Heroin anses vara en av de mest beroendeframkallande, olagliga drogerna i världen. Ett heroinberoende är en sjukdom som kostar tusentals liv om året. Livet som heroinberoende är fyllt av risker och många avlider i överdoser och olyckor.

Vad är heroin?

Heroin tillhör gruppen opoider och framställs ur morfin, en naturligt förekommande substans som utvinns från den asiatiska opiumvallmons frön. Drogen ser ofta ut som ett vitt eller brunt pulver eller som en svart, kletig substans som kallas för “black tar”. Andra ord som används för heroin är jonk, kabbe eller horse. Man kan både röka och injicera heroin.

Kort- och långvariga effekter av heroin

Heroin har en snabb effekt och börjar med eufori samt en känsla av lugn och välbefinnande. Det tar bort hämningar, rädslor och ångest och skärmar av användaren omvärlden och de egna behoven. Personer som använder heroin under lång tid känner ofta ingen hunger eller sexuell aptit. De fysiska riskerna med heroin är framförallt det starka beroende som gör att personen utsätter sig för stora risker för att få tag i heroin. Många av de hälsoeffekter som vi listar nedan gäller främst för injektionsmissbrukare.

Kortvariga effekter inkluderar:

 • en snabb euforisk känsla
 • tyngre andning
 • kan inte fokusera
 • illamående och/eller kräkningar
 • smärtlindring

Långvariga effekter och risker inkluderar:

 • psykiskt och fysiskt beroende
 • infektionssjukdomar: HIV/AIDS, hepatit B och C
 • kollapsade vener
 • bakterieinfektioner
 • bölder
 • infektioner i endokardiet och hjärtklaffar
 • artrit och andra reumatiska problem
Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Tecken på heroinberoende

När en person är beroende av heroin påverkas deras hjärna på flera olika sätt. Det finns en stor risk för överdos när man tar drogen. Detta beror på att det kan vara svårt att bedöma hur starkt heroinet är. Många överdoser sker också efter att en person varit drogfri under en lång period. Överdoser leder inte sällan till döden eftersom hjärtat och lungorna slutar fungera. Om man injicerar heroin riskerar man kollapsade vener och infektioner.

Att dela smutsiga nålar kan sprida sjukdomar som HIV/AIDS och hepatit C. Personer som är beroende av heroin visar sannolikt några eller alla av följande tecken:

 • trötthet
 • ytlig eller ansträngd andning
 • injektionssår
 • infektioner i huden från injektioner, bölder
 • illamående
 • kräkningar
 • små, sammandragna pupiller
 • frånvarande blick
 • brist på motivation
 • distanserar sig från familj och vänner
 • förvirring och yrsel
 • svårt att prata, sluddrigt tal
 • minnesluckor 
 • bristande intresse för  framtiden
 • dålig hygien

Hälsorisker av heroinbruk

Heroinbruk kan leda till flera olika hälsokomplikationer inklusive dödlig överdos, missfall och infektionssjukdomar som hepatit och HIV. Hälsoriskerna kan också orsakas av livsstilen och inte drogen; man sköter inte sin hygien och äter inte ordenligt. 

Andra hälsorisker inkluderar: 

 • kollapsade vener
 • infektioner i hjärt- och kärlssystemet
 • bölder
 • förstoppning och magkramper
 • lever- och njursjukdomar
 • lungsjukdomar, inklusive olika typer av lunginflammation

I tillägg till effekterna av själva drogen så blandas heroin ofta ut med andra tillsatser som kan täppa till blodkärlen. Detta kan leda till permanenta skador på vitala organ såsom lungor, lever, njurar och/eller hjärnan.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Heroinberoende

En av de mest förödande konsekvenserna av heroin är själva beroendet. En person kan på mycket snabb tid utveckla ett kraftfullt beroende som gör att de snabbt börjar prioritera drogen istället för andra områden i livet. Över tid bygger heroin upp den fysiska toleransen och vilket gör att personen måste använda allt större mängder för att uppnå samma effekt. Användandet blir tvångsmässigt och ett beroende uppstår. En heroinberoende person spenderar gradvis mer tid och energi på att få tag i och använda drogen för att må bra men också för att undvika de obehagliga abstinensproblemen. Personen kan börja stjäla från familj och vänner för att finansiera sin vana. De kan även ha svårt att sköta ett jobb, vilket påverkar både deras relationer och framtida möjligheter.

Abstinenssymptom

Vid ett fysiskt beroende anpassar sig kroppen till drogen och abstinenssymptom uppstår om användningen minskar eller slutar. Använder man heroin regelbundet kan abstinenssymptom uppstå efter bara några få timmar efter den sista dosen. Abstinensen ger ett drogsug, rastlöshet, muskel- och skelettsmärta, sömnlöshet, diarré och kräkningar, kalla ilningar med gåshud, ofrivilliga rörelser och andra symptom. De kraftigaste abstinenssymptomen uppstår vanligtvis 48 till 72 timmar efter den sista dosen och minskar efter ungefär en vecka. Heroinabstinensen är sällan livsfarlig. Men om man samtidigt använder bensodiezepiner eller har underliggande hälsoproblem så kan det leda till döden. Det är därför viktigt att ha en sjukvårdskontakt som man kan rådgöra med innan man slutar.

Behandling

Det finns en vanlig uppfattning om att det inte går att uppnå ett helt drogfritt liv om man är heroinberoende. Det stämmer inte. Visserligen kan många heroinberoende få hjälp i ett substitutionsprogram och få Metadon eller Suboxone utskrivet på recept under lång tid. Men det är också möjligt att sluta helt och uppnå ett stabilt tillfrisknande med hög livskvalité. Det finns flera olika behandlingsalternativ för någon som har ett heroinberoende. Se till att prata med utbildad vårdpersonal som kan utvärdera och vägleda dig till de bästa behandlingsalternativen för dig eller din närstående. Du kan också få mycket hjälp inom självhjälpsorganisationer som t.ex. NA (Anonyma Narkomaner).

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.