Hur länge stannar kokain kvar i kroppen?


Crack & kokain stannar kvar mycket längre i kroppen än vad du tror

  1. Blod: 2 dagar
  2. Saliv: 2 dagar
  3. Urin: 4 dagar
  4. Hår: 90 dagar

Vi pratar om ämnesomsättningen, hur snabbt kroppen gör sig av med kokainets substanser. En enda lina kokain kan stanna kvar i ditt system och synas på ett drogtest fem dagar senare.

Men om du är en långvarig och/eller stor användare, kan spår av kokain spåras många månader eller till och med år efter att du har slutat helt. Ibland upp till 90 dagar.

Om du är orolig över din kokainanvändning kan vi hjälpa dig att bedöma din situation och erbjuda specialiserad behandling på vår öppenvårdsklinik i Stockholm. Välkommen att kontakta oss för ett rådgivande samtal.

Vad påverkar den tid det tar innan kokainet lämnar kroppen?

Kokain kan intas på många sätt, som till exempel genom inblåsning, injektion, inandning eller oralt. Crack röks eller injiceras oftast.

Hur drogen tas avgör hur snabbt den kommer in i ditt system, men inte hur snabbt den lämnar kroppen.

Fyra faktorer påverkar hur länge kokain stannar i kroppen

1. Din hälsa

Om du är hälsosam kommer kokain att lämna ditt system snabbare.
En persons allmänna hälsotillstånd påverkar till stor del hur effektiv deras ämnesomsättning är. Eftersom kokain metaboliseras av levern och utsöndras av njurarna, bearbetar personer med lever- eller njurproblem inte kokain lika effektivt. Människor som är överviktiga eller som leder en stillasittande livsstil kommer sannolikt att ta längre tid att metabolisera kokain.

2. Blanda med alkohol

Blandat med alkohol så stannar det kvar längre
Att kombinera crack eller kokain med alkohol skapar ett ämne som kallas kokaetylen, som är en drog i sig. Att blanda de två substanserna ger mycket starkare och långvariga stimulerande effekter. Det betyder dock att biprodukterna finns kvar i kroppen längre, och därför kan de upptäckas i drogtester längre.

3. Använd andra droger med kokain

Andra droger kan förlänga den tid som kokainet lämnar din kropp på
Marijuana och överraskande nog koffein kan förlänga tiden som kokain finns kvar i ditt system.

4. Långvarig/Tung användning

Långvarig användning kan dubbla tiden

Kokain har en tendens att byggas upp i systemet med tiden, både kort- och långvarigt. Till exempel skapar upprepad dosering av kokain i en sittning en exponentiell effekt, där varje efterföljande intag får en längre och starkare effekt.

Samma sak händer i kroppen om du använder regelbundet. En person som tar kokain under en längre period metaboliserar det inte på samma sätt som en person som bara har tagit det en gång.

Någon som har använt en gång kan få ett rent drogtest efter fyra dagar, medan en person som använder längre perioder kan få positiva drogtest i flera veckor.

Även om kokain inte är fettlösligt och inte lagras i kroppen som andra droger, är metaboliten bensoylekgonin det. Det kan hittas spår av det i hjärnan och kroppen hos tunga användare, även efter en period av avhållsamhet.

Om någon har använt kokain under mycket lång tid kan det ta deras kropp sex månader att rensa ut alla spår.

Går det att få bort kokain snabbare?

Man tror att vissa vanliga vitamintillskott och örter kan ha olika effekter. Ett exempel är zink, som trots att det inte påverkar den metaboliska processen, kan maskera närvaron av kokain och andra substanser i drogtester.

Din kropp kan även visa mindre rester av kokain om du

  • Dricker mer vatten
  • Tränar mer
  • Undviker alkohol och marijuana
  • Börjar äta mer hälsosam mat

Hur länge kan kokain eller crack upptäckas?

Det finns aldrig ett enkelt svar på hur länge kokain eller crack kan detekteras i urin och blod etc., eftersom det beror på ett antal faktorer, inklusive personen, drogen, användningshistorik och själva testet.

När det kommer till drogtester är de olika känsliga, men det spelar mer roll om testet letar efter kokain eller kokainmetaboliter. Kokain och crack har båda relativt korta halveringstider. Det har dock inte metaboliter.

Om kokainmetabolism

Oavsett hur det tas kommer kokain (eller crack) först in i blodomloppet där det binder till plasman för att sedan färdas genom hela kroppen. Hjärnan är första stoppet. Kokain kan passera genom blod-hjärnbarriären snabbt, vilket är anledningen till att dess effekter är så omedelbara.

Processen för kokainmetabolism börjar med levern, där majoriteten av kokainet omvandlas till bensoylekgonin och andra metaboliter.

Alla kokainmetaboliter filtreras sedan genom njurarna innan de lämnar kroppen. Även om substansen förlorar sin effekt snabbt har det liten inverkan på hur kroppen omsätter drogen.

Kokain som konsumeras via injektion (snabb effekt) kontra kokain som konsumeras oralt producerar fortfarande samma metaboliter, vilket kommer att ta lika lång tid för din kropp att bearbeta.

Om kokain har en halveringstid på mindre än en timme har bensoylekgonin en halveringstid på sex timmar och kokaeten ännu längre. Det är därför de flesta tester kontrollerar metaboliter, eftersom det är mer tillförlitligt.

Hur länge stannar crack eller kokain i urinen?

Ett urinprov är det vanligaste sättet att kontrollera kokainanvändning på. Urinprov kan detektera kokain 1-5 dagar efter konsumtion för någon som använder ibland. För en regelbunden eller tung användare kan urin testa positivt för metaboliter i flera veckor eller över en månad efter den senaste användning.

Hur länge stannar crack eller kokain i blodet?

Kokain kan detekteras i blodet i ungefär en dag, men det kan stanna kvar längre om alkohol konsumeras. Spår av kokain hos kroniska användare kan detekteras i blodet ungefär en månad efter det senaste intaget.

Hur länge stannar crack eller kokain i salivet?

Kokain finns i salivet ungefär 1-2 dagar för de flesta användare. Men tung eller långvarig användning kan förlänga perioden

Hur länge är crack eller kokain synligt i håret?

Hårprov kan visa kokainanvändning även om det skedde för flera månader sedan. Även om de flesta hårprov letar efter droganvändning inom 90 dagar, är det möjligt att ha spår av kokain i håret i flera år.

Men hårtester sägs vara opålitliga när det kommer till kokain. En person kan komma i kontakt med kokain på många sätt, till exempel genom att bara vara ute bland folk eller regelbundet röra sedlar, och håret tenderar att vara mycket absorberande.

Om du ställer dessa frågor regelbundet, kan du ligga i riskzonen för ett kokainberoende.

Vi vill gärna hjälpa dig, så ring eller mejla vår klinik i Stockholm idag för att få rådgivning och stöd.