Narkotika – illegala droger och narkotikaklassade läkemedel

Till begreppet narkotika räknas både illegala droger och narkotikaklassade läkemedel som används som berusningsmedel eller i större doser än läkaren rekommenderat.

Narkotika

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Ibland används orden ”narkotika” och ”drog” som synonymer vilket kan vara lite förvirrande. Skillnaden mellan narkotika och droger är att narkotiska preparat regleras i lagstiftningen medan droger används som ett samlingsbegrepp för alla sinnesförändrande och potentiellt beroendeframkallande ämnen. Det har spekulerats om att ordet “drog” kommer från det lågtyska ordet “drogefate” som var ett packkärl för torra godsvaror under 1300-talet. Med tiden blev ordet “droge” en benämning för behållarnas innehåll av torkade växtsubstanser.

Vad som räknas som narkotika skiljer sig från land till land. Vissa läkemedel är receptbelagda i Sverige men går att köpa helt fritt i andra länder. Exempel på sådana preparat är antidepressiva läkemedel, sömntabletter och starka smärtstillande mediciner.

Narkotika

Läkemedel som används inom sjukvården syftar till att behandla sjukdomar och minska fysiskt och psykiskt lidande. En del av dessa mediciner är också beroendeframkallande och kan påverka humör och psykisk hälsa. Vi möter många patienter som har utvecklat ett beroende till mediciner som från början skrevs ut av deras läkare för att lindra smärta och psykiskt lidande.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Alla psykoaktiva droger kan missbrukas, användas på ett skadligt sätt och skapa ett beroende.

På Stockholms beroendeklinik behandlar vi alla typer av beroenden oavsett om det handlar om alkohol, narkotika, läkemedel eller skadliga beteenden som t.ex. spelberoende.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.