Hur länge finns kokain kvar i kroppen?


Kokain (även kallat koks, kola, snö m.m.) är en kraftfull centralstimulerande drog som snabbt kan leda till ett beroende. Kokain ger ett intensivt men kortvarigt rus, och därför är det vanligt att personer som använder drogen gör det regelbundet för att få uppleva effekterna igen. Så småningom ökar deras tolerans och många hamnar i ett skadligt beroende.

Om du någonsin har undrat hur länge kokain finns kvar i systemet kan anledningen vara att du har märkt att du eller någon du känner har problem med kokainmissbruk.

I den här bloggen undersöker vi hur länge kokain stannar kvar i systemet. 

Hur länge finns kokain kvar i kroppen?

När man tar kokain börjar kroppen snabbt bryta ner det till ämnen som kallas metaboliter. Metaboliterna stannar kvar i kroppen ett tag och kan upptäckas med tester som är avsedda för ändamålet.

Hur länge finns kokainet kvar i blodet?

Kokain kan påvisas i blod upp till två dagar efter intaget.

Hur länge finns kokainet kvar i saliven?

Kokain kan påvisas i saliv upp till två dagar efter intaget.

Hur länge finns kokainet kvar i urinen?

Kokain kan påvisas i urin upp till fyra dagar efter intaget.

Hur länge sitter kokainet kvar i håret?

Kokain kan detekteras i hårprover upp till 90 dagar efter intaget.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

MAILA OSS08-124 00 284

Vilka faktorer påverkar hur länge kokain finns kvar i kroppen?

Även om ovanstående ger en indikation på hur länge kokain kan stanna kvar i systemet, kan detta variera beroende på ett antal olika faktorer, däribland:

 • Hur mycket kokain du har tagit – ju mer kokain du har tagit, desto längre finns det kvar i systemet.
 • Hur ofta du tar kokain – ju oftare du använder kokain, desto längre finns det kvar i systemet.
 • På vilket sätt du har tagit kokainet – kokain som sniffas (snortas) eller gnuggas in i tandköttet stannar ofta kvar längre i systemet än om det röks eller injiceras.
 • Om du har druckit alkohol i samband med att du tagit kokain – om man dricker alkohol och tar kokain samtidigt har det visat sig att kokainet stannar kvar i systemet längre.
 • Din vikt och ämnesomsättning – ju mer kroppsfett du har, desto längre stannar kokainet kvar i systemet.

Hur länge varar effekterna av kokain?

Ett kokainrus pågår vanligen bara i 20–30 minuter, vilket gör att många fyller på med mer kokain – biverkningarna kan dock stanna kvar lite längre.

Några kortsiktiga effekter av kokainanvändning är:

 1. riskfyllt beteende på grund av överdriven självsäkerhet
 2. upprördhet och rastlöshet
 3. fysiska symtom som hög kroppstemperatur, illamående, högt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, svettning, andningsproblem och stroke.

Några långsiktiga effekter av kokainanvändning är:

 • ångest och panikattacker 
 • sömnlöshet
 • psykos
 • paranoia
 • kraftiga humörsvängningar
 • en känsla av att kokainet har tagit över ditt liv
 • en insikt om att du inte kan sluta ta kokain, trots att du vill.

När du har tagit kokain kan du få avtändningssymtom dagen efter. Beroende på hur mycket kokain som finns i kroppen kan symtomen på en avtändning variera, men det vanligaste är överdriven trötthet. Du kan också få psykiska symtom som depression och ångest, och fysiska symtom som magvärk.

Behandling vid kokainberoende

Vår basbehandling för kokainberoende består av en 12-stegsbehandling, specialiserad gruppterapi, individuell terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT kan vara särskilt effektivt för att behandla kokainberoende. 

Denna form av behandling hjälper personen att utveckla nya förhållningssätt, både till sig själv och till sitt beteende vad gäller beroendet. Du lär dig att känna igen negativa tankemönster och motverka dem med hjälp av olika strategier. Dessutom erbjuder vi familjeterapi och sorgeterapi när så är lämpligt.

Avgiftning och rehabilitering vid kokainberoende

Heldygnsvård kan vara den bästa behandlingsformen för personer med ett allvarligt kokainberoende. Det är vanligt att vara beroende av mer än en substans eller mer än ett beteende, något som gör behandlingen mer komplex. Medicinsk avgiftning kan vara nödvändig beroende på de individuella omständigheterna.

Stockholms beroendeklinik kan erbjuda remisser till heldygnsvård för kokainberoende båda sjukhusen erbjuder avgiftning och rehabilitering från kokain, under överinseende av en konsultpsykiater, en specialistläkare samt ett team av sjuksköterskor och terapeuter.