Kan för mycket cannabis leda till infertilitet?


Fertilitet är en komplicerad aspekt av din biologi och den påverkas av en mängd olika faktorer: dina gener, din livsstil och eventuellt om du använder cannabis eller inte. Medan mer forskning behöver göras, pekar ett häpnadsväckande antal studier på flera sätt som användningen av marijuana kan hindra din förmåga att bli gravid.

Om du använder cannabis och är orolig över din förmåga att bli gravid eller göra någon gravid, fortsätt läsa för att lära dig hur substansen påverkar både män och kvinnor när det kommer till fertilitet och vad du kan göra om du tror att du kanske har ett cannabisberoende.

Hur påverkar cannabis manlig fertilitet?

Manlig fertilitet påverkas till stor del av cannabis via spermiers hälsa. Spermier har cannabinoidreceptorer, vilket enligt forskare betyder att cannabis har förmågan att påverka spermiernas funktion. Från antal till motilitet, cannabis kan störa spermiers förmåga att prestera på flera betydande sätt och det kan därför påverka din fertilitet.

Spermieantal

Flera studier har utförts för att bedöma hur användning av marijuana påverkar antalet spermier. Till exempel fann en studie att män som använde cannabis minst en gång i veckan hade en nästan 30-procentig minskning av antalet spermier. Denna minskning fanns kvar även sex veckor efter att de slutade använda marijuana.

Spermierörlighet

En forskningsgranskning från 2019 tittade på 48 olika studier om cannabis och fertilitet och fann omfattande bevis för att cannabis påverkar spermiernas rörlighet negativt. ”Motilitet” eller “rörlighet” hänvisar till spermiers förmåga att ”simma”, vilket är hur de rör sig genom äggledarna och befruktar ett ägg. Spermier måste effektivt röra sig mot ägget innan de dör för att befruktning ska kunna äga rum, vilket gör spermiers rörlighet mycket viktig för fertiliteten.

Spermamorfologi och livsduglighet

Spermiernas morfologi inkluderar storlek och form, medan dess livsduglighet är den allmänna hälsan och livslängd. Studier har visat att användning av cannabis påverkar både spermiemorfologin och livsdugligheten negativt.

Samma granskning från 2019 fann att cannabis kan orsaka onormal morfologi i spermier, samt försämrad livsduglighet. Det bör noteras att många av studierna i denna granskning utfördes på djur. Det är viktigt att fler studier genomförs med mänskliga försökspersoner så att vi kan fortsätta att lära oss hur cannabis påverkar spermiernas hälsa.

Hormonförändringar

Utöver spermiernas hälsa påverkar marijuana mäns reproduktiva hormoner. Forskning har till exempel visat att det luteiniserande hormonet påverkas negativt av cannabisanvändning. Detta hormon hjälper till att reglera testosteronnivåerna, vilket gör det till en viktig del av fertiliteten.

Erektil dysfunktion

Och slutligen, bevis pekar på att marijuana har en negativ inverkan på sexuell prestation. Studier visar att erektil dysfunktion är dubbelt så vanligt hos cannabisanvändare jämfört med de som inte använder drogen.

Man tror att cannabis kan bidra till erektil dysfunktion genom att skada endotelcellerna, som lever inuti blodkärlen och spelar en roll för att upprätthålla erektion. Även om erektil dysfunktion är vanligt bland många olika män och inte nödvändigtvis återspeglar dålig fertilitet, kan det vara mycket svårare att ha sex och därmed göra någon gravid om du har det.

Hur påverkar cannabis kvinnlig fertilitet?

Sambandet mellan cannabis och kvinnlig fertilitet är lite svårare att undersöka, eftersom forskare inte har så många tydliga mått att titta på som de har hos män, såsom sperma och dess hälsa. Men begränsade studier har funnit några oroande samband mellan frekvent användning av marijuana och fertilitet hos kvinnor.

Ägglossning

Forskare har länge vetat om att tobaksrökning påverkar ägglossningen, men en studie från 2016 visar nu att marijuana kan störa din menstruationscykel och kan ligga bakom anovulatoriska cykler: cykler där inget livskraftigt ägg släpps. Andra studier har funnit att marijuana också kan fördröja ägglossningscykler, vilket inte nödvändigtvis påverkar din totala fertilitet men kan få dig att felbestämma ditt fertilitetsfönster under en månad när du använder cannabis.

Fertilitetshormoner

Marijuana har förmågan att påverka ägglossningen på grund av hur det interagerar med dina könshormoner. Precis som hos män kan marijuana påverka dina nivåer av det luteiniserande hormonet (LH). Medan LH reglerar testosteronnivåerna hos män, stimulerar det ägglossning hos kvinnor.

Höga nivåer av THC, den huvudsakliga psykoaktiva ingrediensen i cannabis, kan också minska östrogenproduktionen hos kvinnor. Utan stigande östrogen inträffar inte ägglossning, vilket på kort sikt kan påverka din fertilitet ytterligare.

Andra sätt som cannabis kan påverka fertiliteten på

Utöver de könsspecifika faktorerna som cannabis kan påverka, finns det några andra överraskande sätt som drogen kan göra det svårare för dig att bli gravid på.

Sexlust

Även om en låg libido inte har något signifikant samband med din biologiska fertilitet, kan det fortfarande i hög grad påverka din sannolikhet att bli gravid eller göra någon annan gravid genom att få dig att ha mindre sex. Cannabis kan ofta sänka sexlusten hos både män och kvinnor, vilket ger ytterligare ett hinder på vägen till att bli gravid.

Förvärrar redan existerande förhållanden

På grund av de olika och komplicerade effekterna marijuana kan ha på din fertilitet, kan det förvärra eventuella svårigheter som du redan har att bli gravid. THC interagerar med ditt endocannabinoida system, och komplexiteten i detta biologiska system påverkar alla aspekter av fertilitetens. Om du redan har det svårt att bli gravid, så kan ett uppehåll av marijuanaanvändning hjälpa till att lindra redan existerande tillstånd som kan påverka din fertilitet.

beroende tillfriskna

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Nya, motstridiga bevis visar andra vägar

Under årens lopp har olika studier funnit bevis för ett negativt samband mellan konsumtion av cannabis och fertilitet. Men många av dessa studier utfördes på djur, och det kan vara svårt att korrekt extrapolera datapunkter från djur till människor – särskilt i ett så komplext system som reproduktion och fertilitet.

Dessutom motbevisar en nyligen genomförd studie från Harvards T. H. Chan School of Public Health i USA resultat från många tidigare studier om ämnet. Sammantaget fastställde de att det inte finns några bevis för skadliga effekter av cannabis på fertiliteten. Faktum är att studien faktiskt fann ett positivt samband mellan de två. Män som hade använt marijuana minst en gång under sin livstid hade högre koncentrationer av spermier än män som aldrig hade använt drogen.

Sammantaget visar detta att mer forskning måste göras för att undersöka sambandet mellan cannabiskonsumtion och fertilitet.

Hur främjar man fertilitet?

Din fertilitet är inte bara personlig, den är mycket komplex. Det finns många olika faktorer som kan påverka om vi kommer att bli gravida eller göra någon annan gravid, och cannabis kan säkert vara en av dessa faktorer. Eftersom det fortfarande pågår forskning om det exakta förhållandet mellan marijuana och fertilitet, är det bäst att vara försiktig och sluta använda marijuana om du försöker bli gravid eller är orolig över din fertilitet.

Även om många människor använder cannabis utan att utveckla ett beroende, finns det många sätt som det kan påverka din hälsa negativt på. Förutom din fertilitet kan det orsaka problem med din sömn, ditt humör och dina relationer med dina närstående.

Om du eller någon av dina närstående har ett cannabisberoende, får du gärna kontakta oss idag på Stockholms beroendeklinik. Vi vill gärna hjälpa dig, så ring eller mejla oss så ringer vi upp så fort vi kan.