Olika typer av behandlingshem


Behandlingshem i sverige och utomlands

Slutenvård bedrivs på sjukhus och behandlingshem där du bor under hela behandlingstiden. Längden på vistelsen kan variera och också innehållet i programmet. I Sverige kan man, om man bedöms vara i livsfara, dömas till tvångsvård. Då hamnar man på ett låst behandlingshem i minst tre månader. Men de flesta som genomgår ett slutenvårdsprogram gör det på frivillig grund.

I den här texten presenterar vi olika typer av slutenvårdsbehandlingar för att göra det lättare för dig att avgöra vad som skulle kunna vara bäst för dig.

Stockholms beroendeklinik har nära samarbete med två olika privat behandlingshem. Du kan läsa mer om dem här.

Olika typer av slutenvård

Alla former av slutenvård ges på behandlingshem eller sjukhus där du bor under hela behandlingstiden. På vissa behandlingshem får du använda din egen mobiltelefon och dator, andra institutioner har mer strikta regler.  På ett behandlingshem ska man förvänta sig att det ska finns personal dygnet runt som hjälper till med medicinska problem och kan ge stöd när det behövs.

Här går vi igenom hur slutenvård fungerar och de olika delarna i processen.

Avgiftning

De flesta svenska behandlingshem kräver att man är nykter och drogfri när man skrivs in. För många blir därför det första steget därför att genomföra en medicinsk avgiftning med hjälp av sjukvården i den region där man bor. Sedan kan man inleda sin vistelse på ett behandlingshem.

Medicinsk avgiftning kan vara en mycket svår och plågsam process beroende på vilka droger du har tagit. I vissa fall kan det vara förenat med livsfara att försöka att genomföra en avgiftning på egen hand. Detta gäller t.ex. om du har druckit mycket stora mängder alkohol under lång tid eller använt stora mängder bensodiazipiner. Om du väljer ett privat behandlingshem är det därför viktigt att du säkerställer att de har de resurser som krävs för att genomföra din avgiftning på ett säkert sätt.

Den medicinska avgiftningen kan ta olika lång tid beroende på vilka preparat du tagit och i vilken mängd. Man kan ofta genomföra en medicinsk avgiftning på ett säkert sätt på relativt kort tid. Men du kan behöva en längre tids nedtrappning för att psykologiskt hinna med i processen. Om du ska göra din medicinska avgiftning på ett privat behandlingshem är det viktigt att du får vara delaktig i planeringen och genomförandet av vården. Genomför du avgiftningen på ett sjukhus blir du ofta utskriven så fort som det är medicinskt säkert och hänvisad till öppenvården även om du själv hade önskat en längre behandlingstid. Detta beror på platsbrist.

Stockholms beroendeklinik erbjuder integrerad vård och om du behöver så inleds din vistelse på våra behandlingshem med en säker medicinsk avgiftning. När den är klar påbörjas behandlingen i den form som du i samråd med vårt team valt.

Behandlingshem

I Sverige finns en mängd olika behandlingshem spridda över hela landet. Den vanligaste behandlingsmodellen är 12-stegsprogram i grupp. Behandlingstiden kan variera från 28 dagar till flera månader. Det finns behandlingshem som har slutet intag d.v.s. att alla patienter startar och slutar på samma dag, men det vanligaste är öppet intag, vilket innebär att det skrivs in nya patienter kontinuerligt. När du kommer till behandlingshemmet kommer du därför att träffa patienter som har kommit längre i sin behandling och andra som är på väg att skrivas ut.

Vissa behandlingshem tar bara emot privatbetalande patienter. Andra blandar med patienter som fått sin behandling bekostad av Socialtjänsten och Kriminalvården. Miljön kan också variera. Många behandlingshem ligger i lantliga miljöer för att erbjuda en paus från storstadslivet och ett behövligt avstånd till hemmamiljön. Ofta delar man rum med minst en annan patient. På vissa behandlingshem erbjuder man substitutionsbehandling. Andra behandlingshem har en strikt medicinfri policy. Utbudet av behandlingsmetoder på olika behandlingshem varierar och kan ibland vara mycket begränsade. Alla behandlingshem erbjuder någon typ av fysisk aktivitet och vissa har egna gym.

Om du inte behöver en akut placering kan det vara bra att boka in ett studiebesök på de behandlingshem som du är intresserad av så att du, på plats, kan få en uppfattning om miljön, personalen och behandlingsprogrammet.

Stockholms beroendeklinik kan erbjuda snabb placering på behandlingshem. Söker du en akut placering är du välkommen att kontakta oss. Vi har ett nära samarbete med privata behandlingshem.

beroende tillfriskna

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Sjukhus

Inom den offentliga vården sker slutenvård på sjukhus främst för patienter som är i behov av medicinsk avgiftning eller akutvård (se ovan) och för patienter med samsjuklighet (beroende och psykisk sjukdom). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska patienter med samsjuklighet få integrerad vård, d.v.s. samtidig behandling av både beroendesjukdomen och den psykiska ohälsan. I praktiken är det få landsting som kan erbjuda sådan vård. Istället berättar många patienter att de blir slussade mellan psykiatrin och beroendevården och att det inte finns en läkare som är ansvarig för helheten. På grund av resursbrist är det också svårt att få längre behandlingstider på ett sjukhus. Istället erbjuds akutvård och medicinsk avgiftning som ofta handlar om några dagars vistelse. Sedan hänvisas man till regionens öppenvård eller till kommunen. Det finns dock specialiserade avgiftningsenheter för läkemedelsberoende där vårdtiden kan vara upp till fyra veckor lång. På sjukhus är vården medicinskt inriktad även om det förekommer psykologisk behandling samt psykoterapi.

Behandlingshem utomlands

Under de senaste åren har antalet patienter som har sökt sig utomlands för behandling ökat. Skälet till detta kan vara flera. Vissa patienter söker total anonymitet, andra hittar mer kostnadseffektiva alternativ framförallt i Sydostasien och södra Europa.

En annan kategori av patienter som söker sig utomlands är de som söker hög kvalité och integrerad beroendevård. I Europa och USA finns en annorlunda behandlingstradition där man inte delar upp behandlingen i psykosocial och medicinsk utan där allt istället finns under samma tak. På dessa behandlingshem är det självklart att det finns läkare tillgängligt dygnet runt och man kan ta hand om både psykiatrisk samsjuklighet och medicinska problem. På dessa behandlingshem finns ofta också ett bredare utbud av behandlingsmetoder t.e.x KBT, DBT och traumaterapi och alternativmedicinska komplement som akupunktur, aromaterapi och yoga. Stor vikt läggs vid kost och motion och behandlingsprogrammen är oftast mer intensiva än de som erbjuds på svenska behandlingshem. Söker du vård på ett behandlingshem utomlands ingår oftast avgiftningen i behandlingspriset och de har medicinsk personal på plats dygnet runt. Kostnaden för behandling utomlands kan variera från land till land och beroende på vad man erbjuder. Men det kan ofta löna sig att jämföra utländska alternativ med svenska, även om man räknar in resekostnaden.

Hur kan jag veta om jag behöver slutenvård?

Om du söker hjälp via socialtjänsten kommer deras förstahandsval oftast vara öppenvård. Öppenvård fungerar bra för många patienter men om du har komplex problematik, är i behov av medicinsk avgiftning och behöver komma bort från din hemmamiljö för att helt koncentrera dig på din behandling så är förmodligen slutenvård ett bättre alternativ. Om du har flera misslyckade öppenvårdsbehandlingar bakom dig så kan slutenvård också vara ett bättre alternativ för dig.

Känner du dig osäker på vilken typ av behandling som du behöver är du välkommen att kontakta oss på Stockholms beroendeklinik för ett rådgivande samtal.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Vad är fördelarna och nackdelarna?

Det finns både fördelar och nackdelar med behandlingshem. En fördel är att vården blir mer intensiv och att du slipper de frestelser som kan finnas i din hemmiljö. Ett välskött behandlingshem är en garanterat drogfri plats där du kan känna dig trygg och helt kan koncentrera dig på att tillfriskna. En annan fördel är att du bor tillsammans med andra som är i en liknande situation och ni kan söka stöd hos varandra. De flesta behandlingshem har inte heller en bestämd behandlingslängd vilket innebär att du kan bestämma hur lång tid du behöver. Det finns ett stort antal forskningsstudier som visar att behandlingstiden har stor betydelse. Det betyder att dina chanser att tillfriskna ökar om du deltar i ett längre behandlingsprogram jämfört med ett kortare, speciellt om du har svåra problem.  På ett behandlingshem ska du också få ett eget vårdteam som kan skräddarsy behandlingen just för dig.

Nackdelen med ett behandlingshem är att behandlingen är mer kostsam, du måste vara sjukskriven och att det kan bli en stor utmaning den dagen som du skrivs ut. Du kan också uppleva att du blir avskärmad från din familj och ditt sociala liv och det går oftast inte att kombinera med arbete. Eftervård är alltid viktig efter att du har genomgått ett behandlingsprogram. Att göra sin behandling på ett behandlingshem är dock lite som att hamna i en skyddad värld där det är lätt att vara drogfri. Den stora utmaningen kommer att vara när du skrivs ut. Det är därför mycket viktigt att du, tillsammans med vårdteamet, gör en detaljerad plan för hur din eftervård ska se ut när du lämna behandlingshemmet.

Vi på Stockholms beroendeklinik tror på integrerad vård där ett team arbetar tillsammans hela vägen. Vi tror också på långa behandlingsprogram för vi veta att slutresultatet blir bättre. Det tar tid att tillfriskna och vi följer våra patienter hela vägen på deras resa.