Alkohol – ett av våra största folkhälsoproblem

Alkoholproblem och alkoholberoende är ett av våra största folkhälsoproblem. För trots att de allra flesta klarar av att dricka alkohol på ett hållbart sätt så beräknas cirka 300 000 personer ha allvarliga alkoholproblem.

Den sociala acceptansen gör att många underskattar riskerna med alkohol. Men tittar man objektivt på alkohol som en drog så är det faktiskt en av farligaste och mest beroendeframkallande substanserna som finns.

Det finns olika vägar till att utveckla alkoholberoende. Om du har en ökad genetisk risk krävs det ofta mindre mängd alkohol och kortare tid att utveckla sjukdomen. Men du kan också dricka dig till den. Gemensamt för alla som utvecklar alkoholproblem är att de har druckit tillräckligt stora mängder för att kunna utveckla problem.

Alkohol är beroendeframkallande

Alkohol

Alkohol är både psykiskt och fysiskt beroendeframkallande och effektiva behandlingsmetoder behöver därför ofta kombinera medicinska insatser med terapeutiska.

En person som har utvecklat alkoholism kommer aldrig att kunna återgå till normala alkoholvanor. Det enda alternativet är total avhållsamhet. Skälet till detta är kontrollförlusten som gör det mycket svårt eller omöjligt att konsekvent dricka små mängder.

Alkoholism kan drabba alla

Även om den genetiska sårbarheten står för en stor del av risken för att utveckla alkoholism, så kan alla göra det. En person utan genetiska riskfaktorer behöver bara dricka mer och längre för att utveckla sjukdomen. Alla har en gräns där sjukdomen utvecklas, men hur lång tid och hur mycket alkohol som krävs varierar från person till person.

Alkoholism utvecklas i en komplex samverkan mellan dina gener och din alkoholkonsumtion. Det finns många riskfaktorer som t.ex. ökad genetisk sårbarhet, hög medfödd tolerans, livskriser och psykisk ohälsa. Men en person med väldigt få, eller inga, riskfaktorer, kan ändå utveckla ett alkoholberoende om de dricker tillräckligt stora mängder.

Alkoholberoende går att behandla

Alkohol

Den goda nyheten är många personer som utvecklar alkoholism lyckas tillfriskna. Med rätt motivation och rätt insatser så är det en behandlingsbar sjukdom.

Många tillfrisknar med hjälp av olika självhjälpsgrupper som t.ex. som Anonyma Alkoholister (AA) eller Länkarna.  Andra behöver mer stöd och söker professionell hjälp.

På Stockholms beroendeklinik har vi ett intensivt öppenvårdsprogram som är specialinriktat på alkoholberoende. Om du är i behov av medicinsk avgiftning eller ett behandlingshem hjälper vi dig till något av våra behandlingshem.

Vår behandlingsplan inkluderar en komplett medicinsk och psykologisk utredning vid inskrivning, en skräddarsydd terapeutisk behandlingsplan och förlängd behandling.

Vi är stolta över att vara en klinik som kan behandla patienter med samsjuklighet under ett och samma tak.

Vårt behandlingsprogram bygger på 30 års erfarenhet från Castle Craig Hospital och vi erbjuder vård med högsta kvalité. Väljer du att komma till oss så kommer vi att ta hand om dig från första mötet till långt efter att du har avslutat ditt inledande behandlingsprogram.