Behandling av trauma

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Inom traumaterapi finns många olika metoder och tillvägagångssätt. Trauma kan orsaka flera komplexa psykiska problem och det kan vara svårupptäckt hos patienten. Personer som har varit med om allvarliga livshändelser som t.ex. krig eller olyckor upptäcks ofta men i verkligheten så är några av de mest allvarliga traumafallen inte synliga varken för den drabbade eller personer i deras närhet. När du söker traumaterapi behöver du prata med en utbildad specialist som kan utvärdera dig eller din närståendes situation och ge behandlingsrekommendationer.

Vad är trauma?

En person kan uppleva ett trauma som en respons på händelser som de upplever som fysiskt eller känslomässigt hotande, farliga eller upprörande. Man skiljer mellan olika typer av trauman:

 1. akuta: som orsakas av en enstaka, stressande eller farlig händelse.
 2. kroniska: upprepad och långvarig exponering för mycket upprörande händelser, barnmisshandel, mobbning, våld i hemmet eller upprepade sexuella övergrepp.
 3. komplexa: exponering för flera traumatiska händelser.
 4. sekundärt: uppstår vanligtvis från nära kontakt med någon som har upplevt en traumatisk händelse.
 5. anknytningstrauma: upprörande eller farliga upplevelser som påverkar barnets förmåga att bilda hälsosamma personliga relationer. I den här typen hittar vi missbruk, övergivande och försummelse av ett spädbarn.

Vad är traumaterapi?

Traumabehandling är en typ av psykoteraputisk behandling som används för att patienten ska kunna hantera och övervinna trauma. Behandling av trauma består ofta av en strategisk kombination av metoder för att ge den bästa möjliga behandlingen och resultat. Det finns många olika metoder inom traumabehandling.

Olika typer av traumaterapi

Traumabehandling är en typ av psykoteraputisk behandling som används för att patienten ska kunna hantera och övervinna trauma. Behandling av trauma består ofta av en strategisk kombination av metoder för att ge den bästa möjliga behandlingen och resultat. Det finns många olika metoder inom traumabehandling.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT)

Som namnet indikerar, fokuserar TF-KBT på de specifika känslomässiga och mentala behoven bland överlevare och familjer som kämpar med att övervinna de destruktiva effekterna av tidigt trauma. Den här typen av terapi är särskilt effektiv för de unika problem hos ungdomar med posttraumatisk stress och humörstörningar på grund av övergrepp, våld eller sorg. I KBT fokuserar man på patientens relation till tankar, känslor och beteenden. Att berätta om traumat och påminna om själva händelsen eller de känslor som är associerade med traumat används ofta för att hjälpa personen att sluta med ett undvikande beteende och destruktiva hanteringsstrategier. Terapin följer en tydlig plan som tas fram i samarbetet mellan patienten och terapeuten.

EMDR

EMDR är en innovativ behandling som hjälper patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) att bearbeta negativa minnen och undertryckta känslor. Under en EDMR-terapisession så guidas patienten tillbaka för att minnas den traumatiska händelsen eller händelserna, samtidigt som de fokuserar på sina ögonrörelser, ljud och kroppsupplevelser. Processen kan vara komplex om det är många händelser som är ihopkopplade med negativa tankar och känslor. EMDR-behandling hjälper bearbetningen av traumatiska händelser i dåtiden, upprörande händelser i nutiden och framtida scenarion som kan utlösa en traumatisk reaktion. Efter EMDR-behandling uttrycker patienter ofta att den känslomässiga reaktionen som är kopplat till minnet är borta eller mycket lindrigare, och att de har fått viktiga insikter i sin mentala process: uppfattning, minne, omdöme, resonemang och beteende. Dessa känslomässiga och kognitiva förändringar leder i regel till beteendemässiga och personliga förändringar.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Mål med traumaterapi

Innan du börjar med någon form av rådgivning eller terapi är det viktigt att veta vad du vill uppnå under behandlingen. Det första steget är alltid medvetenhet, sedan att ta reda på vad dina triggers är och hur du reagerar när du möter dem. Det är också viktigt att du vet vad målet med terapin är och att du har ett förtroende för den terapeut som behandlar dig.

De viktigaste målen med traumaterapi är:

 • att kunna tänka på och uppleva traumat utan att fastna i det
 • att minska eller helt få bort traumasymptomen
 • att kunna skifta fokus från dåtiden till nutiden
 • Att förbättra hur man fungerar i vardagen

öka medvetenheten om ärftligt trauma

 • kunna ta tillbaka makten över sitt eget liv
 • hitta fungerande strategier för kunna hantera traumat 

Du bestämmer själv din målsättning för behandlingen. Det övergripande målet är att patienten ska få tillbaka en känsla av kontroll och självförtroende. Traumaterapi kan vara väldigt effektivt och har hjälpt miljontals människor att få tillbaka sin livskvalitet.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.