Alkohol & Cannabis – en farlig kombination?


Alkohol och cannabis är två substanser som vanligtvis tas tillsammans för att förstärka varandras effekter. Men att blanda de två kan leda till allvarliga konsekvenser och det inkluderar att man utvecklar ett blandberoende.

Vad är ett blandberoende?

Ett blandberoende innebär att man använder mer än en substans på ett skadligt sätt. Det inkluderar både lagliga och olagliga substanser. Huvudanledningen till att blanda substanser är för att förstärka effekterna på hjärnan och kroppen. Att använda cannabis med alkohol är vanligt eftersom kombinationen gör att man blir berusad fortare.

Ska man blanda alkohol och cannabis?

Att blanda alkohol och cannabis rekommenderas inte. Att dricka måttligt med alkohol anses inte vara en risk, men när det kombineras med även en liten mängd cannabis kan det leda till biverkningar som går från obekvämt till livshotande.

Effekter av alkohol och cannabis

Olagliga droger som cannabis kan ibland vara oförutsägbara och därför är det en stor risk att blanda det med andra substanser. När det finns alkohol i kroppen kan THC – den psykoaktiva ingrediensen i cannabis – tas upp snabbt i blodomloppet och leda till någon av följande effekter:

 • Humörförändringar
 • Sluddrigt tal
 • Avslappnade muskler
 • Förändrad tidsuppfattning
 • Ökad känsla av välbefinnande
 • Försämrad minnesförmåga
 • Skakningar
 • Svettningar
 • Yrsel
 • Kräkningar
 • Ångest
 • Depression

Att kombinera båda substanserna kan förstärka biverkningarna av var och en. Du kan även uppleva att substansen börjar verka snabbare än vad du är van med och att berusningen är mer uttalad. Cannabis påverkar särskilda delar av hjärnan, inklusive de som ansvarar för minnet och tidsuppfattningen.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vad är riskerna?

Användning av substanser kan vara skadligt för din fysiska och psykiska hälsa, så att använda mer än en substans samtidigt ökar risken för eventuella problem. Sidoeffekterna av att blanda cannabis och alkohol inkluderar:

Starkare effekter av THC

Alkohol bryts alltid ner först av levern, så om du använder cannabis samtidigt som du dricker stannar all THC i din kropp kvar. Effekterna fortsätter att byggas på tills substansen kan brytas ner ordentligt.

Potentiell överdos

Det går att överdosera de flesta substanser, olagliga eller lagliga. Att använda fler än en substans ökar risken för att det händer. Ett vanligt missförstånd är att cannabis inte är så farligt. Men trots att det är osannolikt att en överdos leder till döden, innebär det inte att det är helt riskfritt.

För mycket THC i kroppen kan leda till:

 • Hög hjärtfrekvens
 • Huvudvärk
 • Blek hud
 • Paranoia eller hallucinationer
 • Förvirring eller panikattacker

En överdos av alkohol kan vara dödlig och uppstår till följd av alkoholförgiftning. Det är mycket större risk för att man alkoholförgiftas när man tar andra substanser samtidigt, som till exempel cannabis.

Nedsatt omdöme

Både alkohol och cannabis kan ha en negativ påverkan på kroppens livsviktiga funktioner, såsom motorik, reaktionstid och kognitiva förmågor. Båda substanserna är synergistiska, vilket innebär att blandningen av dem ökar risken för minnesförluster, minnesproblem och långvariga kognitiva problem.

Cannabis och alkohol kan även påverka din förmåga att tänka klart och fatta rationella beslut. Det kan leda till att du beter dig på ett riskfyllt sätt och konsekvenserna av det kan vara farliga.

Allvarlig uttorkning

På grund av att alkohol är vätskedrivande kan det leda till att man urinerar mer och förlorar vätska. Kombinationen av alkohol och cannabis kan eventuellt förstärka denna effekt. Uttorkning kan leda till värmeslag, låg blodvolym, anfall och till och med döden.

Förstärkta biverkningar

Det är välkänt att om man dricker alkohol och tar någon annan drog, så förstärks drogens biverkningar. Det finns flera biverkningar som är kopplade till cannabis, inklusive ångest och hallucinationer. När cannabis används med alkohol är det mycket större risk att man får dessa biverkningar.

Långsiktiga effekter

Långvarig användning av någon substans kan i slutändan leda till en ökad risk för att utveckla obotbara sjukdomar, som exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, leversjukdom, njursjukdom, gastrointestinala problem, cancer och försämrat immunsystem.

Komplicerat fysiskt beroende

Om du använder alkohol och cannabis tillsammans kommer du troligtvis att använda mer av varje substans. Det kan öka risken att du utvecklar ett beroende av alkohol, cannabis eller både och. Det leder till komplicerade problem om du går igenom abstinens.

Psykologiska effekter

Regelbunden användning av alkohol eller cannabis är starkt kopplat till utvecklingen av psykiska sjukdomar. Med det i åtanke är det inte konstigt att påstå att kronisk användning av båda drogerna ökar risken för att man diagnostiseras med någon psykisk sjukdom, som till exempel depression eller ångest.

Olyckor

Alkohol ger ett ökat självförtroende och välmående. Det brukar inte räcka för att leda till allvarliga problem, men effekterna kan göra det mer sannolikt att du beter dig på ett riskfyllt sätt som till exempel att köra berusad och ha oskyddat sex.

Vad ska jag göra om jag överdoserar på alkohol och cannabis?

Om du har kombinerat alkohol och cannabis och har några oroväckande biverkningar ska du kontakta en läkare utan dröjsmål. Många tror att en överdos innebär att du blir medvetslös. Men det finns andra symptom som till exempel huvudvärk, illamående och kräkningar som kan tyda på en potentiell överdos. Ignorera aldrig dessa tecken för att de inte verkar allvarliga. Om du väntar på hjälp är det viktigt att du dricker vatten och håller dig lugn.

Få hjälp för alkohol- och cannabisberoende

Om du har blandat alkohol och cannabis och oroar dig över hur det har påverkat din hälsa, kontakta Stockholms beroendeklinik för att få råd och stöd. Vi kan hjälpa dig att börja din resa mot ett nyktert liv.

Du kan ringa oss på 08-124 00 284 för att få en utvärdering och vägledning till vilken behandling som kan passa dig bäst.

Vår klinik är baserad i Stockholm. Men du kan bo var som helst i Sverige eller utomlands för att ta del av våra öppenvårdstjänster. Om du behöver slutenvård på ett behandlingshem skickar vi remisser till våra partnerkliniker i Storbritannien och Irland.