatrisk diagnos. I Socialstyrelsens riktlinjer står det att patienter med samsjuklighet ska få integrerad vård, d.v.s. få all vård under samma tak. Men i verkligheten är det svårt att hitta sådan vård. Många patienter med samsjuklighet vittnar om hur de slussas mellan psykiatrin och beroendevården och mellan kommunen och landstinget.

Hos oss slipper du den uppdelningen. Både på vår öppenvård och på våra behandlingshem har vi fasta psykiatriker som arbetar tillsammans med våra terapeuter för att skapa individuella vårdplaner. Vi har allting under samma tak.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Individuella vårdupplägg och diskretion

Ett annat skäl till att välja oss är att vi är privata och du har större möjlighet att vara delaktig och bestämma över din egen vård. Kanske är det också viktigt för dig att behandlingen sker under striktaste sekretess och du inte blir igenkänd när du genomför din behandling.

Internationell miljö

Stockholms beroendeklinik tillhör behandlingsorganisationen Castle Health som grundats av Castle Craig Hospital i Skottland. Där har familjen McCann bedrivit integrerad beroendevård i över 30 år. Eftersom vi är en del av den organisationen så tillhör vi delvis en annan behandlingstradition än den som har varit dominerande i Sverige. Vår behandling bygger på Castle Craigs behandlingstradition och de två behandlingshem som finns i organisationen ligger på Irland och i Skottland.

Vi kan erbjuda behandling på engelska och flera andra språk.

De flesta av våra tjänster kan vi också erbjuda online.

Läs mer om vårt behandlingshem Castle Craig här. 

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.