Pregabalin (Lyrica) och alkohol: Vilka faror finns?


Det är otroligt vanligt att blanda droger och alkohol. Men när man diskuterar blandad droganvändning är det inte många som inser att Pregabalin/Lyrica är farligt när det blandas med alkohol.

Pregabalin, som ofta kallas för Lyrica, är ett antikonvulsivt läkemedel. Det används ofta för att behandla epilepsi, nervsmärta, ångeststörningar och kramper, såväl som kronisk smärta som fibromyalgi.

Antikonvulsiva medel som Pregabalin verkar genom att sänka antalet smärtsignaler som nervcellerna skickar ut. Det kan vara effektivt för att hantera smärta, men det är inte samma sak som en opioid. Det kan dock vara lika beroendeframkallande.

Som med alla läkemedel kommer även Pregabalin/Lyrica med en rad biverkningar. Det inkluderar:

 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Suddig syn
 • Muntorrhet
 • Viktökning
 • Svullna händer och fötter

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

För det mesta är effekterna lindriga och går bort efter några dagar eller veckor. Om någon av biverkningarna stannar kvar bör du prata med en läkare så fort som möjligt.

Det börjar bli vanligare med skadlig användning av Pregabalin och substansen införskaffas inte alltid med utskrivet recept. Antikonvulsiva medel som Pregabalin och Gabapentin börjar bli vanligare på gatan och på dark web. När man tar för höga doser kan Pregabalin/Lyrica ge euforiska och avslappnande känslor, vilket är anledningen till att det har blivit en populär drog att använda ihop med alkohol och andra substanser.

Alkohol är klassificerat som ett depressivt medel, men inte av den anledning som många tror. Det anses vara ett depressivt medel på grund av hur det påverkar det centrala nervsystemet, inte dess effekt på humöret.

Alkohol kan göra att du känner dig mer energifylld efter ett eller två glas. Men det saktar även ner det centrala nervsystemet och kan påverka livsviktiga funktioner som andningen. Det gör det svårare för hjärnan att föra ut meddelanden till resten av kroppen.

1.2. Farorna och effekterna av att blanda Pregabalin/Lyrica med alkohol

Det är ganska lätt att glömma att läkemedlet du tar kan ha en negativ effekt om det blandas med andra substanser. Därför är det inte ovanligt att dricka alkohol med Pregabalin. Det är dock viktigt att vara medveten om de möjliga biverkningar som kan uppstå till följd av att du dricker alkohol när du tar Pregabalin.

Att blanda alkohol med receptbelagda läkemedel som Pregabalin rekommenderas inte på grund av risken för biverkningar. De flesta är dock omedvetna om vad som kan inträffa om de två substanserna tas tillsammans.

Både Pregabalin/Lyrica och alkohol påverkar hjärnan och därför kan man få allvarliga problem om de tas tillsammans. En av de främsta anledningarna till att undvika det är att alkohol kan förvärra symtomen på vissa psykiska hälsotillstånd, samt påverka nervsystemet negativt. Det kan leda till yrsel, dåsighet och försämrad koncentrationsförmåga.

Det finns också en risk för att dö om man blandar de två substanserna, även om det är ovanligt. Kombinationen av Pregabalin och alkohol kan leda till andningssvikt och det kan vara livshotande. Användning av Pregabalin och andra mediciner, inklusive alkohol och muskelavslappnande medel, kan öka den sederande effekten.

Andra biverkningar av att blanda alkohol och Pregabalin:

 • Svårigheter att fokusera
 • Sämre uppmärksamhetsförmåga
 • Svullen hals och tunga
 • Andningssvårigheter

Det rekommenderas att du undviker att använda alkohol medan du tar Pregabalin och avstår från att köra bil eller använda tunga maskiner.

Förutom de fysiska effekterna av alkohol och Pregabalin/Lyrica kan båda substanserna också påverka ditt humör, dina tankar och ditt beteende. Att blanda de två kan få allvarliga konsekvenser som nyckfullt beteende och sämre beslutfattande vilket kan leda till att du skadar dig eller till och med dör.

1.3. Kan man dricka alkohol med Pregabalin/Lyrica?

Det finns alltid en risk att droger interagerar negativt med varandra. Men för några av de mer sårbara grupperna kan blandningen av alkohol och droger vara en mycket större risk. Det kommer i slutändan ner till hur kroppen bearbetar alkohol.

När människor åldras tar det längre tid för kroppen att metabolisera alkohol vilket innebär att det stannar kvar i kroppen ännu längre. Statistiskt sett är det mer sannolikt att en äldre person har andra sjukdomar som kräver medicinering. Det ökar även risken för att alkohol och Pregabalin interagerar  med andra substanser.

Så här behandlar vi ett Pregabalin- och alkoholberoende hos Stockholms beroendeklinik

Att blanda alkohol med receptbelagda läkemedel som Pregabalin, även känt som Lyrica, kan leda till ett beroende.

På Stockholms beroendeklinik bedömer vi ditt hälsotillstånd och ditt intag av receptbelagda läkemedel och hur mycket alkohol du dricker. Sedan ger vi råd om vilken behandling som passar dig bäst.

Varje patient får ett personligt behandlingsprogram. Det kan inkludera avgiftning hos en av våra partnerkliniker: Castle Craig i Skottland eller Smarmore Castle på Irland – samt ett program med psykoterapi, komplementära terapier och eftervård på Stockholms beroendeklinik i Stockholmsområdet och runt om i Sverige.

Om du, en vän eller familjemedlem lider av ett beroende eller blandar alkohol och receptbelagda läkemedel, ring Stockholms beroendeklinik på 08-124 00 284 eller fyll i vårt kontaktformulär.

Vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol om jag tar pregabalin?

Att dricka alkohol medan du tar Pregabalin rekommenderas inte eftersom det kan förstärka de negativa effekterna av båda substanserna. Det innebär att Pregabalins biverkningar kan bli mycket värre om det blandas med alkohol. På samma sätt kan effekterna av alkohol verka mycket starkare ihop med Pregabalin. Du kan till exempel bli kraftigt berusad efter bara några glas.

Kan man överdosera om man tar Pregabalin?

Pregabalin blandas ofta med andra droger som opioider för att förstärka dess effekter. Men även om en överdos av enbart Pregabalin är ovanligt, höjer en blandning av Pregabalin med andra läkemedel risken för att uppleva negativa och även livshotande effekter.

Kan Pregabalin ge ångestkänslor?

Pregabalin används ofta vid behandling av ångest. Men när man inte följer den receptbelagda dosen kan det förvärra ångestproblem. Det kan i sin tur leda till att man börjar använda droger eller alkohol för att lindra ångesten.

Stockholms beroendeklinik är en privat öppenvårdsmottagning i Stockholm där du kan hitta professionell hjälp för att behandla ett beroende och tillfriskna. Kontakta oss!