Alkoholberoende Alkohol missbruk

Alkohol och psykisk ohälsa: depression, ångest och självmordstankar


Det är mycket vanligt med psykisk ohälsa bland personer som utvecklar alkoholberoende. Cirka 30-50 procent utvecklar depression som en följd av sin höga alkoholkonsumtion. Troligtvis beror detta på både medicinska och psykologiska orsaker.

Studier har visat att kroniskt alkoholmissbruk förändrar hjärnans funktion. Det kan också leda till brist på B12-vitamin och folsyra. Båda dessa processer ökar risken för depression. Hög alkoholkonsumtion stör också serotoninet i hjärnan som behövs för att hålla humöret i balans. Detta kan leda till att personer som dricker stora mängder alkohol uppvisar symtom som liknar en depression. När de sedan drar ner på eller slutar dricka försvinner dessa symtom.

Hög alkoholkonsumtion kan också förvärra ångestproblem, även om det kan kännas som att drickandet dämpar ångesten. När alkoholen går ur kroppen aktiveras kroppens alarm- och stressystem så att man upplever oro och ångest. Är man inne i ett alkoholmissbruk är det lätt att välja att dricka mer för att minska ångesten och då riskerar man att hamna i en negativ spiral.

För personer som har underliggande psykiska problem och har aktiva tankar på självmord kan en hög alkoholkonsumtion leda till en ökad risk för självskadebeteende. Studier har visat att självmordsrisken är åtta gånger högre när någon missbrukar alkohol. Alkoholen försämrar också riskuppfattningen och dämpar hämningar vilket kan leda till en att person kan utsätta sig för risker som de inte hade gjort om de hade varit nyktra.

Tecken på att alkoholen skadar din psykiska hälsa inkluderar:

  • Sömnproblem
  • Nedstämdhet eller depression
  • Du känner dig ofta trött och bakfull
  • Du känner dig orolig och rädd
  • Du blir aggressiv när du dricker
  • Du får ofta ångest dagen efter

Många som lider av psykisk ohälsa väljer att självmedicinera med alkohol eftersom det kan ge en tillfällig lindring när livet känns svårt. Det här fungerar bra i början eftersom alkoholen har en kortsiktigt avslappnande effekt. Men på långt sikt skapar drickandet alltfler problem eftersom det endast dämpar symtomen och inte behandlar de underliggande problemen. På lång sikt skapar en hög alkoholkonsumtion en permanent obalans i hjärnans signalsubstanser vilket leder till att de psykiska problemen ökar.

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

Underliggande psykiska sjukdomar vid beroende

Bland personer med alkoholberoende är det vanligt med samsjuklighet och att drickandet har använts som en form av självmedicinering. Det är därför viktigt att behandla samsjukligheten samtidigt som man behandlar beroendet.

At Stockholm’s addiction clinic, we always carry out an investigation at enrollment to see if the patient has an underlying mental illness. We create individual treatment plans in collaboration with our psychiatrist. Our experience is that it is crucial that people with co-morbidities receive integrated treatment where the mental illnesses are treated at the same time as the addiction. Without this, the risk of increased mental illness and relapse increases.