Pregabalinberoende

Pregabalin (Lyrica) risker och tecken på missbruk

Tidigare har Pregabalin, även känt som Lyrica, vanligtvis använts som ett receptbelagt läkemedel för att behandla epilepsi och nervsmärta. Läkemedlet skrivs också ut mot ångest hos vuxna och kan verka effektivt efter några veckors start på grund av det ”antikonvulsiva” egenskaperna som medicinen har. Pregabalin är till sin natur beroendeframkallande och fel använt finns risk att hamna i ett läkemedelsberoende. Medicinen ska inte blandas med alkohol.

Pregabalin och alkohol

Att mixa pregabalin med alkohol ökar riskerna för ett beroende och alkohol kan förstärka läkemedlets biverkningar.

Att blanda alkohol och pregabalin kan orsaka:

 • Nedsatt omdöme
 • Sömnighet
 • Försämrad koordination
 • Andningssvårigheter
 • Sedering, begränsad vakenhet
 • Klåda
 • Svullnad i hals, tunga och läppar

Detta läkemedel skrivs numera ut som hjälp att hantera ångest eller smärta som en följd av senare forskning och studier.

Pregabalin är tillgänglig i tablett- och flytande form där dosen är uppdelad i morgon- och kvällsdoser mellan 150 mg och 600 mg per dag.

Som en av Europas ledande behandlingscenter för drogberoende ligger vi i framkant när det gäller behandling av receptbelagt drogberoende. Vi har de senaste årtiondet sett en ökning av fall med pregabalinberoende.

Pregabalinmissbruk

 • Pregabalin och ångest? Läkemedlet används för att behandla och lugna symtom på ångest, epilepsi och nervsmärta. Pregabalin kan minska de psykologiska eller fysiska symptomen på ångest och används också för att minska depression och sömnstörningar.
 • Är det beroendeframkallande? Som med alla andra droger, oavsett om man får det på gatan eller på recept, finns det risk för missbruk. Med tiden kommer din kropp att utveckla en tolerans mot drogens effekter. Många användare kommer att känna behov av att självmedicinera, dvs öka sin dos eller att ta läkemedlet utan att ha recept.
  • Sedan 2018 är pregabalin drogklassificerad.
  • Varningar från läkemedlets tillverkare: Faktorer som kan utlösa encefalopati; hög ålder; historia av drogmissbruk; andningsdepression; allvarlig hjärtsvikt. 
  • När pregabalin används i kombination med andra depressiva medel kan det orsaka känslor av att vara nedsövd och avslappnad.
  • Pregabalin har en högre missbrukspotential på grund av dess snabba absorption in i kroppen, snabbare verkande och högre potens
  • Pregabalin orsakar ett förhöjt humör hos användare, synförändringar och mindre vanligt hallucinationer.
  • Att snorta Pregabalin ger en rus som liknar andra stimulanter för rekreationsbruk 
 • Vilka är tecknen? När du identifierar tecken på pregabalinmissbruk måste du titta på både de fysiska och beteendemässiga symtomen. T. ex. hjärtklappning, förlust av koordination, lögnaktighet och förändringar i det sociala livet.
 • Hur behandlas pregabalinberoende? Effektiva behandlingar för pregabalinberoende inkluderar 12-stegsprogrammet, anpassade behandlingsprogram och olika sorters terapi.

Få hjälp för Lyrica-missbruk

Behandlingen av pregabalinberoende varierar beroende på hur allvarligt ditt missbruk är och hur länge du har tagit läkemedlet.

Om du känner någon som för närvarande lider av pregabalinberoende, är det bra om du bekantar dig med de behandlingsalternativ som finns, så att du har några lämpliga förslag om personen bestämmer sig för att få hjälp.

Behandling 

Narkotikamissbruk är ett allvarligt problem. Om du är beroende av droger är slutenvårdsrehab ofta det bästa alternativet eftersom du kan behöva en övervakad medicinsk avgiftning (detoxifiering) med läkare och personal till hands för att ta hand om dig dygnet runt.

Rådgivning/terapi

Ett beroende kan ha många orsaker. Många beroenden beror på trauma eller andra underliggande psykiska problem men det kan också finnas andra orsaker. 

För att lyckas att leva ett drogfritt liv är det viktigt att undersöka roten till problemet och förstå hur ditt beroende funkar. Först då kan du övervinna det. Att prata med en kvalificerad missbruksrådgivare kan hjälpa dig att inse och övervinna flera undanträngda problem.

På våra behandlingshem finns specialistberoendeterapi tillgänglig för alla inskrivna patienter. På vår privat mottagning i Stockholm har vi i vårt team beroendeexperter och en beroendespecialiserad psykiatriker som förstår de förekommande problemen kring ditt beroende bättre än de flesta. Våra terapeuter har utarbetat effektiva program för att hjälpa dig hitta tillbaka till ditt riktiga liv.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Supportgrupper

Stödgrupper, som Anonyma Narkomaner, fungerar bra när det gäller att upprätthålla nykterheten. Här har du en grupp människor som, liksom dig själv, upplevt missbruk och som nu ägnar sig åt att leva ett drogfritt liv samtidigt som de hjälper andra.

Frågor kring behandling

Få anonym hjälp redan nu ring 08-124 00 284.

 • Råd som inte dömer dig
 • Professionell och erfaren vägledning (vi vet exakt vad vi ska göra)
 • Hjälp från medicinsk personal och utbildade psykiatriker med specialistkompetens
 • Finansieringshjälp

Förstå hur Pregabalin används

Pregabalin som används felaktigt kan vara beroendeframkallande, och även om det uppvisar lägre potential för beroende och missbruk än många andra droger, kan felaktig användning av detta läkemedel eller en kombination med andra substanser resultera i ett beroende och så småningom missbruk.

Medicinsk användning

Pregabalin verkar genom att förhindra färdandet av smärtmeddelanden genom hjärnan och ner i ryggmärgen. Om du är någon som lider av en kronisk sjukdom som fibromyalgi, kommer Pregabalin att lindra eventuella smärtsamma symtom inom några veckor.

Studier visar att Pregabalin ofta blandas med andra substanser som alkohol och opioider.

Även om Pregabalin är ett antikonvulsivt medel och inte en opioid, har det rapporterats att man kan uppleva känslor av avslappning, lugnhet och berusning, vilket liknar effekterna av diazepam eller alkohol.

Riskerna – missbruk och effekter

Risken för beroende av dessa läkemedel är inte bara till de som lider av fibromyalgi eller andra sjukdomar. Pregabalin missbrukas ofta i samband med alkohol och opioider på grund av hur det reagerar med hjärnans GABA-receptorer, vilket ökar dess effekter.

Den vanliga dosen för normal behandling är cirka 25 mg, men det har rapporterats om personer som tagit så mycket som 1 400 mg vid en viss tidpunkt.

Det är dessa större doser som skapar extrema intensiva känslor och som kan vara beroendeframkallande. När regelbunden användning av Pregabalin kombineras med andra mer beroendeframkallande läkemedel ökar risken för problem.

Det finns olika faktorer att tänka på när man diskuterar effekterna av Pregabalin, och man bör komma ihåg att olika droger påverkar människor på olika sätt. Hur din kropp reagerar beror också på doseringen och hur lång tid du har tagit det.

En stor dos av denna drog gör att du känner dig yr och avspänd och kan ibland till och med orsaka hallucinationer.

Men oavsett om du har Pregabalin på recept eller inte finns det alltid en risk att bli beroende av läkemedlet även om du tar det precis som föreskrivet.

Tecken och symtom på pregabalinmissbruk och beroende

Om du har tagit Pregabalin under en viss tid och du börjar oroa dig för vilken inverkan det kan ha på din mentala och fysiska hälsa, är det viktigt att bekanta dig med några av tecknen och symtomen på pregabalins beroendeeffekter.

Kom ihåg: dessa symtom visar sig på många olika sätt, och även om du kanske inte märker några fysiska problem direkt, är ditt mentala tillstånd och ditt beteende ofta tecken på att något är fel.

De beteendemässiga och psykologiska effekterna av pregabalinberoende liknar nästan alla andra substanser som missbrukas.

En av de vanligaste beteendeförändringarna är att du börjar ljuga för att dölja omfattningen av ditt pregabalinmissbruk. Det blir nästan en självklarhet för dig när det gäller Pregabalin. Ofta upplever dina närmaste de första symptomen på ett beroende innan du själv är medveten om det. 

Några av de symtom som ofta uppmärksammas av dina närmaste är att:

 • Du isolerar dig från nära och kära
 • Du har ett minskat eller inget socialt liv
 • Du uppvisar impulsivitet, irritabilitet, agitation, fientlighet
 • Du har en oförmåga att sluta ta Pregabalin trots följderna
 • Ditt humör och beteende förändras

Andra symptom som du själv och dina nära anhöriga kan uppleva:

 • Du döljer din vana för vänner och familj
 • Du är besatt av att få mer Pregabalin
 • Du upplever ångest eller panikattacker
 • Du ljuger om eller överdriver dina medicinska symtom för en läkare för att få mer tillgång
 • Du får ekonomiska svårigheter på grund av kostnaderna av ditt missbruk

Några av de vanligaste fysiska symtomen på beroende är:

 • Feber, hjärtklappning
 • Depression/ångest, nedsatt minne
 • Svårighet att tala, förlust av koordination
 • Yrsel

Om du av någon anledning tar Pregabalin som inte har skrivits ut till dig av din läkare, eller om du konsumerar en större dos än vad som rekommenderas och du börjar känna igen något av ovanstående symtom hos dig själv, kan du ha utvecklat ett pregabalinberoende.

Även om det är något mer ovanligt, finns det också allvarliga biverkningar som kommer med pregabalinberoende.

Vanliga psykiska symtom:

 • Depression
 • Självmordstankar eller tankar om självskada
 • Muskelsmärta, svaghet eller ömhet
 • Feber, synproblem
 • Lätt blödning eller blåmärken
 • Svullnad i händer eller fötter
 • Snabb viktökning

Om du känner att din mentala och fysiska hälsa försämras, eller om du märker dessa oroande symtom hos någon du bryr dig om, måste du omedelbart söka medicinsk hjälp.

beroende tillfriskna

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

När ska man få hjälp

När det gäller att förstå ett beroende måste du ta hänsyn till de tre huvudfaktorerna: hjärnan, genetiken och miljön.

Det går inte att veta vem som kommer utveckla ett beroende och vem som inte gör det med det finns vissa  faktorer som ofta spelar roll när det gäller vilka som utvecklar ett beroende. Några av dessa är:

 • En historia av drogmissbruk i familjen
 • Exponering för drog- eller alkoholmissbruk som barn
 • Enkel tillgång till drogklassificerade preparat som Pregabalin
 • Lider av tillstånd för vilka drogklassificerade preparat som Pregabalin förskrivs
 • Barndomstrauman eller övergrepp
 • Stressiga livssituationer och social isolering 

Många människor glömmer att missbruk av någon substans kan ofta leda till livslånga hälsoproblem, både fysiskt och psykiskt.

Beroende på hur allvarligt ditt missbruk är, kan många av de långsiktiga effekterna av pregabalinberoende kvarstå även efter att du har genomfört detoxifiering.

Eftersom Pregabalin är ett läkemedel som verkar i hjärnan, kan missbruk av det inte bara orsaka skador på vissa organ utan också orsaka allvarliga psykiska problem som depression och ångest. Detta ökar också riskerna för överdosering.

Att erkänna att du har ett missbruksproblem är verkligen det första steget mot återhämtning.

Detta är dock ett beslut du måste ta själv. Dina nära och kära kommer att vilja hjälpa dig att bli ren men de kan inte gå igenom behandlingen för din skull.

Om du har nått den punkten där Pregabalin påverkar ditt liv negativt eller om du upplever något av nedanstående symtom, är det dags att söka hjälp.

 • Brist på kontroll, isolering
 • Oförmågan att sluta
 • Spenderar mycket tid på att försöka få tag på Pregabalin
 • Brister i ansvar
 • Problem med sociala relationer
 • Tappar intresset för det mesta
 • Obetänksamt beteende
 • Abstinens

Många människor tar Pregabalin för rekreationssyfte och kanske gör det under korta perioder, eller lite då och då.

För andra kan mönstret av att använda Pregabalin verka väldigt annorlunda.

En av de största skillnaderna mellan någon som missbrukar Pregabalin och någon som är beroende av det är oförmågan att lämna drogen, gå därifrån och inte tänka på det.

När besattheten av att använda drogen har blivit en vanlig del av din tankeprocess kommer beroendet inte förbättras om det lämnas obehandlat. Det kommer absolut inte att försvinna av sig själv. När du väl har insett detta är du redo att börja din väg till återhämtning.

Användning som en abstinens från andra droger

Det är inte ovanligt att opioidanvändare tar Pregabalin för att lindra symptomen på abstinenssymptom från opioider.

Även om det har förekommit rapporter om att antiepileptika medel har en viss effekt på att minimera abstinenssymptomen, är det inte avsett för det här, och att blanda de två kan vara extremt farligt.

Det finns patienter som har tagit Pregabalin inom ett läkemedelsbehandlingsprogram som ett sätt att bli hög medan de återhämtar sig. Om du har övervägt att ta Pregabalin för att behandla opioidberoende bör du vara medveten om att genom att göra det riskerar du också att utveckla ett dubbelt beroende.

Pregabalin kan vara både fysiskt och psykiskt beroendeframkallande

Om du har tagit Pregabalin regelbundet under en lång period, kommer både hjärnan och kroppen att ha blivit beroende av att vissa nivåer av läkemedlet finns i ditt system. Det betyder att hjärnan kommer att kräva läkemedlet för att kunna utföra sina normala funktioner.

Men om du plötsligt slutar ta Pregabalin kommer du få abstinenssymptom med en mängd potentiellt obehagliga och farliga symtom.

Pregabalin används för att behandla smärta som orsakas av nervskador, och om du är någon som lider av diabetisk neuropati eller fibromyalgi, kommer Pregabalin ge dig lindring från konstant obehag.

Därför är det förståeligt hur människor kan utveckla ett fysiskt beroende av sådana mediciner, även när de tas enligt recept.

Om du använder Pregabalin för rekreationssyfte är det osannolikt att din kropp kommer att utveckla ett verkligt fysiskt beroende av enbart Pregabalin, och det mesta av det fysiska beroendet kommer att vara ett resultat av andra ämnen du blandar med.

Är Pregabalin en psykoaktiv drog?

Pregabalin verkar genom att förändra nervsystemet att skicka meddelanden i hjärnan, vilket påverkar hur du tänker och känner. Baserat på detta skulle det vara korrekt att säga att Pregabalin är psykoaktivt.

Termen ”psykoaktiv” syftar på alla droger som påverkar dig mentalt, känslomässigt och beteendemässigt, och inte bara de som är speciellt utvecklade för att hjälpa till att behandla psykiatriska störningar.

Antikonvulsiva medel som Pregabalin används för att behandla olika psykologiska problem, såsom ångeststörningar, sömnstörningar, missbruksstörningar och personlighetsstörningar.

Pregabalin har dock en liknande verkningsmekanism som vissa stimulanter har där det utlöser känslor av sällskaplighet, eufori, lugnhet och avslappning.

Användning av Pregabalin med andra droger, såsom opioider och alkohol, kommer också att förstärka dess psykoaktiva effekter, men stimulering av CNS i denna grad kan resultera i trötthet, nersövdhet, andningsdepression och till och med dödsfall.

Pregabalin är drogklassat i Sverige

Regeringen beslutade under 2018 att substansen pregabalin som ingår i vissa läkemedel (ex. Lyrica) ska klassas som narkotika med verkan från 24 juli 2018. Detta efter ökat missbruk, beslag och förekomst på svarta marknaden.

Det var Läkemedelsverket som föreslog att pregabalin skulle klassas som narkotika och placeras på narkotikaförteckning V. Myndigheten såg att det fanns en växande svart marknad för pregabalin och att mycket talade för att missbruksanvändningen av substansen hade ökat markant i Sverige.

Narkotikaklassning av pregabalin innebär bland annat;

 • Att privatpersoner som använder preparatet, vid resor över gränsen, måste kunna visa upp förpackningen med sitt namn på etiketten eller ett läkarintyg.
 • Förskrivare måste använda särskild receptblankett och helst elektroniskt (via telefon högst 30 doser).
 • Tillverkare och handlare måste ha ett särskilt tillstånd av Läkemedelsverket för att in- och utförsel av substansen.

Abstinensprocess

Pregabalinabstinens sägs mest likna abstinens från alkohol eller bensodiazepiner. Att avbryta eller för snabbt minska din dos kan leda till att du upplever obekväma symtom.

Boka en kostnadsfri beroendebedömning.

Symtom inkluderar:

 • Agitation, humörsvängningar
 • Hjärtklappning
 • Ångest, huvudvärk
 • Svettning, förvirring
 • Svårigheter att sova, illamående

Styrkan av symtomen kommer att variera beroende på hur länge du har använt Pregabalin, hur mycket du har tagit och om du har missbrukat andra droger vid sidan.

 • Blandningen av substanser kommer att ha motsatt effekt, och i de flesta fall kommer du ha dubbla abstinensbesvär att brottas med.

Men om din dos har varit relativt låg och bara tagits under en kort period kan du uppleva milda abstinenssymtom eller inga symtom alls. 

Om du är orolig över användningen av Pregabalin i ditt liv kan du gärna prata med oss ​​– vi vet hur vi ska hjälpa dig.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.