Faror med att kombinera kokain och alkohol


Många som börjar en behandling för alkohol- eller kokainberoende har experimenterat med att kombinera olika droger. Kokain och alkohol används ofta tillsammans och dem används ibland tillsammans för att maximera effekten av var och en.

Men att använda både alkohol och kokain tillsammans i kombination ökar risken att bli beroende av en eller båda substanserna.

Faktum är att över 50 procent av personer med ett riskbruk av kokain har även problem med alkoholberoende, enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN).

Det finns en allmän uppfattning om att abstinenssymtomen kan lindras om man dricker och tar kokain tillsammans. Men sanningen är att risken för att uppleva farliga sidoeffekter ökar kraftigt om man blandar båda substanserna, som till exempel beroende, överdos eller dödsfall.

Varför blandar man kokain och alkohol?

Det finns flera anledningar till att man blandar kokain och alkohol, men det är vanligtvis för att en drog används för att minska de negativa sidoeffekterna av den andra. Kokain har till exempel stimulerande effekter.

Det kan få dig att känna dig euforisk, men kan även göra att du känner dig orolig, nervös, paranoid och med tiden, ledsen eller nedstämd när drogen lämnar ditt system. En del personer dricker alkohol när de använder kokain för att komma över dessa känslor och förlänga det euforiska ruset.

Å andra sidan är alkohol ett depressivt medel. Medan det kan få dig att känna dig avslappnad, glad och sänka dina hämningar, kan det även få dig att känna dig dåsig, ledsen och energilös. En del personer tar kokain tillsammans med alkohol för att höja sina energinivåer och humör medan de dricker.

Andra kombinerar substanserna spontant, på grund av sociala situationer där substanserna är närvarande.

Det finns många anledningar till att personer väljer att kombinera alkohol med kokain, men oavsett anledning kan det vara väldigt farligt att göra det.

Vilka är effekterna av att kombinera kokain och alkohol?

På egen hand kan kokain eller alkohol orsaka skador på kroppen och med tiden bana väg för många olika hälsoproblem. Båda substanserna ökar impulsivt beteende, försämrar beslutsförmågan och sänker din totala kognitiva funktion. I kombination ökar hälsoriskerna och nya risker tillkommer.

Vanliga biverkningar av att kombinera kokain och alkohol inkluderar:

  • Ökad hjärtrytm
  • Förhöjt blodtryck
  • Svårt att andas
  • Hjärtklappning
  • Förlust av motorik

Många kombinerar substanserna eftersom det förlänger båda drogernas humörhöjande effekter. Kokain hjälper dig att behålla energin och alkohol kan hjälpa dig att slippa baksmällan från kokain, den oroliga och deprimerande känslan som ofta kommer med den.

När personer använder de här två drogerna tillsammans känner de sig ofta mindre påverkade än vad de faktiskt är. Eftersom de inte känner av de negativa sidoeffekterna av någon av substanserna, kan de fortsätta dricka eller använda kokain även om de blir mer och mer påverkade. Att kombinera kokain och alkohol kan därför göra det mer sannolikt att du fortsätter använda en eller båda drogerna, eftersom alkohol kan leda till kokainanvändning och vice versa.

Hur kombineras kokain och alkohol för att skapa kokaeten?

En av de farligaste effekterna av att kombinera kokain med alkohol är tillverkningen av kokaeten i din lever. När du får i dig skadliga ämnen tar din kropp bort dem från ditt blodomlopp och skickar dem till din lever så att de kan metaboliseras ut ur ditt system på ett säkert sätt. På egen hand kan både alkohol och kokain ta timmar eller till och med dagar att metabolisera ut ur kroppen.

När de två drogerna metaboliseras tillsammans bildas ett ämne som kallas kokaetylen i levern, eftersom kokainet förändras i närvaro av alkohol. Detta nya ämne är farligare än alkohol eller kokain i sig och det kan ta lång tid att försvinna från din kropp.

Forskning har visat att kokaetylen produceras i levern ungefär två timmar efter intag av båda drogerna och att cirka 20 procent av kokainet som din lever försöker metabolisera störs av alkohol och producerar kokaeten. När din lever sedan försöker eliminera kokaetylenet, saktar alkoholen som fortfarande finns i ditt system ner processen.

Om du fortsätter att dricka alkohol fortsätter din kropp att kämpa för att eliminera kokaetylen och ämnet passerar från levern till ditt blodomlopp. Där kan det ha skadliga effekter på dina vävnader och organ och kan ge berusande effekter som är mycket kraftfullare än endast kokain eller alkohol.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vilka är farorna med kokaetylen?

Kokaeten förstärker de euforiska effekterna förknippade med både alkohol och kokain. Men detta betyder också att du kan uppleva ett ökat blodtryck, impulsivt och till och med våldsamt beteende och dåligt omdöme. Ännu värre är att kokaeten är mycket giftigare än kokain eller alkohol och kan byggas upp till giftiga nivåer i levern.

  • Det kan i slutändan resultera i plötslig, ibland dödlig, överdos: När din lever har börjat producera kokaetyl kan du uppleva en eller flera av följande farliga konsekvenser:
  • Ökad risk för hjärtinfarkt och stroke: Kokaeten höjer din hjärtfrekvens och blodtryck mer än enbart kokain gör, och försämrar ditt hjärtas förmåga att dra ihop sig. Studier visar att kokaetylen ökar risken för hjärtinfarkt och stroke mer än endast alkohol eller kokain.
  • Ökad alkoholkonsumtion: Studier har visat att produktionen av kokaeten har kopplats till hetskonsumtion. Detta kan i sig belasta din kropp och leda till leverskador, nervskador och alkoholförgiftning.
  • Högre nivåer av toxicitet: Kokaeten är upp till 30 procent giftigare än kokain, och stannar kvar i ditt system upp till tre gånger längre. Det ökar risken för att du upplever giftiga effekter, som överdos eller död.
  • Ökad risk för droganvändning: Eftersom kombinationen av alkohol och kokain dämpar de negativa biverkningarna du kan känna av var och en, uppmuntrar det dig att fortsätta använda båda drogerna. Kokaetylin blockerar också din hjärnas återupptag av dopamin, vilket ökar berusningen du känner och kan öka ditt sug efter båda ämnena.

Kan blandningen av alkohol och kokain leda till överdosering?

Ja, att blanda alkohol och kokain kan leda till överdosering. På egen hand kan du konsumera tillräckligt mycket av båda substanserna för att leda till döden. När du kombinerar de två kan du ofta inte säga hur påverkad du är och fortsätter därför att använda en eller båda substanserna. Då kan du överdosera.

Dessutom är användningen av kokain och alkohol tillsammans den substanskombination som mest förknippas med narkotikarelaterade dödsfall. Att kombinera dessa substanser ökar inte bara risken för överdosering, utan det har också associerats med en ökad risk för självmord och oavsiktliga dödsfall på grund av riskbeteende. Studier har upptäckt att personer är mer benägna att slutföra ett självmordsförsök när både alkohol och kokain finns i blodet.

Behandling för alkohol- och kokainberoende i Sverige

Om du kämpar med ett beroende av alkohol eller kokain är du inte ensam. Många människor som kämpar med ett alkoholberoende är även beroende av andra substanser.

Hos Stockholms beroendeklinik kan du som är beroende få behandling både som öppenvård och på behandlingshem. Vår öppenvård bedrivs i Stockholm alternativt på distans och vi har ett nära samarbete med våra kliniker Smarmore Castles på Irland och Castle Craig i Skottland. Där erbjuds heltäckande behandlingsprogram för alla typer av beroenden.

Vi har satt samman ett team med ledande psykiatriker, sakkunniga beroendeläkare, erfarna sjuksköterskor och kvalificerade terapeuter för att behandla alla aspekter av beroenden.

Om du är orolig över din alkohol- och kokainanvändning eller om du känner någon som kämpar med sådana problem, välkommen att kontakta oss idag för ett rådgivande samtal. Det går alltid att tillfriskna, för med rätt vård kan du inte bara övervinna ett beroende, utan leva ett bra och givande liv utan att behöva droger.