Farorna med missbruk av Xanor


Även om bensodiazepiner som Xanor ofta skrivs ut för att behandla olika sjukdomar är det läkemedel som har ett dåligt rykte. De är mycket beroendeframkallande och används därför ofta på ett skadligt sätt.

Xanax är klassificerat som ett lugnande medel och har ångestdämpande och antikonvulsiva effekter. När substanser som har en dämpande effekt på nervsystemet tas i stora mängder kan de ge en berusning genom att förstärka känslan av avslappning och eufori.

Även om det skrivs ut på recept av en läkare, rekommenderas Xanor aldrig för långvariga perioder. Det är inte bara för att det är beroendeframkallande, utan också på grund av riskerna förknippade med långvarig användning, såsom hjärnskador. Bensodiazepiner anses också vara en av de svåraste drogerna att avgiftas från.

Vad är bensodiazepiner?

Bensodiazepiner förstärker effekterna av neurotransmittorn GABA (gamma-aminosmörsyra), som förekommer naturligt i hjärnan. Som ett resultat av detta blir det centrala nervsystemet långsammare.

Drogen kallas ofta för ”benzos” och många använder även de specifika varumärkena för bensodiazepiner, såsom Xanor eller Valium. De mest kända bensodiazepinerna är alprazolam, diazepam, klordiazepoxid, temazepam och lorazepam. Även om alla har en liknande effekt kan en del versioner passa bättre för att behandla olika sjukdomar. En annan viktig skillnad är hur snabbt man känner effekterna samt hur länge substansen stannar i kroppen.

Dessa droger säljs också olagligt på gatan där de kan kallas habbar, bitches och flödder. Xanor kallas ofta för stavar, blåbär, blå eller pix.

Vanligtvis förekommer bensodiazepiner i pillerform. Bensodiazepiner kan också krossas till ett pulver för att göras till en flytande lösning.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Medicinsk användning av xanor

Förutom att vara ett vanligt ångestdämpande läkemedel kan Xanor också ha krampstillande, sömnframkallande och muskelavslappnande effekter. Därför finns det en rad medicinska tillämpningar för läkemedlet.

Idag skrivs Xanor ut av både läkare och psykiatriker för hälsoproblem som ångest, sömnlöshet, kramper och muskelspasmer. Det ges också ofta till patienter för lindring innan ett medicinskt ingrepp genom att minska nervositet och/eller framkalla amnesi.

Bensodiazepiner som Xanor bör endast skrivas ut för kortvarig användning, vanligtvis två till fyra veckor. Som tidigare nämnts finns det många risker med långvarig användning. Förutom beroende och kognitiva skador kan långvarig användning förvärra själva problemet som läkemedlet skulle behandla i första hand.

Skadlig användning av xanor

När folk tänker på olagliga droger är Xanor vanligtvis ganska långt ner på listan, speciellt jämfört med andra substanser som heroin eller kokain. Bland droganvändare är inte bensodiazepiner det populäraste valet.

Men fler verkar dock bli beroende av Xanor, särskilt bland den äldre befolkningen. Enligt en nyligen genomförd studie så köper Storbritanniens befolkning näst mest Xanor på dark web med 22 procent av all försäljning.

Bensodiazepiner som Xanor kombineras också ofta med andra droger, såsom alkohol, metadon eller heroin. Kokainanvändare använder ofta Xanor för att lindra baksmällan från drogen eller för att vända en ångestattack efter att ha tagit för mycket.

Xanor används även ofta som en våldtäktsdrog, eftersom den gör att man känner sig dåsig, förvirrad, upplever muskelsvaghet och nedsatt koordinationsförmåga. Den kan gå obemärkt förbi om den blandas med alkohol, eftersom den inte smakar någonting.

Kortsiktiga effekter av xanor

Olika bensodiazepiner har olika verkningstider och stannar kvar olika länge i kroppen. Effekter från Xanax inkluderar:

 • Dåsighet
 • Yrsel
 • Minskad koordination
 • Trötthet
 • Sedation
 • Amnesi
 • Låg libido
 • Suddig syn
 • Kognitiv försämring

Risker med xanax

Även om bensodiazepiner var en mycket efterlängtad upptäckt, märkte snart sjukvårdspersonal att drogen inte var lika ofarlig som de först trodde. Jämfört med barbiturater ansågs bensodiazepiner vara mindre beroendeframkallande och ha en lägre risk för överdos. Med tiden har denna uppfattning förändrats.

De två största farorna som är förknippade med användning av Xanor är beroende och hjärnskador. Läkemedlet kan också orsaka andningsdepression och andra biverkningar.

För vissa människor kan Xanor ha en motsatt effekt än vad som är meningen, även om det är sällsynt. Istället för att ha en avslappnande och ångestlindrande effekt blir personen aggressiv, agiterad, panikslagen, samtidigt som beteendehämningar minskas och suicidalrisken ökar.

Långvarig användning är särskilt farlig för äldre patienter, eftersom det kan framkalla demens och hjärnskador. Dessutom är äldre mer benägna att uppleva negativa biverkningar. Eftersom skadlig användning av Xanor kan försämra koordinationen kan det även göra det mer sannolikt att en äldre person skadar sig. De kan till exempel ramla och bryta höften.

Skadlig användning av Xanor är också kopplat till fosterskador och om mamman tar substansen under sin graviditet kan det nyfödda barnet få abstinens.

Överdos och dödsfall är potentiella risker från skadlig användning av Xanor. Substansen blandas ofta med andra gatudroger och kombinationen av opioider, antidepressiva eller alkohol höjer risken för en överdos markant.

Symptom på en överdos av Xanor:

 • Ytlig andning
 • Oregelbunden hjärtfrekvens
 • Blodtrycksförändringar
 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Sluddrigt tal
 • Suddig syn
 • Oregelbundna ögonrörelser
 • Medvetslöshet
 • Koma
 • Hallucinationer
 • Fientlighet
 • Amnesi

Abstinens från xanor

Ett beroende av Xanor är ofta ett av de värsta beroendena att behandla, men det går att bli fri från det. Den huvudsakliga jobbiga delen när man behandlar ett Xanor-beroende är den långa och allvarliga abstinensen. Särskilt om personen har använt substansen under en lång period.

Både fysisk och psykisk abstinens kan utvecklas när man slutar använda substansen. Dessutom kan det hålla i sig i sex eller fler veckor hos vissa.

De vanligaste tecknen på Xanor-abstinens är:

 • Sömnlöshet
 • Rastlöshet
 • Ångest
 • Humörsvängningar
 • Lättretlighet
 • Muskelsvaghet
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Höjd hjärtfrekvens eller hjärtklappning
 • Svettningar
 • Depression
 • Stark drogsug
 • Huvudvärk
 • Skakningar
 • Paranoia
 • Ökad känslighet för t. ex. ljus eller ljud

Xanor och beroendebehandling

Den genomsnittliga avgiftningen för Xanor brukar pågå mycket längre jämfört med andra droger. Om en patient behandlas för sitt beroende på ett behandlingshem kan de behöva förlängd behandling.

Avgiftning från bensodiazepiner som Xanor brukar ofta ske gradvis genom att minska patientens dagliga intag, till dess att kroppen vänjer sig med avsaknandet av drogen. För att öka chansen för ett tillfrisknande måste personen få tillräckligt med tid för sig själv. Eftersom abstinensen pågår så länge kan inte den här processen skyndas på.

Eftersom bensodiazepiner ofta skrivs ut på recept för legitima hälsoproblem eller psykologiska sjukdomar, är det viktigt att övervaka patienten noggrant och framförallt under avgiftningen. Psykiska sjukdomar som fanns innan beroendet kan komma tillbaka mer intensivt under abstinensen.

De flesta behandlingshem kan behandla patienter med samsjuklighet. Öppenvårdsbehandling ger inte alltid det nödvändiga terapeutiska stödet.

På grund av de farliga abstinenseffekterna, risken för återkommande psykologiska problem och en lång avgiftningsperiod, behandlas ett beroende av Xanor bäst på slutenvård där man kan få medicinsk övervakning och relevant terapi.

Behandla ett xanor-beroende hos Stockholms beroendeklinik

Stockholms beroendeklinik kan ge dig stöd i ditt tillfrisknande. Vi tror att förlängd behandling av ett Xanor-beroende är viktigt, för då kan både de psykiska och fysiska effekterna behandlas under avgiftningen och senare i specialiserad terapi för beroenden.

Tillsammans med våra partnerkliniker Smarmore Castle som är en privat beroendeklinik i Irland eller Castle Craig som är ett behandlingshem i Skottland erbjuder vi omfattande beroendebehandling. Våra behandlingsprogram tar itu med alla komplicerade delar av ett beroende.