Kärleksberoende

Är du kärleksberoende?

Med hjälp av evidensbaserade terapier kan vi hjälpa dig att övervinna ditt beroende och återfå kontrollen över ditt liv

Vad är kärleksberoende?

Kärleksberoende kännetecknas av ett fysiskt och psykologiskt tvångsbeteende att ägna sig åt vissa beteenden eller begär, trots de negativa konsekvenserna och skadan det orsakar både en själv och andra människor. Ett definierande drag hos en kärleksberoende person är tron och förväntningen att en annan person kommer att lösa deras problem och uppfylla deras emotionella behov.

Personer med kärleksberoende söker ofta villkorslös kärlek, konstant positiv bekräftelse och ständig omsorg från sina partners. När dessa orealistiska förväntningar inte uppfylls kan de bli bittra och starta konflikter inom sina relationer. Känslor av ilska och raseri dyker ofta upp när de blir singlar eller ensamma, drivna av en intensiv rädsla att bli lämnad. Denna rädsla leder ofta till en självuppfyllande profetia, då deras orimliga krav driver bort partners.

Det är viktigt att skilja kärleksberoende från sexberoende och psykotiska störningar, eftersom varje tillstånd har unika egenskaper och kräver olika behandlingsmetoder.

Tecken på kärleksberoende

Kärleksberoende kännetecknas av en besatt och tvångsmässig fixering vid romantiska relationer. Här är några tecken på att du kanske upplever kärleksberoende:

 • Besatt tänkande: Ständigt tänka på en romantisk partner eller idén om att vara i en relation, även om det negativt påverkar andra aspekter av ditt liv.

 • Tvångsmässiga beteenden: Ägna dig åt beteenden som överdrivet sms:ande, ringande eller kolla sociala medier för att hålla kontakten med den du är förälskad i.

 • Behov av bekräftelse: Förlita dig mycket på en partner för självkänsla och bekräftelse. Känna sig värdelös eller inte må bra när du inte är i en relation.

 • Rädsla för att vara ensam: Uppleva intensiv rädsla eller ångest inför tanken på att vara singel eller ensam, vilket leder till att man stannar i ohälsosamma relationer.

 • Upprepade cykler av relationer: Snabbt gå från en relation till en annan utan att ge dig själv tid att läka eller reflektera. Ofta hoppa in i en ny relation direkt efter en uppbrytning.

 • Ignorera varningssignaler: Blunda för eller rationalisera en partners negativa beteenden eller relationsproblem för att undvika att vara singel.

 • Förlora sin identitet: Smälta samman din identitet med din partners, tappa siktet på dina egna intressen, hobbyer och vänskaper utanför relationen.

 • Extrema känslomässiga reaktioner: Uppleva intensiva höjdpunkter och dalar som svar på relationshändelser. Till exempel känna sig euforisk när saker går bra och förkrossad när det finns problem.

 • Försumma ansvarsområden: Låta dina romantiska strävanden inkräkta på dina dagliga åtaganden, som arbete, studier eller personlig hälsa.

 • Stanna i ohälsosamma relationer: Fortsätta att vara i relationer som är skadliga, kränkande eller otillfredsställande på grund av rädsla för att vara ensam eller tro att du inte kan leva utan den andra personen.

 • Manipulativt beteende: Försöka kontrollera eller manipulera partnern för att upprätthålla relationen eller förhindra dem från att lämna.

 • Medberoende: Bli överdrivet beroende av partnern för emotionellt stöd och lycka, ofta på bekostnad av dina egna behov och välbefinnande.

Om du känner igen flera av dessa tecken i ditt beteende eller dina tankebanor, kan det vara bra att söka professionell terapi för att hantera kärleksberoendet och arbeta mot sundare relationer.

Ju snabbare du söker hjälp, desto snabbare kan du övervinna ditt beroende och återfå kontrollen över ditt liv.

Trauma och kärleksberoende

Forskning visar att människor ofta utvecklar ett kärleksberoende på grund av olyckliga tidigare förhållanden och/eller trauma. Till exempel kan en historia av att ha övergetts av en primär vårdnadshavare vara tillräckligt för att utveckla dessa typer av beteenden.

Vuxna som lider av kärleksberoende har ofta under barndomen uppfattats ha ett överdrivet behov av bekräftelse, kärlek och anknytning, härstammande från känslor av övergivenhet och låg självkänsla. Detta kan bero på att en eller båda föräldrarna inte mötte barndomsårens behov av kärlek och omvårdnad. Detta kan dramatiskt påverka självkänslan i vuxen ålder och resultera i en medveten rädsla för övergivenhet, en rädsla för att vara ensam, och en underliggande omedveten rädsla för äkta intimitet.

Vid kärleksberoende förväxlas ofta intensiteten i en relation med intimitet. Det finns ofta mycket drama i relationen men sällan någon djupare intimitet. Det finns hjälp att få för dem som kämpar med kärleksberoende på grund av trauma, inklusive terapi och stödgrupper.

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Vuxna barn till alkoholister

Som barn lär vi vårt beteende från modellen av våra föräldrar. Våra idéer om vad som är hälsosamt, normalt och förväntat är intimt sammanvävda med vad vi växte upp med att observera. När en förälder kämpar med alkoholism kan det orsaka en förvrängd uppfattning om hur relationsdynamiken bör se ut. Barn till alkoholister har vuxit upp med att absorbera beteendet hos en förälder som kanske har haft frekventa humörsvängningar, varit opålitlig, undanhållit kärlek eller ömhet eller varit helt frånvarande. Som ett resultat är det vanligt för dem att uppleva bestående effekter i sina egna framtida relationer, såsom:

 • Djupt rotade förtroendeproblem
 • Låg självkänsla som leder till klängighet, kontrollerande beteende eller manipulation
 • Försämrade anknytningsstrategier och rädsla för åtagande
 • En benägenhet att överföra känslor från barndomen till nuet
 • Beroende eller medberoende i relationer

Kognitiv beteendeterapi och kärleksberoende

Liksom med alla beroenden och missbruk är tillfrisknande från kärleksberoende ofta en process av självupptäckt. Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en effektiv behandling för kärleksberoende genom att ta itu med de underliggande tankemönster och beteenden som bidrar till beroendet. KBT kan hjälpa till att:

 1. Identifiera negativa tankebanor: KBT hjälper dig att känna igen och förstå de negativa och förvrängda tankar som driver ditt kärleksberoende. Dessa kan inkludera övertygelser om ditt eget värde, rädsla för att överges och orealistiska förväntningar på relationer.
 2. Ifrågasätta och förändra tankar: När du identifierat dessa tankemönster arbetar KBT med att ifrågasätta och omformulera dem. Om du till exempel tror att du är ovärdig kärlek om du inte ständigt är i en relation, kommer KBT att hjälpa dig att utveckla hälsosammare och mer realistiska självuppfattningar.
 3. Beteendeförändringar: KBT uppmuntrar dig att förändra beteenden som förstärker ditt beroende. Detta kan inkludera att minska impulsivt relationssökande beteende, sätta gränser och lära dig att njuta av ensamaktiviteter.
 4. Utveckla hälsosamma relationsfärdigheter: KBT lär dig färdigheter för att forma och upprätthålla hälsosamma relationer. Detta kan också inkludera kommunikationsfärdigheter, assertivitetsträning och att lära dig att känna igen och undvika ohälsosamma relationsmönster.
 5. Hanteringsstrategier: KBT ger strategier för att hantera känslor och situationer som utlöser dina kärleksberoendemönster. Tekniker som mindfulness, avslappningsövningar och stresshantering kan hjälpa dig att hantera dina känslor utan att ty dig till beroendemönster.
 6. Bygga självkänsla och oberoende: En central del av KBT för kärleksberoende är att hjälpa dig bygga din självkänsla och känsla av oberoende. Detta innefattar att erkänna ditt eget värde utanför relationer och utveckla ett tillfredsställande liv som inte förlitar sig på romantisk inblandning.
 7. Förebygga återfall: KBT inkluderar planering för att förebygga återfall genom att identifiera högrisksituationer och utveckla hanteringsstrategier för att hantera möjliga triggers. Detta hjälper dig att upprätthålla den utveckling du har gjort och undvika att återgå till beroendemönster.
 8. Målinriktning: Att sätta och arbeta mot personliga mål är en grundläggande aspekt av KBT. Detta kan hjälpa dig att fokusera på din egen tillväxt och prestationer, vilket minskar ditt beroende av relationer för bekräftelse.

Genom att ta itu med både de kognitiva (tankemässiga) och beteendemässiga aspekterna av kärleksberoende, ger KBT ett heltäckande behandlingssätt som kan leda till varaktiga förändringar och hälsosammare relationer för dig.

Att söka hjälp för kärleksberoende

På Stockholms beroendeklinik har vi kompetenta terapeuter som kan bedöma ditt fall och föreslå åtgärder och eventuell behandling. Vi kan hjälpa dig att förstå varför du agerar på detta sätt och vad som kan göras åt det. Ring oss idag så kan vi boka din första terapisession.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.